Oth: Speel je rol met glorie. / Ellen Rauh Geplaatst: 18 juni 2015

Oth:
Speel je rol met glorie.
Ellen Rauh
Geplaatst: 18 juni 2015
Goedenavond iedereen hier aanwezig. Wij zijn blij met deze gelegenheid.
Angst, angst en nog eens angst
Er heerst veel angst op de planeet Aarde omdat mensen nu meer weten van wat er op de hele Aarde aan de hand is dan vroeger. Angst over het vergaan van de Aarde, angst over het veranderen van het landschap van de Aarde, angst voor aanslagen, angst voor ziektes, angst, angst en nog eens angst. Lieve mensen, loop er niet in. Laat je geen angst aanjagen.
Ik Oth, manager van de Galaxy, ben belast om de evolutie van de Galaxy en alle planeten die daarbij horen en alle melkwegstelsels die daarbij horen in de grootst mogelijke harmonie te laten verlopen. De evolutie is niet tegen te houden, maar of de harmonie in de evolutie aanwezig is, ligt aan jullie. Dieren hebben hier helaas niets over te zeggen. Maar jullie mensen met het gebruik van jullie bewustzijn, hebben een grote inbreng.

Ga de angst niet voeden. Angst voor wat? Alle oorlogen die nu op de planeet plaatsvinden, hebben te maken met de economie. Economie is op jullie planeet afhankelijk van energie, energie die jullie halen van of uit de planeet Aarde. Jullie gebruiken de planeet en de planeet gebruikt jullie. Maar weet dat de grootste kracht van de planeet Aarde de Aarde zelf is. De Aarde is niet te manipuleren. En de Aarde evolueert precies volgens plan – wat jullie ook doen. Alles wat jullie doen, is helaas voor jullie gepland en loopt perfect.

Jullie leven in de polariteit. En het mensenras is geëvolueerd van energetische wezens naar stoffelijke wezens. Hoe meer de mens indaalde in de stof, hoe meer de mens stof werd en afhankelijk werd van de stof. Jullie energie is gebaseerd op stof. Hoe meer jullie weer evolueren naar spirituele wezens, hoe meer energie er weer gegenereerd kan worden vanuit de zuivere energie, ook de energie vanuit het universum.
Kijk naar ziekten. Veel mensen gaan door ziekten en veel mensen volgen niet het reguliere pad of zij zoeken naar alternatieve ondersteuning. En deze mensen zetten de geneeskunde voor grote vraagtekens. Maar ook vele ziekten zetten de geneeskunde voor grote vraagtekens.
De wetenschap schiet tekort en daar is niets verkeerd mee. De wetenschap heeft altijd tekort geschoten. Maar wat veel erger is, is dat de wetenschap denkt dat ze niet tekortschiet. De wetenschap evolueert.
Ideeën ontstaan vanuit het universum, niet vanuit de materie. Zo zal het ook zijn met de planeet Aarde. Er gaan nu angstgolven door Nederland en door de film over het water. Maar lieve mensen, er bestaat zoveel meer dan water. Waarom houden jullie alleen rekening met water? Het grote verschil op de planeet zal komen uit de lucht.
Grote veranderingen in de Aarde
Van binnen in de planeet is er van alles aan het rommelen. Er zijn grote veranderingen in de Aarde. Groter dan op de Aarde. Eerst werd het energetische veld rond de Aarde aangepast. Het werd subtieler en subtieler, zodat er meer en meer mensen contact kregen met energieën.
En of je het nu gidsen noemt of zielen noemt of heiligen noemt of overledenen noemt, of hoe dan ook, meer en meer mensen hebben contact, contact dat boven het menselijke uitstijgt. Dit is allemaal mogelijk doordat de energie rond de Aarde subtieler werd. De mistbanken trokken op.
Nu is de binnenkant van de Aarde aan de beurt. Wij spraken al over mineralen die gingen wandelen en reizen. En weet dat dit de waarheid is. Vele zaden verspreiden zich onder de grond. Vele mineralen verspreiden zich onder de grond. Er zijn enorme stromingen aan de gang. En doordat er allemaal uitlaatkleppen gezocht worden vanbinnen naar buiten, zullen er slapende vulkanen wakker worden.
Woestijnen vanuit het universum gezien zijn spaarbekkens voor water.
Er zal land ontstaan waar water was. Er zal water zijn waar zand was. Op de planeet zijn nog grote vergaarbakken waar water naartoe kan en dat is wat jullie woestijn noemen. Weet dat deze woestijnen vanuit het universum gezien, spaarbekkens zijn voor water. Er zullen grote zandstormen komen en het zand zal zich verplaatsten en vanonder het zand zullen jullie fundamenten vinden van beschavingen waar jullie het bestaan niet van kenden. Jullie zullen er veel van leren. Maar ook zaden die daar verstopt liggen zullen weer gaan groeien en bloeien. En waar nu geen planten zijn, zullen weer planten verschijnen.
Elke cultuur is vroeg of laat ten onder gegaan. Maar vroeger was een cultuur afhankelijk van een bepaalde plek op Aarde, keurig afgebakend. Nu is heel de cultuur verspreid over de hele Aarde. Als de cultuur van het Westers denken ten onder moet gaan, heeft dat grotere gevolgen dan dat vroeger de cultuur van de Maya’s ten onder ging of de cultuur van de Egyptenaren. Maar weet dat de cultuur die met een manier van denken te maken heeft, die met isolement te maken heeft, ten onder zal gaan ten voordele van het grote geheel. Elke ramp zal de hele wereldbevolking treffen, alleen al omdat er overal op de wereld connecties zijn naar dat deel van de Aarde waar de ramp plaatsvindt.
Speel je rol met glorie
Bereid je dus voor in je geest dat het zal gaan om saamhorigheid.
Laten wij jullie een hulpmiddel aanbieden:
Als er eens een persoon op Aarde is waar jij enorm veel oordelen over hebt, om wat voor reden dan ook. Denk dan: “ik ben blij dat ik die rol niet moet spelen”.
Dat helpt om milder te zijn in je oordelen. Elk mens vervult zijn of haar rol en welke rol dat is, zal je pas weten als je Aardse leven voorbij is. En wat voor velen een rampzalige rol lijkt, zou wel eens een zeer belangrijke rol kunnen zijn in de evolutie van de Aarde. Blijf bij jezelf en speel je rol met glorie. Dat raden wij jullie aan.
Laat je niet meeslepen door de golven van angst. Dat wil niet zeggen dat je geen maatregelen kunt nemen om jezelf te beschermen. Maar geen enkele ramp zal precies die ramp zijn die ze dachten dat het was omdat de Kosmos en de Aarde ook meedenken en meespelen. En het scenario van de kosmos en het scenario van de Aarde kunnen jullie met je menselijke geest niet weten en dat is maar goed ook.
Bevroren emoties gaan smelten
De ijstijd was noodzakelijk. Water kristalliseerde en hield op met stromen. Dit stond symbool voor het gevoelsleven van de mens. Vele gevoelens stagneerden en mensen gingen leven vanuit een uniek zelfbeeld vanuit hun ego. Vele mensen zijn nu zeer eenzaam omdat delen van hun gevoel als het ware nog bevroren zijn. Doordat het ijs smelt, zullen bij vele mensen bevroren emoties gaan smelten.
Laat je gevoelens niet afhankelijk zijn van situaties en personen.
Wij zeiden de vorige keer dat het twee maanden zeer belangrijk was om je gevoelens te ontleden. Oude gevoelens kwamen weer boven. Mensen, grijp deze kans aan om je gevoelsleven te laten stromen. Laat zijn wat er is. Ervaar en voel wat er is. Hoe meer je dit vanuit vrije wil doet, hoe minder situaties je om je heen hoeft aan te trekken om dit duidelijk te maken.
Als je een emotie van kwaadheid voelt, wees kwaad. Zonder je kwaadheid te richten op anderen. Het is jouw gevoel. Als je dit gevoel tegenhoudt en opslaat in je cellen, zal je situaties aantrekken in je leven die jouw kwaadheid triggeren. Want de kwaadheid wil naar buiten, wil stromen, is het niet goedschiks dan is het kwaadschiks. Voel dus wat je voelt en laat je gevoelens niet afhankelijk zijn van situaties en personen.
Leer van kinderen. Zij zijn nog zo puur. Zij kunnen kwaad zijn. Zij kunnen lief zijn. Zij kunnen alles gewoon zijn. Totdat de oudere mensen zeggen: “nee, dat mag jij niet zijn”. En zo leren ze af om te voelen en hun gevoelens er te laten zijn. En dan gaan ze ontploffen. Dan worden ze hyperactief en onhandelbaar. Geef het voorbeeld. Als je je kwaad voelt, zeg dan gewoon: “ik voel mij nu kwaad” en laat het zijn en geef geen enkele persoon of situatie de reden van jouw kwaadheid. Dan ben je vrij. En zo gaat het om elke emotie. Koppel elke emotie los van personen. Laat het jouw emotie zijn.
En zo zullen jullie allemaal langzaam maar zeker ontdooien en een vollediger mens worden. Hoe vollediger je kunt toestaan om te voelen, hoe beter je intuïtie zal werken en hoe beter je zult voelen wat er met de Aarde aan de hand is. Jij zult weten wanneer je waar moet zijn. Laat los waarom. Soms zal je het nooit weten en soms zal je het achteraf weten. Maar volg je navigatie. Maar je kunt je navigatie alleen maar volgen als jij durft te voelen wat jij voelt. 

Dan kan angst een zuiver signaal zijn om ergens niet naartoe te gaan. Maar dit signaal kan maar zuiver zijn als jij angst kunt laten stromen. Dan zal je de gradaties voelen en de signalen herkennen. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Maar weet dat je precies genoeg tijd hebt voor jezelf.
Wij willen het hier graag bij laten en wij wensen iedereen hier aanwezig vele dierbare vrienden, waar ze zichzelf kunnen zijn.
Houd van elkaar, support elkaar en ondersteun elkaar.
Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)