Oth: Samenwerking in gelijkwaardigheid / Ellen Rauh Geplaatst: 26 mei 2015

Oth:
Samenwerking in gelijkwaardigheid
Ellen Rauh
Geplaatst: 26 mei 2015

Verbroedering!
Goede avond jullie allen hier aanwezig, zichtbaar een onzichtbaar.
Weet dat velen ingetuned zijn vanavond, via Ellen en Oth en via vele channels verspreid over de Aarde. Meer en meer zal het channelgebeuren synchroon verlopen. Wij Meesters werken samen met mensen op Aarde die samenwerken. Het gaat niet meer om egotripperij, het gaat niet meer om het feit dat iemand kan claimen dat hij of zij DE boodschapper is van de kosmos. Het wordt een algemeen gebeuren en zo zal de Aarde beetje bij beetje aan verbroedering gaan werken.
Geloven hebben vaak grenzen afgebakend en oordelen geuit naar alle anderen die een andere geloofsovertuiging hadden. Meer en meer komt er eenheid. Alles wat afgebakend wordt, alles wat begrensd wordt, zal met strijd weer vrij moeten worden. Heel het universeel gebeuren van Meesters is een gezamenlijk gebeuren, zonder begrenzingen. Elke geloofsovertuiging, elke Aardbewoner kan intunen op deze overkoepelende energie.

Er gaan deuren open

Laat niet meer toe dat wie dan ook je veroordeelt in je zijn, in je denken of in je voelen.
Ben trots op jezelf, op wie jij bent en houd op met jezelf te veroordelen of met jezelf klein te maken.

Iedereen is door een turbulente tijd gegaan. Drie maanden lang kwamen er – zoals wij het zeiden – tsunami’s naar de Aarde: golven van energie, nieuwe frequenties, die jullie brein, jullie gevoelsleven en het Aardse gebeuren totaal overhoop gooiden.
Dit was de bedoeling. Alles wat wankel was, is gaan wankelen. Alles wat een stevig fundament had, zal nu een intenser en steviger fundament hebben. Het waren tests en goedschiks of kwaadschiks, normen en waarden vielen aan diggelen en moesten opnieuw beoordeeld worden.
Er volgt nu een rusttijd tot de maand december, een tijd waar jullie alle vernieuwingen kunnen integreren. Zo kun je je leven een nieuwe koers geven. Je kunt nieuwe waarden toepassen en andere waarden op een lager pitje draaien.
Laat niet meer toe dat je jezelf laat kleineren. Wij zouden je zeggen: onderzoek jezelf wanneer je jezelf kleineert of veroordeelt. Lift jezelf op en weet dat je een individu bent, aangesloten op je eigen unieke netwerk, jouw unieke netwerk van de zielsgroepen waar wij het de vorige keer over hadden. Dat unieke netwerk van jou zal je in verbinding brengen met netwerken die synchroon lopen met jouw hogere doelen. Zo krijg je de wind in de rug. Er gaan deuren open. Er komt een periode waarin alles gemakkelijker gaat. De grote obstakels zijn genomen. Je moest door diepe dalen gaan, door identiteitscrisissen gaan.
Wat wil je nog? Wie ben je? Wat wil je? En wat kan je? Vraag je dit steeds af gedurende de drie maanden die komen. Elk van jullie zal koerswijzigingen ondergaan. Alles wat je uplift, alles wat je boven jezelf verheft, zal de goede koers zijn.
Slapende kwaliteiten worden wakker
Bij velen van jullie zijn slapende kwaliteiten wakker gemaakt, kwaliteiten die jullie altijd bij jullie droegen, maar die op een of andere manier nooit aan bod kwamen. De enige manier om jullie van koers te laten wijzigen, was de kwaliteiten waar je steeds mee bezig was op een laag pitje te draaien en zo had je het gevoel dat je je zelfvertrouwen verloor, dat je de bezieling in het werk wat je deed, verloor. Er kwam een diepe vage ontevredenheid in je wezen. Alles wat je deed en alles wat er schijnbaar zo mooi uitzag, kon je niet meer die diepe voldoening geven. Dat was precies de bedoeling. Want als je helemaal tevreden was met wat je deed, zou je nooit voor een andere koers kiezen. De andere koers zal steeds nieuwe aspecten van jou aan bod laten komen. Je zult versteld staan van richtingen die je kiest, of het nu in de hobbysfeer is, of in de tijd van ontspanning, of in de tijd van je werk. Er zullen veranderingen plaatsvinden. Je hebt jezelf onbewust op een andere manier geprofileerd. Zoals jij je energetisch profileert, zo zal jij de situaties magnetisch aantrekken, waardoor jij kunt gaan oefenen om die nieuwe kwaliteiten, die slapend aanwezig waren, te gaan gebruiken. En lieve mensen, je zult er vrolijk van worden. Er komt meer lichtheid in je leven. Wat je ook doet, de nieuwe aspecten brengen meer vrolijkheid en lichtheid in je leven.
Spiritualiteit wordt normaal
Het gaat er niet om welk soort werk je doet. Elk werk kan een spirituele bezigheid zijn. Vroeger was het zo dat iedereen die het etiket had van spiritueel bezig te zijn, alleen zich nog maar werk kon veroorloven wat een spiritueel etiket had. Dit is voorbij. Weet dat er grotere spirituele zielen zijn die bij wijze van spreken bakker zijn dan al diegenen die zich op de voorgrond profileren. Diegenen die zich op de voorgrond profileren spiritueel te zijn, moeten zich goed realiseren wat ze doen. In de nieuwe tijd wordt spiritueel normaal. Dus als je jezelf abnormaal gaat voordoen, als je jezelf terzijde zet van de gewone mensen, drijf je af van je spiritualiteit. Spiritualiteit moet een normale menselijke eigenschap worden. Het moet uit het paranormale getrokken worden. Het moet uit het abnormale getrokken worden. Weet dat het heel normaal zal zijn. Maar het kan maar normaal zijn als iedereen die denkt spiritueel te zijn, zich als een normaal mens gaat gedragen. Zo breng je de energie in de materie van de Aarde.
In vroegere culturen waren spirituele zielen niet in staat om zich met de grove energie van de Aarde te vermengen. Zij werden in een isolement geplaatst. Zij werden op een voetstuk geplaatst en zij werden beschermd. Dit is voorbij. Op het moment dat het voor de evolutie normaal wordt dat mensen spiritueel zijn, dat mensen kanalen zijn, dat mensen op hun intuïtie voortgaan, zal het normaal worden en zullen kinderen met een spirituele inslag kunnen gedijen.
Het zal normaler en normaler worden dat in welk bedrijf of in welke tak dan ook van de Aarde, wat je ook doet, dat je het met een spirituele bezieling kunt doen. Want weet lieve mensen dat dat nog de enige bezieling is die voldoening kan geven.
Voel je bezield

Wij zeiden vorige keer dat wat je ook doet, wat je doelen ook zijn in je leven, dat je het zou moeten koppelen aan een hoger doel van je hogere zelf van je ziel en van je zielsgroep om dat je dan de minste weerstanden op je weg krijgt. Dit heeft daar weer mee te maken. Voel je bezield.
Bezield wil zeggen: in contact met jouw zielsgroep en niet meer alleen met je ziel. Dan zal je alles wat je doet met een ander enthousiasme doen. Dat is de echte bezieling waar wij het over hebben. Niet meer de bezieling van één persoon met één ziel, maar de bezieling van één individu in contact met de enorme groepsziel.
Samenwerking van gelijkwaardigheid

Dit zal zich dan gaan reflecteren op Aarde in zuivere samenwerking die niets met concurrentie te maken heeft. Samen iets opbouwen, samen gaan voor een ruimer doel en elkaar als gelijkwaardig behandelen.
Elk mens heeft unieke kwaliteiten. Als elk mens datgene doet waar hij of zij goed in is, komt dat het grote geheel ten goede. Ga geen verantwoordelijkheden overnemen van anderen. Je doet ze daar geen plezier mee. Je haalt hen uit hun kracht en terwijl jij verantwoordelijkheden overneemt van een ander, ben je niet bezig met je eigen verantwoordelijkheden. Het kan een vlucht zijn om je eigen positie in te nemen.
Ga samenwerken met mensen met wie jij je gelijkwaardig voelt en niet met mensen die zichzelf op een voetstuk plaatsen waardoor jij beneden staat. De enige samenwerking die zal overleven de komende jaren, is de samenwerking van gelijkwaardigheid, van menselijkheid.
Je ziet het reeds gebeuren in het politieke gebeuren op wereldniveau. Mensen worden allergisch voor mensen die vanuit de hoogte wetten opleggen, plichten opleggen, aan een heel deel van de bevolking. Mensen vragen dat hun leiders tussen hen staan met dezelfde menselijke aspecten als de mensen waar ze leiders van zijn. Dit duidt ook op gelijkwaardigheid.
Het komende jaar zal alle strijd terug voeren zijn naar ongelijkwaardigheid. Op het moment dat iemand denkt dat hij beter is of dat hij DE waarheid in pacht heeft, zal er strijd ontstaan. Al die oude machtsvertoningen zullen met geweld omvergeworpen worden. Want in de nieuwe tijd zal het niet meer aan de orde zijn.
De planeet Aarde wordt in ere hersteld
Hetzelfde geldt voor de Aarde. Als de mens denkt dat hij boven de natuurwetten kan staan, zullen ze daar nog achter komen. De grootste kracht van de planeet Aarde, is de Aarde zelf en niet de bewoners. Ga liefdevol om met de planeet Aarde en ontken de krachten niet van de planeet Aarde. Heb er respect voor, voor deze enorme kracht en enorme power van de planeet Aarde. De planeet Aarde wordt in ere hersteld. Er zal weer respect zijn voor deze enorme natuurkrachten. Oudere volkeren waren zich deze krachten terdege bewust en gebruikten deze krachten, vereerden deze krachten.
Liefdevolle samenwerking met de planeet Aarde
Lieve mensen, het is niet de bedoeling dat je als het ware slachtoffer wordt van de planeet Aarde. Het is niet de bedoeling dat je gaat knielen voor de planeet Aarde, want dan zijn we weer ver verwijderd van de gelijkwaardigheid. Elk van jullie die maar een klein deel van zijn hersenen gebruikt, beseft niet tot wat voor power jullie in staat zijn.
Als je je gaat verbinden met bepaalde plekken op Aarde, die jullie krachtplekken noemen, zul je krachten in jezelf vrijmaken die gelijkwaardig zijn aan de power van de Aarde. En zo zal het nu, na 2012, mogelijk zijn dat sjamanen weer de echte sjamanen worden met respect voor de Aarde, samenwerken, liefdevolle samenwerking met de planeet Aarde, die heel goed de krachten kennen, ze niet onderschatten, maar ermee gaan samenwerken. Je kunt je dan voorstellen wat voor energieën er dan benut kunnen worden en omgebogen kunnen worden, niet voor eigen gebruik, maar voor het grote geheel.
Stel je voor dat er plekken zijn van grote droogte en dat een sjamaan in staat is om liefdevol deze gebieden te laten besproeien door regen. Het is mogelijk en er verblijven mensen op Aarde op dit moment die die kwaliteiten reeds bij zich dragen. Meer en meer zal er op deze mensen een beroep gedaan worden.
Er wordt nu nog totaal geen rekening mee gehouden dat sommige krachten om te buigen zijn of te benutten zijn. Dit staat jullie mensheid allemaal nog te wachten. Maar enkel en alleen als jullie beseffen dat jullie door mens te zijn je verbonden hebben met de energie van de planeet Aarde. Wij zullen hier zeker nog op terugkomen.
Maak gebruik van de krachten van de maan

Vele mensen zijn zich bewust van de krachten van de maan. In deze tijd – voor en na volle maan – staat jullie brein helemaal open om nieuwe informatie te ontvangen – bewust of onbewust. Alles staat open en het is tijd om nieuwe ideeën te ontvangen.
Gedurende de maand krijg je de tijd om deze ideeën te integreren en je misschien bewust te worden van de ideeën die binnenkwamen. De tweede helft van de maand krijg je dan de tijd om deze ideeën concreet vorm te geven. Daardoor breng je de subtiele energie door concreet handelen in de materie en dan kun je weer opnieuw beginnen.
Mensen, maak er gebruik van. Maak tijd vrij om drie dagen voor en drie dagen na volle maan, rustig te zitten en je bewust te zijn dat er energieën en ideeën gezaaid worden in je bewustzijn. Vraag je niet af wat het zal zijn. Geef de controle op. Geef de controle door en over aan je zielsgroep maar gebruik deze tijd. Hoe meer jullie je bewust worden van jullie hogere leiding en het enorme potentieel wat daar opgeslagen ligt, hoe gemakkelijker en krachtiger jullie door het leven kunnen gaan.
Krachten inzetten voor ruimere doelen
Steeds zal er afgewogen worden vanuit jullie zielsgroep of jij de krachten de baas kunt of je meesterschap kunt verwerven over de krachten die jij mag benutten. Het zal niet meer toegestaan worden dat je bepaalde krachten gebruikt voor eigenbelang. Alle energieën die jij toegezonden krijgt van je zielsgroep, zijn enkel en alleen te gebruiken voor ruimere doelen. Op het moment dat je in de verleiding komt om deze energieën voor jezelf te gebruiken, zal jij er slachtoffer van worden en niet je medemens; waar Atlantis aan ten onder gegaan is en waar vele culturen aan ten onder gegaan zijn, aan de energie van arrogantie. Dit zal voorkomen worden vanaf het begin. Dus verwacht je maar aan de nodige examens. Maar als je in staat bent om meesterschap te verwerven voor deze sterke vernieuwende energieën, zal je tot zeer veel in staat zijn.
Wij hadden het reeds over de veranderingen in de natuur door de klimaatsveranderingen.
Lieve mensen, blijf neutraal. Op het moment dat je bepaalde diersoorten belangrijker gaat vinden dan andere, ben je verkeerd bezig. Zie het grote geheel. Zie de ruime evolutie en wij zullen het daar een volgende keer uitgebreid over hebben.
Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)