Oth: Netwerken / Ellen Rauh Geplaatst: 28 maart 2015

Oth:
Netwerken
Ellen Rauh
Geplaatst: 28 maart 2015
De Indigo Kring
Elk van jullie heeft een individuele Indigo kring. Je kunt dit vergelijken met de atmosfeer rond de planeet Aarde. Elk van jullie heeft als het ware zijn eigen atmosfeer om zich heen in de kleur indigo. Deze atmosfeer is de sfeer van liefde, de sfeer van liefde die jij als individu aankunt en verzameld hebt tijdens je leven of tijdens je levens of andere bestaansvormen. Elke verbinding van liefde is geregistreerd en bewaard in deze atmosfeer, in deze indigo kring, als een soort computerbestand van liefdesverbindingen. Elk van jullie heeft een enorm bestand.
Als je kijkt naar je leven op Aarde, van hoeveel mensen jij tijdens dit leven al gehouden hebt. Wij hebben het niet over relaties, maar over ruimere liefdesverbindingen en relaties maken daar uiteraard deel van uit. Maar een blik van herkenning, ook de liefde voor dieren, de liefde voor vriendinnen, ooms, tantes, buurvrouwen en ga zo maar verder. Veel van deze mensen zijn jullie reeds lang vergeten. Ze zijn als het ware uit jullie geheugen verdwenen maar alleen uit jullie menselijk geheugen. In de atmosfeer van de indigo kring zijn ze geregistreerd.

Eén verbinding met een vriend of vriendin, geeft jou toegang tot het netwerk van liefde van deze vriend of vriendin, broer of zus, oom of tante, of misschien een leerkracht. Stel je eens voor wat een enorm netwerk elk van jullie heeft, alleen al door dit Aardse leven. Dan hebben wij het nog niet over jullie als ziel.

Als een menselijk wezen overgaat naar een andere sfeer en zich bewust is dat hij overgegaan is of zij, wordt deze persoon zich bewust dat hij veel meer is dan dat stukje mens wat hij geweest is op Aarde.
Hij herkent of zij herkent het enorme netwerk van liefdeslijnen, verzameld in het Aardse leven en komt tegelijkertijd uit bij meerdere facetten van zijn of haar zijn, met alle liefdeslijnen die daarbij horen. Dit kunnen jullie niet bevatten. Kijk naar de sterrenhemel in een donkere nacht en besef dat je ze nooit allemaal kunt zien. Het is maar een deel ervan dat in jouw zicht komt. Dit enorme uitspansel van sterren, geeft een deel weer van de liefdeslijnen die jullie elk hebben. Hoe meer je bewust op Aarde leeft, bewust met mensen omgaat, al is het maar door oogcontact, door een vriendelijk woord, door een vriendelijk gebaar, door een geste, welk soort dan ook, schep jij liefdesbanden. En wat de komende tijd nog vaker zal gebeuren: je herkent liefdesbanden.
Al spreek je deze persoon nooit en al zie je deze persoon nooit meer terug, het kan een herkenning zijn in jouw geheugen van een zeer oude liefdesband of van een liefdesband met iemand uit het netwerk van die persoon.
Om het kleine intieme netwerk van een persoon te zien, kun je beginnen met een grote familie, met broers en zussen. Zo zal je soms iemand tegenkomen die een broer of zus was van een jeugdvriendin. Door die persoon tegen te komen, word jij herinnerd aan de vriendschap die je misschien al vergeten was. Zo kan elk van jullie een functie vervullen, op plaatsen waar dan ook, omdat je misschien toevallig iemand ontmoet die jou herinnert aan een oude vriendschap of andersom.
Jij kunt die persoon zich laten herinneren aan een oude vriendschap, een zeer dierbare vriendschap en dan wordt die lijn – die aanwezig was en is – even fel verlicht, waardoor hij weer duidelijker gevoed wordt.
“O ja, ik was toch beter dan ik dacht”
Lieve mensen, het kan zeer belangrijk zijn. Wij kunnen jullie zeggen dat vele zielen van mensen die de Aarde verlaten hebben, in een enorme overgang zitten. Zij zoeken supporters, en dit vaak door middel van levende zielen op Aarde die zij in dit Aardse leven gekend hebben of om nog een stap verder te gaan, zielen die op Aarde leven, waar ze in andere bestaansvormen of in andere levens een intens contact mee hebben of hadden. De ziel die in een overgangsfase zit, zoekt contact met Aardse wezens om zich liefdesbanden te herinneren, want als jij je een liefdesband herinnert als mens, voed jij de ziel in een andere sfeer met liefde en support. Het kan die ziel in een ander bestaansniveau helpen om zich goede daden te herinneren, om zich vriendschap en liefde te herinneren. Zo van “o ja, ik was toch beter dan ik dacht”.
Vele mensen en ook zielen, hebben een te klein idee van zichzelf.
Liever en vaker zien wij de gebreken en de fouten en de goede dingen vergeten we zo vlug. Leer tijdens je Aardse leven om ook je goede dingen te onthouden. Geef kinderen complimenten, geef mensen en vrienden complimenten en niet alleen aanwijzingen over wat zij verkeerd doen. Wat mensen verkeerd doen, wordt eindeloos verteld en dat weten zij onderhand wel. Ga eens vertellen wat ze goed doen, dan oefen jij je in het Aardse leven om als ziel als je overgaat naar een andere sfeer, gemakkelijker te reizen. Want door te reizen moet je ballast uitgooien; tijdens je leven op Aarde, maar ook tijdens je bestaan in andere sferen. Ook hier in deze vele sferen bestaat wel degelijk ballast. Maar het is zo veel moeilijker om je er hiervan te ontdoen.
Op Aarde zullen mensen spiegels zijn voor elkaar en jou daadwerkelijk helpen uit benarde situaties omhoog te klimmen en weer recht te staan. In deze sferen hier: hoe subtieler ze worden, hoe moeilijker het is om ballast te verliezen of ballast los te laten.
Een compleet nieuw netwerk.
Doordat het netwerk op Aarde verandert – een compleet nieuw netwerk – wat te maken heeft met de verschuivingen van de magnetische velden, komt er een andere trilling, een andere frequentie naar de Aarde. Zodat de mensen, de bewoners van de Aarde, andere signalen opvangen.
Dit vraagt een enorme aanpassing aan je hersenen, aan je zenuwstelsel, je lymfestelsel en je hormoonstelsel. Vele ziektes van dit moment vinden hun oorsprong in de bijstelling van deze systemen, zodat jij klaargestoomd wordt om te stromen op het nieuwe netwerk.
Het nieuwe netwerk zal vele mensen het gevoel geven en de aandrang geven om van koers te veranderen. Stel je voor: je had vroeger een oud zeilschip en was afhankelijk van de wind en je had een zeer gebrekkig kompas. Dit belemmerde jou om bepaalde routes te varen.
Maar met het nieuwe netwerk, zijn jullie uitgerust met een zeer uitgekiend radarnetwerk. Dit geeft jullie de vrijheid om vele koersen te varen. Daardoor zullen er veel beperkingen wegvallen en velen van jullie zullen een onrust ervaren omdat er zoveel keuzemogelijkheden zijn. Jullie die zo streven naar vrijheid, krijgen het moeilijk met die enorme vrijheid. Want als je maar twee keuzes had, is het moeilijk om te kiezen, maar als je er acht hebt, wat dan?
“Nu klopt er echt iets niet meer met mij…”
Lieve mensen, elk van jullie krijgt meer en meer een veelvoud van keuzemogelijkheden. Hierdoor krijgen jullie andere verantwoordelijkheden. Jullie zullen meer en meer je leven in eigen handen nemen en minder en minder afhankelijk worden van mensen die zogenaamd beter weten wat jij zou moeten doen.
Velen worden wakker en nemen hun eigen verantwoordelijkheid en varen hun eigen koers en gelukkig voor jullie dat het er zovelen zijn. Daarom valt het niet zo op en vinden jullie broeders en zusters die je perfect begrijpt, jij hen en zij jou en meer en meer zal het belangrijk worden dat deze contacten regelmatig onderhouden worden, zodat je beseft dat je nog normaal bent. Anders zou je wel eens gaan denken: “nu klopt er echt iets niet meer met mij…”. Meer en meer gaat het juist kloppen. Jullie worden langzaam maar zeker vrije mensen. Maar het is niet zo gemakkelijk om daarmee te leven.
… er vliegt een vliegtuig over …
Laten wij dit vliegtuig gebruiken. Vroeger gingen de mensen te voet. Toen te paard, dan met de auto, dan met de trein en nu met het vliegtuig. Het stelt jullie als mens in staat om meer en meer de hele Aarde te bewonen en niet meer alleen je dorp.
Meer en meer worden jullie mens in de totale zin van het woord. Dit geeft jullie ook een grote verantwoordelijkheid. Vroeger kon je geëngageerd zijn bij je dorp, nu bij je land, bij je werelddeel, maar meer en meer ook bij de gehele Aarde. Jullie als mensen maken deel uit van de hele mensheid, zoals een boom deel uit maakt van alle bomen. Meer en meer worden jullie één grote familie, die zorg draagt voor elkaar, die respect heeft voor elkaar.
Want elk oordeel dat jij uitstuurt naar één mens op Aarde, waar die ook woont, is een oordeel naar jezelf, als mens. Word mens, word Aardbewoner, meer en meer, zie de planeet als je thuis en het zal meer en meer je thuis worden.
Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)