Oth: Moeder: het symbool van ontvangen en het symbool van doorgeven./ Geplaatst: 21 maart 2015/ Ellen Rauh

Oth:
Moeder: het symbool van ontvangen en het symbool van doorgeven.
Geplaatst: 21 maart 2015/ Ellen Rauh
Het is een feestdag voor vele Moeders. En weet dat er zonder moeders geen mensheid zou bestaan. Zonder mannen is het ook niet mogelijk, maar zonder vrouwen helemaal niet.
Zij moeten als het ware acht à negen maanden een leven koesteren en lieve mensen, het is meer dan een fysiek lichaam. Door het dragen van een kind in wording, bereid je dat kind in wording voor op de energieën van de Aarde. Door de moeder kan het kind de energieën voelen. Nog beschermd door een ruimte van vruchtwater die alle trillingen dempt, maar ze worden waargenomen en opgeslagen in het geheugen van het kind. Daarom zijn moeders zo belangrijk. Het symbool van ontvangen en het symbool van doorgeven. Ontvangen en doorgeven.
Mannen scheppen, zij geven maar kunnen moeilijker koesteren en weer doorgeven. De mensheid is afhankelijk van de vrouwelijke energie. Eer de vrouwen, eer het ontvangen en eer het doorgeven. Als mannen in staat zijn om vrouwen te eren voor het ontvangen en het doorgeven, komt er een andere klemtoon. Dan gaan zij op een andere manier geven. En zo zullen ook zij doorgeven. Als mannen in staat zijn om zaad te geven omdat het doorgegeven zou worden, gaan zij doorgeven en komt er meer koesterende energie in hun genen.

Er is een omwenteling aan de gang. Maar we zijn er nog lang niet. Lieve mensen, alles heeft te maken met ontvangen en geven. Als je geeft, heb je een ontvanger nodig. En om te ontvangen, heb je een gever nodig. Ben secuur aan wie je wilt geven en ben secuur van wie je wilt ontvangen. Want het is zoveel meer dan een daad. Het is een samenspel van energieën. En hoe meer de energieën op elkaar afgestemd zijn, hoe harmonieuzer het doorgeven zal zijn. En wat je doorgeeft in harmonie, trekt harmonie aan.

Het is een belangrijke tijd, als mensen leren om hun pijnappelklier bewust te gebruiken. Als je aan alles wat je geeft energie van liefde koppelt, of je nu een brood gaat kopen of een schroef of je auto voltankt, als jij wat je krijgt in liefde ontvangt en met liefde het geld doorgeeft, creëer je een enorme harmonieuze stroom.
Ben alert hoe je geeft. Is het met een open hart? En ben alert hoe je ontvangt. Is het met een open hart of vind je het maar normaal?
Wordt hier secuur in, in de kleine handelingen die je doet en je beschermt jezelf tegen een heleboel ergernis.
Dus bij deze nogmaals een eerbetoon aan de titel moeder en al diegenen die die titel dragen en de mannen op de achterhoede, proficiat dat jullie zorgen dat er moeders komen!
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)