Oth: Keerpunten in jullie leven. Geplaatst: 23 februari 2015

Oth:
Keerpunten in jullie leven.
Geplaatst: 23 februari 2015
Vaak hadden wij het al over het maken van keuzes en wat belangrijk is: welke signalen je helpen om de juiste richtingen te volgen. Maar vandaag hebben wij het over keerpunten in jullie leven.
Daardoor komen er grote verschuivingen, machten veranderen. Vele mensen vallen van hun voetstuk en vele mensen staan recht en nemen hun positie in, maar zij zullen een ander soort macht uitoefenen. Geen macht die onderdrukt maar macht die ondersteunt, die diegenen ondersteunen die ondersteuning nodig hebben en diegenen die geen ondersteuning nodig hebben, integreren en die posities laten bekleden, zodat hun kwaliteiten ten dienste staan van al diegenen die die kwaliteiten niet bezitten.
Elk van jullie bezit specifieke kwaliteiten. Elk van jullie is gedurende je leven getraind om deze kwaliteiten te veredelen. Zeer veel mensen op Aarde lopen rond met kwaliteiten die nog nooit aan bod zijn gekomen. Zij voelen zich gefrustreerd en minderwaardig. Zij zien als het ware alle kansen door hun vingers glippen. Maar hun tijd komt. Want de kwaliteiten waar zij goed in waren kwamen nog nergens aan bod.

Elk van jullie bezit sowieso het vermogen om ruim te zien, om ruim te denken en om ruim lief te hebben. Elk van jullie – wat je ook gaat doen – zal deze ruime manier van denken en voelen, verspreiden naar de omgeving waar je werkt en weet dat het een zeer besmettelijke ziekte is. AIDS en SARS zijn er niets bij. Vele mensen streven naar diepgang.

Met het nieuwe netwerk, waardoor al diegenen gevoed kunnen worden die voor innerlijke waarden gaan, die voor innerlijk weten gaan en die zelf hun verantwoordelijkheid durven nemen en dragen, is het voorbij om de verantwoordelijkheid te leggen bij een ander, de verantwoordelijkheid voor jouw leven, de verantwoordelijkheid voor jouw denken en de verantwoordelijkheid voor jouw voelen. Als jij gelukkig wil zijn vanuit een innerlijk geluk, als jij jouw eigenwaarde afstemt op een innerlijke eigenwaarde, dan zal jij gevoed worden door het nieuwe netwerk.
Het nieuwe netwerk zal iedereen die zijn waarden buiten zichzelf legt, die zijn geluk buiten zichzelf legt, als het ware verduisteren. Deze mensen komen in de knoei, komen in uitzichtloze situaties terecht omdat zij in duister gehuld zijn. Laten wij duidelijk zijn dat wij met het woord duister totaal geen negatieve klank willen toevoegen. Duister is het tegendeel van licht. Jij wordt als het ware belemmerd om een heldere kijk te hebben op je omgeving, op je mogelijkheden en op jouw levensweg. Dat is het enige nadeel van duister. Maar als je kijkt naar de natuur: als zaden tot ontwikkeling moeten komen, gebeurt dit bijna altijd in het duister. Velen van jullie hebben de belangrijkste kwaliteiten lang bewaard in een potje, duister, afgesloten van het licht, zodat het beschermd de tijd had om te kiemen tot wanneer de tijd daar rijp voor was.
Nu gaat het licht aan en al die zaden komen tot ontwikkeling en je zult schrikken van veel mensen  waarvan je nooit verwacht had dat zij voor innerlijke waarden gingen, waarvan je dacht dat ze maar oppervlakkig leefden.

Lieve mensen, je zult schrikken als je velen op zult zien staan, die een, verborgen leven geleid hebben, als een soort kluizenaar met een klein lampje. Maar met het nieuwe netwerk worden het laserstralen en zijn ze van ver te zien.
Vele mensen zullen je opmerken.
Let dus op wat je denkt, wat je voelt en wat je doet.
Het is veel zichtbaarder dan vroeger, Dat is je eigen verantwoordelijkheid.
Maar je kwaliteiten worden ook zichtbaarder. Mensen zullen je vinden van ik weet niet waar omdat jouw laserstraal laat zien van ver waar jij bent.
Mensen zullen het energetisch opvangen en elk van jullie zal veel – zeer veel – nieuwe contacten leggen met mensen, zoals jullie het noemen: van dezelfde golflengte.
Elke golflengte is oké, maar het is zoveel gemakkelijker omgaan met mensen van dezelfde golflengte. Hetzelfde woordgebruik, dezelfde verbale taal en vooral dezelfde energetische taal. Je begrijpt elkaar zonder woorden.
Kinderen en energetische taal
 Dit zal de kinderen van de Aarde enorm ten goede komen.
Vele kinderen zijn enorm goed in het luisteren naar de energetische taal en het was voor hen zeer verwarrend om een energetische taal zeer duidelijk te kunnen verstaan en de mensen dan met hun woorden het tegendeel te horen zeggen. Het gehoor van deze kinderen zal jullie erop wijzen, als je goed luistert, wat zij te vertellen hebben. Deze kinderen vragen om energetisch naar hen te luisteren.
Ga luisteren met je innerlijke oor wat mensen te vertellen hebben en of de verbale woorden gelijk gestemd zijn met wat zij energetisch vertellen.

Wij hadden het reeds over deze soorten talen. Het zal nu nog belangrijker worden, omdat de energetische taal sterker van volume zal worden.
Dieren zijn gevoelig voor deze nieuwe energie
Dieren zullen in de war raken door dis-harmonieuze signalen. Bereid jullie maar voor dat dieren enorm – en wij bedoelen ook: enorm – gevoelig zijn voor deze nieuwe energie. Zij zullen op zoek gaan naar mensen die dit licht uitstralen.
Alle dieren die bij elkaar en op elkaar geperst zijn – enkel en alleen voor de economie, enkel en alleen voor het geld – zullen meer en meer massaal verdwijnen. Deze dieren komen de energetische voeding en de energetische liefdestaal tekort. Zij zijn nog minder dan een nummer omdat ze bijna niet meer te tellen zijn.
Ga dieren behandelen als een individu, of het nu een mier is of een vogel of een huisdier en kijk naar hun reacties. Luister naar hun taal en je zult gevoed worden met het licht van het nieuwe netwerk.
Edelstenen en mineralen
Ook hadden wij het al vaak over edelstenen. Edelstenen en mineralen zijn zeer vatbaar voor deze nieuwe energie.
Vele aardlagen voeden zich reeds met deze energie en nemen het op als een spons.
Hierdoor zullen bepaalde bronnen ontstaan, bepaalde wateroppervlaktes zullen ineens geneeskrachtig blijken te zijn. Aardlagen zullen naar boven komen en er komt een ontgifting van de Aarde en tegelijkertijd een groot genezingsproces van de Aarde.

Binnen nu en twaalf jaar zullen zeven nieuwe vortexen, zeven nieuwe krachtplekken op Aarde, ontwaken als energetische vulkanen en de atmosfeer voeden. Want het nieuwe netwerk wat klaar is, wordt nu nog het meest gevoed met subtiele energie van hogere atmosferen. Dezelfde lagen die corresponderen met deze energie, zitten verborgen in de planeet Aarde. Het is vastere energie. Deze twee moeten met elkaar in contact gebracht worden zodat het een tweepolige energie wordt die bruikbaarder wordt voor meer doeleinden.
Elk van jullie die in staat is om in te pluggen op dit nieuwe netwerk, helpt met deze energie de Aarde – omdat jullie met jullie lichamen mensen zijn en daardoor een deel van de Aarde.
Zo vermengen jullie deze energie. Door elke voetstap, door elk contact met de Aarde, door voeding tot je te nemen en weer uit te scheiden. Door water te drinken en weer uit te scheiden, zijn jullie filters en jullie voeden het water en de Aarde met deze nieuwe energie.
Ook dieren werken hier aan mee. En je zult zien dat er verplaatsingen komen van grote aantallen dieren. Dieren die gewend waren om op bepaalde plaatsen te leven, zullen massaal verhuizen. Dit staat te gebeuren en laat het je niet beangstigen. Het heeft te maken met de verschuivingen van krachtplekken.
Ook de mensen zijn zich al massaal aan het vermengen. En meer en meer en steeds gemakkelijker zullen mensen van het ene continent naar het andere gaan. Weet dat je hierdoor energieën mengt. Elk van jullie wordt een afgezant van een specifieke energie. Als jij luistert naar de signalen en naar die plaatsen gaat waar je als het ware vanzelf naartoe gebracht wordt, door verandering van werk, door verhuizingen, door reizen die uit de lucht komen vallen, volg jij jouw weg en breng jij jouw energie naar die plaats die het nodig had. Zo worden jullie meer en meer spirituele wezens die reizen over de Aarde, van de ene plaats naar de andere en niet alleen als functie, puur menselijk, maar meer en meer ook energetisch.
Tegenwoordig kunnen geen stammen en geen landen meer onderling een oorlog uitvoeren zonder dat de wereld ervan op de hoogte is. Zo is het ook met jullie persoonlijk.
Weet dat je meer en meer onder de leiding komt te staan van je zielsgroep en niet meer alleen van je ziel. Alles wat je doet, zal meer en meer in functie zijn van een groter geheel. 

Eigenbelang als mens, zelfs eigenbelang als ziel komt op de tweede plaats. Als je goed kijkt, zie je meer en meer mensen met een laserstraal rondlopen. En meer en meer zullen zij – overal ter wereld – belangrijke functies gaan vervullen. Meer en meer zal het echte gezag liggen bij mensen met een spirituele inslag. Mensen die leven vanuit een innerlijke waarheid en vanuit een innerlijk geluk en zo mens zijn onder de mensen.

Vele lichamelijke klachten hebben nog te maken met aanpassingen van je energiestructuren. Je moet helemaal voorbereid worden op de voeding van deze energie en liefst van beide.
Mensen die de neiging hadden om te zweven, zullen als het ware enorm magnetisch aangetrokken worden door de Aarde.

Mensen die de neiging hadden om enorm in de materie te zitten, worden nu magnetisch enorm aangetrokken door de subtielere energieën.

Zij kunnen er niet meer omheen en al de mensen die wilden zweven, kunnen er niet meer omheen.
Je bent mens omdat je nu mens wilde zijn, om die subtiele energieën te verbinden met de Aarde en terwijl jullie mensen die subtiele energieën verbinden met de Aarde, verbinden jullie tegelijkertijd de Aarde met subtiele energieën. Hier ligt de regie van je zielsgroep.
Jullie mensen voeden subtiele energieën met stevige Aarde-energie. Dit zal veel gevolgen hebben in uitvindingen en ingevingen. Veel wazige ideeën die bijna niet uitvoerbaar waren, zullen gemakkelijker uit te voeren zijn, als de stevige Aarde-energieën toegevoegd kunnen worden. Ze zullen makkelijker te grijpen zijn en gemakkelijker uit te voeren.
Wij komen nog eens terug op het verhaal van de mineralen, want we zijn wel zeer ver afgeweken.
Pas op het komende jaar met mineralen. Zij zijn diegenen die zich enorm voeden en de kwaliteiten die ze nu toebedeeld kregen, zouden wel eens totaal niet meer kunnen kloppen.

Als je gevoelig bent, als je kunt pendelen, als je naar je lichaam luistert, zal je weten wat je totaal niet moet dragen en wat wel. Wees hier niet nonchalant in. Leg die stenen terzijde, waar je ineens een afkeer van hebt en haal die stenen naar je toe waar jij hebberig van wordt. 

Leg ze onder je kussen, draag ze bij je, maar blijf alert. Op het moment dat je een afkeer voelt, leg ze terzijde, liefst in het donker.
Wees ook zeer voorzichtig met kinderen, want zij zijn nog gevoeliger voor de uitstraling van deze edelstenen. Ze hebben een zeer sterk uitstralingseffect op je hele zenuwstelsel en op je concentratievermogen. Wij zullen hier later uitvoerig op terugkomen.
En nu wat de wendingen betreft:
Elk van jullie staat voor keuzes die grotere gevolgen zullen hebben dan vroeger. Intuïtief weet je dit vanbinnen en er is een vage angst en tegelijkertijd een soort euforie: “nu zal mijn kans komen, nu zal het gaan gebeuren” en tegelijkertijd neemt de angst toe.
Lieve mensen, weet dat deze keuze niet zozeer jouw keuze is, maar een keuze van je zielsgroep. Als jij naar een nieuw werk gaat, als je verhuist, als je in een andere relatie terechtkomt, als vriendschappen verdwijnen en nieuwe opduiken. Weet dat het de regie is van jouw zielsgroep, die jou als het ware met zachte hand dirigeert om naar de juiste plaatsen te gaan en contact te leggen met de juiste mensen. Soms zal het plan niet direct duidelijk zijn. Dat is ook niet nodig.
Laat je leiden door datgene wat je innerlijk vredig en blij maakt
Dat zijn de enige signalen en het kunnen rigoureuze veranderingen zijn en toch zullen ze harmonisch verlopen en een rustig gevoel geven en totaal geen paniek. Als je paniek ervaart, weet dat je er nog niet aan toe bent of dat het niet de juiste keuze is. Neem alleen die stappen die jij aankunt, die geen paniek veroorzaken en waar je rustig van wordt.
Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest op Aarde om zulke enorme koersveranderingen door te voeren met zo’n gemak en in zo’n harmonie.

Het is een periode waarin de weerstanden enorm verminderen. Je krijgt de wind in de rug en obstakels worden weggeblazen. De weg komt vrij om moeiteloos verder te gaan. Maar dat waren jullie niet gewend.
Ga voor het moeiteloze, ga voor het makkelijke en ga voor datgene wat niet zo veel strijd veroorzaakt. Het is voorbij. Met je laser, met het nieuwe netwerk zal je gemakkelijker belangrijke keuzes maken. Omdat je licht aan is, zal je de juiste hulp ontmoeten. De grote strijd is gestreden. Jullie hebben meer macht dan je denkt.
Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)