Oth: Innerlijke kracht. Ellen Rauh Geplaatst: 30 januari 2015

Oth:
Innerlijke kracht.
Ellen Rauh
10 maart 2003 / Geplaatst: 30 januari 2015
In tijden van onzekerheid word je teruggefloten naar die regie en die zekerheid die voor jou echte zekerheid is.

Velen van jullie weten wat het is om in chaos te leven: dingen die onverwacht niet doorgaan, programma’s die door elkaar gegooid worden; als het ware je veiligheid en je fundament kwijt zijn. Als je het gevoel hebt dat je je zekerheid en je fundament kwijt bent, weet dan dat dat fundament geen zekerheid gaf en dus een schijnzekerheid was. Vele mensen verliezen veel materie, verliezen veel zogenaamde zekerheden en vallen terug op hun eigen innerlijke waarde.
Elk van jullie en elk mens heeft een enorme bron van doorzetting en van diep geloof in zichzelf en in een regie. In tijden van onzekerheid wordt je teruggefloten naar die regie en die zekerheid die voor jou echte zekerheid is. Zelden geven mensen het op in moeilijke tijden. Heb je je al eens afgevraagd, waar ze die kracht uit putten?

Als alles goed gaat, vind je het altijd maar zo normaal en heb je eigenlijk die kracht niet nodig, je hebt als het ware de wind mee. Maar als alles zogenaamd tegenzit, waar haal je dan de kracht vandaan om toch maar door te gaan?

Als je dit vaker meemaakt, ontwikkel je een diep vertrouwen in je eigen kracht en in jouw manier om altijd maar weer te overleven. Het is deze kracht die gegrift wordt in jouw geheugen en oude oervertrouwen-cellen doet ontwaken en meer en meer heb jij een groot vertrouwen, ondanks tegenslagen. Dit is je grootste kracht en vele mensen op aarde zijn voorbereid, zijn opgeleid, om uit deze kracht te putten. En dit zijn de mensen die nodig zijn in tijden van chaos.
Als vele mensen hun zekerheden kwijt zijn, zullen zij zich vastklampen aan diegenen die de zekerheid in zichzelf meedragen. Je kunt er geen naam op plakken. Je kunt het geen etiket geven. Je weet zelfs niet hoe je het geleerd hebt. Er zijn vele technieken maar de enige manier om het echt te veredelen, is de ervaring. Elk van jullie heeft bewezen dat die altijd doorgaat, soms via een omweg, soms langzaam, soms snel, maar je gaat door, altijd maar weer. Er is een kracht die jou drijvende houdt, er is een kracht die jou voortstuwt; om deze kracht gaat het.

Elk van jullie bezit deze kracht. Hij is zeer dierbaar en je kunt hem nooit ofte nimmer verliezen. Dit is je echte houvast.
Hoe meer je je bewust bent van deze kracht, hoe minder angst je zult ervaren.
Want angst is altijd gebaseerd op iets wat je kunt verliezen.
Deze kracht kun je nooit verliezen. Je hoeft er niemand dankbaar voor te zijn. Hij is van jou en blijft van jou en je kunt hem nooit verliezen, daarom is dit de enige zekerheid.
Als je door golven van angst overspoeld wordt – door welke reden dan ook – laat deze golf dan helemaal toe en weet dat die gebaseerd is op oude ervaringen en oude angsten. Geef je er aan over en weet dat jij jouw kracht bezit om altijd weer overeind te komen. Door door je angst te gaan, ruim jij storende blokkerende energieën op. Daardoor komt er ruimte vrij in de cellen die afgesloten waren van angst voor ruimte, vreugde en vrijheid. Je kunt alleen maar vrij zijn als jij weet dat jij jouw kracht bezit en enkel en alleen verbonden bent met jouw kracht.
Alle uitdagingen in je leven, alle mensen die je tegenkomt, alle relaties die op je pad komen, dienen enkel en alleen zodat jij jezelf beter leert kennen. Laat je niet kleineren, laat je niet klein maken, want vroeg of laat sta jij weer op. Als jij door een tijd gaat van beperkingen en vernederingen – wat ze ook zijn – weet dat het een opruiming is. Ruim op, ga er doorheen en jouw innerlijke kracht versterkt. En meer en meer wordt je onkwetsbaar voor oordelen van anderen. Jij hebt je eigen radar en daar stem jij jouw koers op af. En je laat je niet meer leiden door adviezen die niet stroken met jouw gevoel.
Je hebt wel zeker supporters om je heen – te allen tijde – en ze kunnen uit onverwachte hoeken komen. Maar ga het niet verwachten van bepaalde mensen, dan zou je wel eens teleurgesteld kunnen zijn. Stel je open voor de energie van supporters die stroken met jouw doel. En kijk maar wat er dan gebeurt. Meer en meer zullen mensen in staat zijn om via eigenaardige wegen jou te bereiken en supporter te zijn.
Soms zullen er supporters bij zijn die jij totaal niet kent, maar die toevallig iets zullen vertellen – net datgene wat jij nodig had –. Zij zijn als het ware een boodschapper van een andere bron. Ze weten totaal niet dat ze een boodschapper zijn.
Zo zijn jullie vaak boodschappers voor een ander. En niet omdat je de intentie hebt om dat te doen. Het zijn vaak de woorden die je zonder een bedoeling zegt, die het diepst iemand raken. Laat dit je de vrijheid geven om geen verantwoordelijkheden te dragen voor anderen. Als jij jouw koers vaart, zal je altijd op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig zijn om misschien alleen maar door een oogopslag of alleen maar door je aanwezigheid een supporter te zijn voor iemand die daar aanwezig is.
Dat is de zuivere belangeloze liefde. Hoe meer je dit doet – waar je ook gaat – met de wetenschap dat je misschien voor één persoon aldaar belangrijk bent, hoe gemakkelijker jij jouw activiteiten zult vervullen. Weet dat ook anderen op hetzelfde moment die rol vervullen.

Meer en meer mensen zullen de komende tijden meer en meer zichzelf worden.
De subtielere energieën kunnen steeds gemakkelijker indalen, waardoor mensen deze subtielere energieën gemakkelijker laten zien. Vroeger liepen ze als het ware gepantserd rond, keurig verborgen en veilig. Ze waren nog te kwetsbaar om deze energieën te laten zien. Zij waren nog niet in staat om de harde energieën die op hun afkwamen te neutraliseren. 

Meer en meer mensen zijn in staat door een innerlijke kracht om zich van het pantser te ontdoen. Zij hebben een ander soort onkwetsbaarheid opgebouwd. Hierdoor zijn zij boodschappers, zonder woorden en zonder daden – waar ze ook zijn –. Al diegenen die zichzelf veredeld hebben en subtiele energieën kunnen toelaten, zullen meer en meer mensen gaan herkennen.
Er waren er velen die incognito rondliepen en jullie maar denken dat jullie met zo weinigen waren. Maar het zijn er zeer veel. Als je kijkt naar het leger dat zich opbouwt in het Midden Oosten, weet dat een nog veel groter leger zich opbouwt van mensen die licht dragen en meer en meer zullen ze te herkennen zijn. Het wordt één familie en een enorm aantal waar niemand meer omheen kan.

Doordat deze mensen zichtbaarder worden, zullen ze meer hulp kunnen verlenen aan al diegenen die alles verliezen in de chaos en denken zichzelf te verliezen.
Door jouw innerlijke kracht uit te stralen, geef je deze mensen moed en stimuleer je hen om in hun eigen kracht te gaan staan. En ze zullen na een rouwproces ontdekken dat ze niets verloren hebben, dat ze alleen maar zeer veel teruggekregen hebben.
Ga voor je innerlijke kracht,
ga voor datgene wat je blij maakt, wat het ook is.

Ga voor een gevoel van ruim zijn,
ga voor een gevoel van onkwetsbaarheid,
en je zult meer en meer leden van jouw familie herkennen.
Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen. Hs.