Oth: Het zika-virus / 29 januari 2016 / door Ellen Rauh

Oth:
Het zika-virus
29 januari 2016 /  door Ellen Rauh

Beste Oth, kan u iets vertellen over het zika-virus dat momenteel verspreid wordt in Zuid-Amerika door muggen?
Het zika-virus: een aanslag op de vruchtbaarheid van de mensheid
Er komt nu ineens zeer veel aandacht voor ‘muggen’ omwille van het zika-virus. Het ligt niet aan de muggen, het ligt aan het virus. Het virus zit in bepaalde muggen. Ga nou niet alle muggen veroordelen. Het gaat om het virus. Het feit dat dit virus zich zo snel verspreidt en zich nog sneller gaat verspreiden, is een aanslag op de mensheid, de vruchtbaarheid van de mensheid.

Koekje van eigen deeg
Wat is er gaande met de vruchtbaarheid van de mensheid? Dat is de wortel van het probleem.
Hiervoor is een mannelijke en een vrouwelijke cel nodig, die samensmelt en iets nieuws voortbrengt. Deze voortplanting wordt nu verstoord.

De mensheid is al tijden bezig op hoog niveau – meer dan jullie vermoeden – met genetische manipulatie, bijvoorbeeld bij de voortplanting van gewassen; voortplanting van de gewassen die zij willen forceren en het vernietigen van andere gewassen. Heel vaak worden er allerlei middelen ingezet zodat een bepaald onderdeel van het plantenrijk of het dierenrijk zich niet meer kan voortplanten, omdat het de mensheid niet uitkomt.

Virussen zijn een geweldig tegenwicht om te balanceren. De mensheid krijgt een koekje van eigen deeg van virussen die de voortplanting van mensen gaan verstoren.
Immuniteit van muggen onderzoek waard
Bij onderzoek wordt vaak de klemtoon gelegd op verstoring, op disbalans. Er wordt weinig onderzoek gedaan naar balans.

Want deze muggen gaan echter niet ten onder aan dit virus. Het zou dus heel interessant zijn om ook dit te onderzoeken. Waarom kan een mug dit virus herbergen, voort laten leven, zonder er zelf ziek van te worden? Dat is een onderzoek waard. Als mensen dit zouden ontdekken, zouden ze iets kunnen doen aan hun eigen immuniteit.

Wake-up call voor de mensheid
Griepvirus, ebola-virus, zika-virus; virussen kunnen zich snel aanpassen en zijn altijd een wake-up call voor de mensheid. “Besef hoe kwetsbaar jullie zijn. Wij zijn zo klein. Wij kunnen jullie vernietigen.” En zo is het ook.
Dus: of het nu een pandemie wordt of niet, het is een wake-up call aan de mensheid om te beseffen dat jullie mensen maar een zeer klein onderdeel zijn van de grootsheid van de Aarde. ─ Eenheid van zijn. ─ Eenheid van wezens op Aarde. ─ Niet meer een gespletenheid omwille van godsdienst. Niet meer een gespletenheid omwille van een kleur. Niet meer een gespletenheid omdat jij van een regime komt waar volgens bepaalde normen en waarden een dictatuur heerst. Nee, eenheid van zijn.

Een virus maakt geen onderscheid, is er voor iedereen; welk land, welk geloof, welk ras of welk regime er ook heerst. Het zijn eigenlijk de grootste predikers van saamhorigheid.
Samen ten onder of samen winnen, maar dan wel in dialoog. Je kunt gaan bombarderen. Je kunt gaan vergiftigen. Je kunt ze massaal uitroeien. Je zult ze nooit, maar dan ook nooit volledig kunnen uitroeien. Want voor je het weet, kiezen ze een vlieg of voor je het weet kiezen ze een dier waar jullie in bepaalde gedeelten op aarde van houden: een hond als huisdier, een poes als huisdier, als drager van een virus, een mens als drager van een virus …
Onderdrukking en manipulatie
Wat er dus gaande is op een groter niveau, is dat de voortplanting van de mens in gevaar komt.
Er is veel gaande over seksualiteit. Misbruik van vrouwen, mensen die veranderen van identiteit, groepen die vrijheid van seksen willen, mensen die vrij willen zijn, om te laten zien wie ze zijn om openlijk seksueel met elkaar om te gaan en anderen die dat niet willen. Zeer veel onderdrukking, zeer veel manipulatie is terug te brengen naar disbalans in de omgang tussen mannelijk-vrouwelijk.
Het mensenras is op dit moment geen eenheid. Er zijn veel diersoorten die liefdevoller met elkaar omgaan dan dat mensen onderling met elkaar omgaan.

Probeer in je eigen kring saamhorigheid te ervaren. Een vrouw is geen man en een man is geen vrouw. Er is onderscheid, maar ze zijn beiden nodig om je als mensheid voort te planten. Niet voor niets. De kern is dat twee verschillende samenstellingen iets nieuws voort kunnen brengen. Als je je dus verbindt met iets wat anders is, in kameraadschap, in wat liefde zou moeten zijn, en gaat samensmelten, komt er iets nieuws uit voort.

Ga samenwerken!
Ga samenwerken op alle gebieden. Laat ideeën van verschillende specialisaties, disciplines samensmelten om meer te zijn. Tegelijkertijd willen wij jullie melden: ga voor saamhorigheid in kleinschaligheid. Probeer niet de hele wereld te redden.

Probeer niet je gelijk te halen en een ander jouw wil op te leggen. Nee, profileer waar jij voor staat. Laat een ander profileren waar hij of zij voor staat en je bent samen meer.
Dit virus zal uiteindelijk voor eenheid zorgen. Niet de muggen, maar het virus.
Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.