Oth: Gebrek aan saamhorigheid. Ellen Rauh 16 maart 2007, Geplaatst: 11 januari 2015

Oth:
Gebrek aan saamhorigheid.
Ellen Rauh
16 maart 2007,
Geplaatst: 11 januari 2015
Oth, het maakt me zo droevig de onmacht in gezinnen en het geweld wat daaruit voortkomt. Ouders die zichzelf en hun kinderen doden, een vader die met zijn kinderen voor de trein stapt. Ik vind het zo moeilijk om te bevatten.
Dit is inderdaad bijna niet te bevatten. Maar lieve mensen, het zijn contracten. Het lijkt niet logisch, maar deze mensen dienen als voorbeeld van al die schijnluxe. Achter huizen en mooie kleding schuilt zoveel wanhoop. Niet gezien door buren, niet gezien door familie. Het is een enorme eenzaamheid. Deze mensen doorbreken de westerse cultuur van rijkdom. Deze rijkdom die gebaseerd is op normen en waarden opgelegd door de maatschappij, schept een enorme eenzaamheid. Kijk eens om je heen hoeveel mensen zich verplicht voelen om te voldoen aan normen en waarden opgelegd door de maatschappij. Dit zijn rebellen die de maatschappij wakker schudden om het echte te laten zien. Weet dat deze mensen een belangrijke functie hebben. Zij laten zien hoe eenzaam en onecht de normen en waarden zijn, opgelegd door het westerse denken.
Leer er zelf van om te genieten van je vrijheid van zijn. Ga niet mee in de kuddegeest. Kleed je zo, zoals jij je wil kleden en niet omdat de mode dat voorschrijft. Vele kinderen en vele gezinnen zijn slaaf van de westerse cultuur.

Deze drama’s – zoals jullie het noemen – zijn daden van rebellie tegen de westerse cultuur. Zij brengen een schokgolf teweeg van puurheid en echtheid. Zij brengen aan het licht dat al die keurige systemen nepsystemen zijn, omdat ze gebaseerd zijn op schijnveiligheid. Het is erg dat mensen zich schamen om naar te komen met hun problemen. Dit is een gebrek aan saamhorigheid. Dit zijn bewijzen hoe de samenleving in elkaar zit.

Bij grote rampen is er een enorm saamhorigheidsgevoel. Maar wat er in je straat of in een flatgebouw gebeurt – met al die mensen die daar wonen – daar sluiten we ons voor af. Vele mensen schamen zich om met hun problemen naar buiten te komen. Dit wijst op een gebrek aan eenheid en broederschap en zusterschap. Stuur liefde naar die mensen die dit aan het licht stellen. Door hun daden worden systemen herbekeken.
En kijk bij jezelf hoe betrokken jij bent bij de mensen in je omgeving en durf jij te zeggen wat er verkeerd is in jouw levenssituatie? Durf jij te melden aan jouw buren dat je bijvoorbeeld geldproblemen hebt? Daar wringt de schoen. Wordt eerlijk naar buiten. Draag geen masker. Laat zien wie je bent. Dan is deze dood niet voor niets. Hs.