Oth-channeling: Zet eens een andere bril op! / 17 juni 2017 / door Ellen Rauh

Oth-channeling:
Zet eens een andere bril op!
17 juni 2017 / door Ellen Rauh
Als jij het doel niet meer dient en het doel jou niet meer dient
Lieve dierbare allemaal.
Ervaar deze power-energie. Want het is een turbo power energie. Elk van jullie hier aanwezig heeft behoefte – meer dan behoefte – aan deze krachtige energie. Energie om vol te houden. Energie om dapper te zijn. Energie om voor je doel te blijven gaan.
Voor velen van jullie zal het doel anders zijn dan je zelf bedacht had. Het doel wat je bedenkt, komt uit het oude denken. Daarmee ben je heel je leven comfortabel de strijd aangegaan. Maar helaas, die fase is bijna voorbij. Het doel dient jou niet meer en jij dient het doel niet meer, omdat voor velen het doel het resultaat is van oude denkpatronen.
Maar er komt een nieuwe tijd. De nieuwe tijd is er al in vele lagen aanwezig. Maar de nieuwe tijd zal pas echt volledig helder zichtbaar zijn, als die zich gemanifesteerd heeft in dertien lagen van bewustzijn. Bij elke laag hoort een categorie mensen die zich daarbij thuis voelt, die daar een nieuw doel vindt, een nieuwe passie vindt. Dus als jij voor jezelf denkt dat je toevallig bij de achtste laag hoort, dan wil dat niet zeggen dat jij bij de tweede laag hoort. Als je bij de achtste laag hoort, wil dat alleen maar zeggen dat jij hoger in de hiërarchie staat en niet voor jezelf maar ten dienste van al de lagen onder jou en dat jij ten dienste staat van de lagen boven jou om door te geven, door te geven wat je zelf niet begrijpt.

Het enige wat je kunt doen, is je laten inspireren door jouw intuïtie, die jou zekerheden geeft: dit ga ik doen. Ik weet niet waarom en toch doe ik het.
Waarom heb je een doel nodig om vol te houden?
Veel mensen hebben een doel nodig om vol te houden. Maar stel je voor dat je doelloos bent, kun je dan nog volhouden?
Waarom heb je een doel nodig om vol te houden? Dat is oud denken lieve mensen. Maar dat vraagt een enorme opschudding en opfrissing van jouw mindset. Jij dacht misschien dat jij volhield omwille van een doel – welk doel dat ook mocht zijn – maar niets is minder waar.
Levensenergie doet jou volhouden, helpt jou om te overleven; en niet een doel.
Je ziet het bij rampen. Als alles verdwijnt, dat er een oerkracht zich meester maakt van mensen om te overleven. Zij doen het om te overleven of om anderen ten dienste te zijn.
Stel je eens voor dat niemand nog werk zou hebben, wat zouden mensen dan gaan doen?
Stel je eens voor dat alle doelen wegvallen. Dat je hier op Aarde bent om te zijn wie jij bent en dienstbaar te zijn voor datgene wat zich aandient, hoe onbelangrijk het ook moge zijn.
Houden van een vlieg, kan evenveel houden van zijn als van een huisdier wat er is voor jou. Maar velen maken onderscheid. Velen geven liefde omdat er iets voor terugkomt. Dat is niet belangeloos.
Heel vaak is jullie gestelde doel niet belangeloos maar eigenlijk ten dienste van jezelf. Dit vraagt een enorme omkering.
Waarom ben jij op Aarde?
Waarom ben jij een mens?
Waarom leef jij waar jij leeft?
Waarom werk jij waar jij werkt?
Om een doel te dienen of om jezelf te dienen?
Of allebei?
Stel je eens voor dat niemand nog werk zou hebben. Wat zouden mensen dan gaan doen? Je zou verbaasd zijn hoe creatief mensen dan zijn.
Bied kinderen van de nieuwe tijd een voedingsbodem om vrijdenkers te kunnen zijn
Laat kinderen vaker niets moeten. Ook niet omwille van een of andere hype. En kijk eens naar de creativiteit die zij dan tentoonspreiden.
Vele mensen zijn dat verloren. Ze zitten vast in het moeten en in de verplichtingen.
Wij kunnen jullie melden – voor allen hier aanwezig – jullie zijn aanwezig om kinderen een voedingsbodem te geven en een fundament te geven om de nieuwe tijd, de nieuwe tijd te laten zijn. Zij kennen de nieuwe tijd. Jullie zijn als het ware geblokkeerd door je oude denken. Maar alle kinderen – alle kinderen – zullen deel uitmaken en maken al deel uit van de nieuwe tijd.
Ben dus een fundament, een mentor, die een voedingsbodem biedt voor de jeugd. Laat ze vrijdenkers zijn. En laat los of het een doel dient. Laat los of het geld opbrengt of dat het het investeren waard is.
Klimaat of profit-klimaat?

De Westerse beschaving gaat ten onder aan winstbejag. De meeste belangen gaan om winst.
Zet een andere bril op en kijk eens wat jij zou doen als er geen winst te behalen valt.
Kijk eens naar alle zogenaamde verdragen die gesloten worden, omwille van liefdadigheid, omwille van hulpverlening, omwille van het klimaat. Het enige waar het eigenlijk om gaat, is om zo efficiënt mogelijk te investeren.
Een verdrag over een klimaat gaat niet over de Aarde, maar gaat over de mensen en over profit of non-profit. Als de mensheid geen last zou hebben van luchtvervuiling, zou er niets gedaan worden aan luchtvervuiling. Pas als het bedrijfsleven er last van krijgt, als de economie dreigt in te storten, worden verdragen gesloten. Maar dat gaat niet om de Aarde, dat gaat niet om het leefmilieu. Dat gaat niet over het klimaat. Het klimaat waar zij het over hebben, is profit-klimaat. Het moet efficiënt zijn en de economie dienen. Denk daarover na.
Er is hier zoveel over te zeggen en er kan zo lang over gefilosofeerd worden …
Wat doe jij als individu voor het klimaat?
Wat doe jij als individu voor de Aarde zonder dat je er zelf beter van wordt?
Dat is stof om over na te denken.
Voel de grote liefde en support van Oth en de Zijnen.