Oth-channeling Op zoek naar een nieuwe gebruiksaanwijzing / 28 juni 2016 / door Ellen Rauh

Oth-channeling
Op zoek naar een nieuwe gebruiksaanwijzing
28 juni 2016 /  door Ellen Rauh
Brexit: een voorbeeld van verdeeldheid
Alles is onvoorspelbaar. Wij zeiden het reeds: voorspellingen, statistieken, peilingen; probeer er geen rekening mee te houden. Onvoorspelbare wendingen, onvoorspelbare uitkomsten en onvoorspelbare gevolgen. En of het nu de Brexit was of de Nexit of welke -xit ook, de uitkomst was onvoorspelbaar en ook de gevolgen waren onvoorspelbaar.
Eigenlijk ging het niet zo zeer om de uitkomst, maar meer om de gevolgen. Als je denkt dat de gevolgen de gevolgen zijn omwille van de winst van de Brexit, heb je het mis. De gevolgen zijn versnippering.
Het was een uitvergroting van versnippering, van verdeeldheid, op alle fronten. Er is enorm gepolariseerd in ‘voor’ en ‘tegen’. Daar ging het om. En het gevolg is dat er nog meer voor en tegens zijn. Niemand is bezig geweest met verbinding, iedereen is bezig geweest met polarisatie: voor of tegen. Gevoelens hadden de overhand. Feiten werden genegeerd of niet meegenomen. Het was een voorbeeld en is een voorbeeld van verdeeldheid.

Veel polariteiten zichtbaar

En niet alleen de Brexit. Het weer, supportersfeestjes wat bijna oorlogen werden. Heel veel polariteiten werden zichtbaar. Verdeeldheid werd gezaaid en verdeeldheid werd geoogst op vele fronten.
Het gevolg zou kunnen zijn dat al die versnippering uiteindelijk een verlangen naar eenheid gaat stimuleren. Eenheid vanuit onderdrukking is geen eenheid. Maar als onderdrukking uiteindelijk allerlei verdeeldheid teweegbrengt, zal er voor je het weet, een verlangen komen naar eenheid.
En als je zo kijkt naar het wereldgebeuren, zie je zeer veel polariteit. Uitvergroting van waarheden, uitvergrotingen van verlangens, wensen, allerlei invullingen van vrijheid van zijn, die verdeeldheid teweegbrengen.
Onthoud dat hoe meer verdeeldheid er komt, hoe groter de polariteit is, hoe eerder er verlangen zal komen naar eenheid. Dus word niet bang, laat je niet meeslepen, laat de gevolgen zichtbaar worden.
Blij bij jezelf
Het belangrijkste is: blijf bij jezelf. Wat is jouw verdeeldheid? Wat is jouw polariteit? Wat is jouw gevoel van vrijheid? Waar is jouw levensvreugde? Probeer in het klein vrijheid van zijn te creëren door jouw grenzen aan te passen en te verleggen met saamhorigheid tussen verscheidenheid. Dan krijg je een eenheid van zijn in verscheidenheid. Maar voor dat jij eenheid van zijn in verscheidenheid kunt ervaren, moet je wel je eigen onderscheiding van jouw unieke zelf kunnen accepteren.
Op zoek naar een nieuwe gebruiksaanwijzing
Wie ben ik? Elk mens is op zijn eigen unieke manier ingewikkeld met een eigen gebruiksaanwijzing.
Als je je eigen gebruiksaanwijzing kent of leert kennen en merkt dat er ontevredenheid is in jezelf, dan is er maar één oplossing: creëer een nieuwe gebruiksaanwijzing voor jezelf. Ga kleine regeltjes bijstellen die jij aankunt. En het kan een minuscule bijstelling zijn, die een enorm gevoel van vrijheid teweeg kan brengen, waardoor er weer speelruimte is voor jezelf om vrij te zijn om nieuwe aspecten van jezelf te ervaren.
Dus begin met je eigen gebruiksaanwijzing. Ontdek en accepteer dat je ingewikkeld bent voor jezelf, dus zeker ook voor anderen. En dan kun jij vanuit jouw begrenzing saamhorigheid zoeken met allerlei ingewikkelde mensen met een zeer ingewikkelde gebruiksaanwijzing. En als je dan samen saamhorigheid en eenheid kunt ervaren in de verscheidenheid, verspreid jij een energie van eenheid. Eenheid, niet omdat het allemaal hetzelfde is, maar eenheid omdat iedereen accepteert dat hij of zij ingewikkeld is en dat een ander daardoor ook ingewikkeld mag zijn. Ingewikkelde mensen trekken ingewikkelde mensen aan. Dat is saamhorigheid. Je herkent iets in de ander. “O, heb jij dat ook? Gelukkig!” en zo creëer je eenheid van zijn en mag iedereen op zijn eigen manier uniek zijn en ingewikkeld zijn. Wat een gevoel van vrijheid zou dat geven?

Als je dat in het klein kunt uitproberen, met groepjes mensen waar jij je goed bij voelt, naar gelang waar je zin in hebt, dan creëer jij een sfeer van eenheid, van vrijheid van zijn in verscheidenheid en voor je het weet, besmet je andere mensen, die vanuit hun polariteit-denken zeggen:

“Oh, zo kan het ook. Ik mag mijn eigen menig hebben. Ik mag ingewikkeld zijn. Ik ben vrij om ingewikkeld te zijn en om een mening te hebben. Dus ik sluit me aan.”
Heftig en intens
De uitvergrote polariteit zijn gevoelens die lang onderdrukt geweest zijn. Onderdrukte gevoelens kunnen maar op één manier naar buiten komen en dat is heftig en intens.
Als er dus heel veel heftige reacties zijn in de maatschappij, duidt dat op zeer veel onderdrukte gevoelens, die maar op één manier naar buiten kunnen komen en dat is: heftig. Zoek dus gelijkgestemden in heftigheid.
Harmonie in verscheidenheid
De tegenpool is: je gevoelens mogen er zijn, jezelf ingewikkeld durven vinden en saamhorigheid vinden tussen allerlei ingewikkelde mensen. Dan is heftigheid niet meer nodig. Als waarheden en gevoelens er mogen zijn bij iedereen, zal het harmonie zijn, zal het gewoon uitgesproken worden, uitgewisseld worden, zonder dat dat heftig hoeft te gebeuren.
Wij denken dat velen van jullie daarnaar verlangen. Creëer dus harmonie in verscheidenheid. Probeer echt te zijn. Probeer te accepteren dat je ingewikkeld bent en probeer te accepteren dat iedereen hier aanwezig en velen met jullie op zoek is naar een nieuwe gebruiksaanwijzing, bepaalde kleine elementen die veranderd willen worden, waardoor jij een grotere speelruimte krijgt om je vrij te voelen in jouw leefsituatie.
Wij zouden zeggen: ga oefenen. Ga ervan genieten en vooral: deel het met mensen. Vrijheid van zijn in je eentje is zeer isolerend en op den duur verstikkend. Vrijheid van zijn die gedeeld wordt, creëert ruimte voor jezelf en voor anderen, dus een veel grotere ruimte. Gedeelde vrijheid van zijn, creëert een enorme uitstraling van vrijheid van zijn en voorkomt zeer veel strijd en heftigheid.
Creëer vreugde, creëer vooral vrijheid van zijn in je eigen beperking die jij als beperking ervaart. Probeer met kleine stapjes je ruimte groter te maken. Ga hiervoor en geniet van het gevoel van vrijheid, wat dat kan geven.
Voel de grote liefde en support van Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.