Oth-channeling Onwetendheid / 29 april 2108 / Ellen Rauh

Oth-channeling
Onwetendheid
29 april 2108 / Ellen Rauh
Probeer niet alles te weten
Graag willen wij het met jullie hebben over onwetendheid. Onwetendheid is een grote kracht waardoor je onbevangen in het leven kunt staan.
Weten heeft vaak als gevolg dat je een gevoel overhoudt van machteloosheid. Iedereen die zich regelmatig machteloos voelt omwille van welke omstandigheid dan ook: probeer vanuit de polariteit naar onwetendheid te gaan. Probeer niet alles te weten. Want voor je het weet, neem je zeer veel verantwoordelijkheden op je schouders. Als je het weet, moet je later weer afleren dat je het wist.
Weten kan een grote belemmering zijn omdat je denkvermogen dit vastzet en jou bij dit weten houdt, waardoor je minder open kunt staan voor nieuw weten.
Welke waarheid voedt jou?
Omdat er een totaal nieuw netwerk aan het ontstaan is, waardoor er totaal nieuwe ideeën en nieuwe informatie beschikbaar komt voor de Aarde, voor de mensen op Aarde, via de morfogenetische velden voor de dieren op Aarde en voor de planten op Aarde en voor de totale Aarde – nieuwe informatie die wakker wordt voor alle bewoners van de Aarde en de Aarde zelf – en aangezien jullie als mens deel uitmaken van de Aarde als bewoners en als lichaam Aarde zijn, kunnen er dus onvoorspelbare veranderingen optreden in je lichaam, in wat jullie ‘ziekte’ noemen, in wat jullie ‘niet volmaakt’ noemen – wat misschien eigenlijk juist volmaakt is voor de nieuwe tijd.

Zeer veel nieuwe uitvindingen zullen de Aarde bereiken. Vraag je steeds af: “Is dit mijn waarheid of is dit de waarheid voor iemand anders?” De waarheid bestaat niet. Wat wel bestaat, is de waarheid die jou voedt – al is het maar tijdelijk. Schrap dus het woordje ‘dé waarheid’. Schrap dus tijdelijk het woordje weten.
Inpluggen op vernieuwing
Doe je best, probeer zoveel mogelijk onwetend te zijn. Als je er de tijd voor hebt dan kan jouw hogere intelligentie of informatie vanuit het nieuwe netwerk jou zomaar bereiken. Je zult er misschien niets van snappen. Je zult niet begrijpen hoe dit kan – en dan zit je op de goede weg! Dan ben je aan het oefenen met de gegevens van het nieuwe netwerk, ingeplugd op vernieuwing, ingeplugd op andere waarheden, ingeplugd op misschien een move in jouw leven waar jouw normale zelf zich tegen zou verzetten.
Probeer dus net als kinderen onbevangen in het leven te staan – en indien mogelijk als je werk of mensen om je heen wat van je vragen, verantwoordelijk te zijn en de waarheid van dat moment te melden – de kwaliteiten die je op dat moment in de aanbieding hebt te gebruiken, maar voor jezelf meteen daarna als een vanzelfsprekendheid weer open te staan voor nieuwe waarheden, nieuwe technieken, nieuwe kwaliteiten – dan glijd je gemakkelijker door de fase van de komende maand.
Vele onvoorspelbaarheden zullen zich voordoen. Glijd mee. Probeer het niet te begrijpen. Ga niet in het weten. Besef dat het nieuw is en nog niet bekend. Besef ook dat als je een idee hebt waardoor je begrijpt hoe het zit, dat dat korte-termijn-denken is. Het nieuwe netwerk geeft informatie over honderden jaren. Jullie weten, jullie brein moet dus hand- en spandiensten, rek- en strekoefeningen doen om dit ruimere bewustzijn te kunnen hanteren. Dit kan ijlheid tot gevolg hebben. Probeer dus regelmatig te gronden, te aarden, met je wortel – hoe je het ook wil doen.
Dankbaarheid en begrip
Ben dankbaar dat je in deze tijd op Aarde vertoeft, elkaar kent, kunt lachen met elkaar en kunt mopperen met elkaar.
Probeer vooral eerlijk te zijn met elkaar, met je onzekerheden en je zekerheden, je overtuigingen en het niet meer te weten. Probeer het te delen, dan ontstaat er steeds meer begrip voor onwetenden, bestaat er steeds meer begrip voor mensen die van die rare manoeuvres uithalen – niet wetende waarom. Word mild. Word een toeschouwer – ook van jezelf.
Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen, Ehma

Ellen