Oth-channeling: Nieuws: allemaal eventuele waarheden / door Ellen Rauh / 26 februari 2017

Nieuws: allemaal eventuele waarheden

Oth-channeling door Ellen Rauh / 26 februari 2017,
Tijdelijke waarheden en gefantaseerde feiten

Wij willen het heel graag hebben over nieuws. Er is veel gaande omtrent de media.
Het woordje nepnieuws is nu helemaal in. Nepnieuws en echt nieuws. Wat is het onderscheid? Nepnieuws is gebaseerd op fantasie en echt nieuws vaak op gefantaseerde feiten, feiten die tijdelijk gelden. Weet dat al het nieuws eigenlijk nepnieuws is, als je het in een ruimer perspectief plaatst.
Waarheden kunnen tijdelijk waarheden zijn, maar daarvoor niet op lange termijn. Als waarheden verkocht worden als lange termijnwaarheden, is dit ook nepnieuws.
Heel vaak werden mensen met een bepaalde overtuiging of een bepaalde waarheid nastreven, weggezet als nep, als zweverig, als ‘totaal niet waar’. De wetenschap basseerd zich op feiten. Maar welke feiten wil je zien? Veel mensen met een overtuiging – wat hun overtuiging ook is – krijgen steeds meer bevestigingen en feiten voorgeschoteld waardoor hun realiteit, realiteit zou kunnen zijn, is of zal worden. Als je deze feiten als nep ziet, zul je ze altijd als nep ervaren.

Beperkt beeld van nieuwsverslaggeving


Er bestaat dus eigenlijk geen concreet nieuws. Het is altijd een belichting, een versie, die als het ware gekleurd wordt door diegene die het nieuws verspreidt.
Als er zich ergens een drama heeft afgespeeld, kun je aan de nieuwsverslaggeving zien wat belangrijk is ‘volgens de reporter’, ‘volgens de redactie’. Als je verschillende nieuwszenders langs elkaar beluistert, krijg je een ruimer beeld. Maar dat ruimere beeld is nog maar een zeer beperkt beeld. Want er zijn zoveel waarheden in een drama. Je kunt het hebben over het aantal slachtoffers. Je kunt het hebben over de schade. Maar dat is beperkt. De schade die je ziet, is een beperkte schade. De slachtoffers, het aantal wat je hoort, is een beperkt aantal. Heb je het over de mensen die overleden zijn of over alle slachtoffers die treuren en verdriet hebben omwille van het slachtoffer?
Alles is maar een detail. Alles wat je hoort, alles wat je ziet, is maar een klein onderdeel van het gebeuren. Waar wil je naar luisteren? Wat wil je horen? Welke informatie is belangrijk en waarom?
Lang rijpingsproces biedt kans voor bespiegelingen

Nieuws is een raar gebeuren en op dit moment heeft het een enorm hypnotische werking. Massaal iets verspreiden, zou zo maar eens een massa-reactie teweeg kunnen brengen. Kleinschalige verspreiding krijgt de kans om te rijpen. Grootschalige verspreiding krijgt niet de kans om de rijpen en om ruimere bespiegelingen en beschouwingen voor jezelf te creëren.
Probeer dus bij elke massaverspreiding, bij elke massahype, jezelf los te koppelen en terug te gaan naar de feiten, de feiten die voor jou persoonlijk belangrijk zijn. Wat wil jij horen? En wat is voor jou nepnieuws omdat het niet relevant is voor jou?
Wordt selectiever wat jij toevoegt als een eventuele waarheid aan jouw waarheid en ga niet blindelings af op wat iedereen verkondigt.
Leiding met langere termijn visie

Vele mensen zijn het vertrouwen verloren. Vertrouwen in politiek, vertrouwen in media, vertrouwen in mensen. Als dit steeds bevestigd wordt, zal hun wantrouwen nog meer bevestigd worden.
Wij willen benadrukken: echte leiding, die een langere termijn visie heeft en handelt vanuit een lange termijn gedachte, zal dit niet delen met de media, zal dit niet delen met vele mensen. Die persoon of personen nemen de tijd om een plan te laten rijpen.
Nu hoor je steeds vaker nepnieuws. Steeds vaker wordt nieuws gelekt. Niets is meer veilig. Hoe kunnen leiders, visionairs, dan nog communiceren met elkaar? Heel vaak zijn vergaderingen en besprekingen nog maar een try-out. Als dat al naar buiten komt, voordat het idee of het plan geschaafd is of bijgewerkt is, wordt het plan al ondermijnd, nog voor het het daglicht kan zien.
Probeer voor jezelf – al is het geen werkelijkheid voor jou – vertrouwen te hebben in wereldleiders, die je misschien nog niet kent. Want geloof ons, de echte leiders komen niet in de publiciteit. Zij blijven anoniem en werken aan lange termijn ideeën. Die zijn er massaal op Aarde. Vertrouw in hun kunnen en laat de media je niet op het verkeerde been zetten. Heb vertrouwen in hogere leiding. Heb vertrouwen dat er nu op Aarde zeer veel – zeer veel – bekwame mensen rondlopen, die een lange termijn visie hebben, maar er nog niet mee naar buitenkomen, omdat de tijd nog niet rijp is.
Gun hen geheimhouding, zodat het plan niet te grabbel gegooid wordt en als het ware gedwarsboomd wordt om naar buiten te komen. Als je een leiding volledig vertrouwt, hoef je niet te weten wat het plan is. Probeer niet alles te weten. Heb vertrouwen – oervertrouwen – in de Aarde, in mensen die op Aarde rondlopen en in mensen die geïnspireerd worden vanuit andere sferen. Zoals in oudere culturen het maar normaal was dat elke hogere leiding afgestemd was op een hoger weten. Laat dit vertrouwen geven.
Versnelde evolutiegolf

De wereld gaat niet ten onder, de mensheid gaat niet ten onder, de natuur gaat niet ten onder, maar zal door een versnelde evolutiegolf wel veranderen. Voor sommigen zal het een nadeel zijn, maar voor het overgrote deel zal het een groot voordeel blijken te zijn.
Houd moed. Heb vertrouwen dat de planeet Aarde nu door een versnelde evolutie gaat, zoals vermeld in het boek Tijden van omwenteling.
Vele mensen dachten dat in 2012 alles ineens ging veranderen. Zij werden teleurgesteld. En de mensen die het nepnieuws vonden, zeiden: “Zie je wel. Er is niets veranderd.” Het was ten dele wel degelijk waar. De zaden en het begin werd toen gemaakt door een enorme shift qua energie.
Het gevolg was dat zeer veel mensen op Aarde ineens zogenaamd konden afstemmen op een hoger ruimer weten. Je hoorde ze niet, maar ze waren er wel. Zij hebben zich verenigd tot een nieuw wereldparlement. Waar het niet meer gaat om landen, waar het niet meer gaat over een geloof, maar waar het gaat over de evolutie van de Aarde en alles wat daarbij hoort. Dit is een groots gebeuren. Dit zijn vergaderingen die nu zeer veel plaatsvinden om de evolutie met zo min mogelijk schade tot stand te laten komen.
En zo glijden jullie allemaal naar een nieuwe tijd. De nieuwe tijd zal er een zijn van andere normen en waarden.
Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.