Oth-channeling Het gaat zeer goed met de Aarde /15 juli 2018 / door Ellen Rauh

Oth-channeling:
Het gaat zeer goed met de Aarde
15 juli 2018 /  door Ellen Rauh

De Aarde gaat voor zichzelf
Lieve mensen, wij hebben gehoord dat er een vraag was aangaande hoe het met de Aarde is. We hebben een grote verrassing voor jullie: het gaat zeeeeer goed met de Aarde. Of de mensen daar blij mee zijn, dat is een ander verhaal.
Maar met de Aarde gaat het zeer goed. Stel je eens voor dat dat jullie zorg niet is. De Aarde is krachtig. De Aarde zit in een transitie en houdt helaas geen rekening met mensen, met dieren, met planten, met landsgrenzen, met geloven en ook niet met het feit of jullie persoonlijk van de Aarde houden. De Aarde gaat voor zichzelf – in transitie – omdat het in de tijdlijn nu eenmaal zo is.
Dus als je houdt van de Aarde: ben dankbaar dat het zeer goed gaat met de Aarde. Zorg voor jezelf omdat je een deel van de Aarde bent en omdat de Aarde jou gedoogt, zoals we al zeiden: << Nieuwjaarsboodschap 2018 >>

De Aarde kan moeiteloos verder zonder jullie. Maar de Aarde gedoogt jullie. Dus we zouden zeggen: ben dankbaar dat je gedoogd wordt. Ben dankbaar dat je je verblijf op Aarde als prettig ervaart. Het is geen recht. Het is geen plicht. Het is een voorrecht.

Voorrechten, plichten en rechten
Wij willen het nog hebben over recht. Wat is een recht en wat is een plicht en wat is een voorrecht?
Maak eens een huishoudboekje voor jezelf wat je rechten zijn, welke rechten jij je toe-eigent, wat je plichten zijn, welke plichten jij je toe-eigent of oplegt en wat je voorrechten zijn.
Als je ergens voor wil gaan, ga dan niet voor een doel wat eigenlijk een voorrecht is. We geven een voorbeeld. Als jij ergens vertoeft waar je vrijheid van meningsuiting ervaart, is dat een voorrecht en geen recht. Anderen voor jou hebben gezorgd dat dit een recht werd en jij het als erfenis, als een voorrecht mag ervaren. Op het moment dat je een voorrecht je toe-eigent als zijnde een recht zonder daar plichten aan te verbinden, ontkracht dat het voorrecht.
Als je zo naar de structuren kijkt, hebben vele mensen zich rechten toegeëigend die eigenlijk een voorrecht zijn, een privilege zijn.
Onderzoek jezelf. Wat zijn jouw voorrechten? Ben dankbaar voor je voorrechten. Eer diegenen die voor dit recht gevochten hebben, gestreden hebben, zodat jij kunt genieten van dit voorrecht.
Vereenzelvig je er niet mee, want eigenlijk als je eerlijk bent, heb je er zelf heel weinig voor gedaan. Je bent toevallig op de juiste plek geboren, in de juiste familie beland. Dus dat is een voorrecht en geen recht.
Recht van zijn, geboorterecht
Velen hebben het over geboorterecht, maar wie heeft het over een geboorteplicht? Er zijn ook geloven die het als een plicht zien als je het over geboorterecht hebt. Dan moet je het ook over het recht van sterven hebben.
·        Is sterven een recht of een plicht?
·        Is lijden een recht of een plicht?
·        Is rijkdom een recht of een plicht?
·        Is vrijheid van zijn een recht of een plicht?
·        Is alles wat je doet een recht of een plicht?
·        Of een voorrecht?
Een voorrecht kan uiteindelijk leiden tot een plicht en dan weer overgaan in een recht, in de juiste verhoudingen.
Er is op dit moment zeer veel disbalans door allerlei mensen die zich rechten toe-eigenen en niet beseffen dat het een voorrecht is. Elk voorrecht geeft verplichtingen om het voorrecht in stand te houden.
Welk recht hebben jullie? Welke voorrechten hebben jullie? En welke plichten zijn daaraan verbonden? Dit is stof om over na te denken.
Wij wensen jullie zeer veel onderscheidingsvermogen, zeer veel trots en zeer veel voldoening van datgene wat je doet, omdat je het met heel je wezen doet.

Wij wensen jullie zeer veel dankbaarheid om te ervaren en te accepteren hoeveel rechten je zelf verworven hebt en hoeveel voorrechten je gekregen hebt.
Voel de grote liefde en support van Oth, de Zijnen, Allen en Ik.