Oth-channeling Elk mens is op zijn unieke manier op dit moment een vluchteling, die verdwaald is, …… /14 april 2016 /door Ellen Rauh

Elk mens is op zijn unieke manier op dit moment een vluchteling, die verdwaald is, die z’n weg zoekt naar een nieuw doel
14 april 2016 /door Ellen Rauh

Door vluchtelingen steeds te benoemen als zijnde vluchtelingen, ontheemden, benadruk je hun ‘ontheemd zijn’. Wij zouden zeggen: noem het nomaden, noem het bedoeïenen. In oude culturen hadden stammen geen land. Ze trokken van de ene plek naar de andere plek en of je het nu economische vluchtelingen noemt of mensen die vluchten vanwege onveiligheid of onderdrukking, ga niet polariseren en ga alleen diegenen helpen die jij kunt helpen. En leg niet de prioriteit bij vluchtelingen. Noem het voor jezelf nomaden, zigeuners, bedoeïenen, whatever welke naam je er aan wil geven. Het zijn mensen die op zoek zijn naar een nieuw leven, maar dat ben jij ook.
Heb ook aandacht voor diegenen die niet gevlucht zijn
De machteloosheid en hoe deze mensen behandeld worden, zijn nu enorm in de aandacht ten koste van alle mensen die niet gevlucht zijn en die nog in de onderdrukking zitten. Zij hebben zich losgeweekt. Vergeet dus niet om evenveel aandacht en medeleven te hebben voor diegenen die ‘niet gevlucht’ zijn. Door te beklemtonen en het een vluchtelingenprobleem te noemen, leg je het probleem bij hen, bij diegenen die gevlucht zijn. Het probleem ligt niet bij de vluchtelingen, het probleem ligt daar waar deze mensen voor gevlucht zijn.

Geld dat wegvlucht

Als je veel mensen in Nederland de kans zou geven om te vluchten voor allerlei regelgeving, dan zouden zij het zeker doen!
Want kijk naar de media. Terwijl de aandacht naar vluchtelingen gaat, terwijl de aandacht gaat naar strijd over geloof of waar geloof voor gebruikt wordt, over normen en waarden, komen er tegelijkertijd allerlei berichten naar buiten over mensen die rijk worden, zeer rijk worden, door hun geld te laten vluchten. Zij hoeven niet te vluchten, hun geld vlucht en komt ruimer en vergroot terug. Besef dat al die mensen die gevlucht zijn met hun geld arm zijn, want het geld is niet van hen, het is virtueel. Ze kunnen zomaar al dat geld, net als met een ‘sinkhole‘, ineens verloren zijn. Ze dachten dat ze het veilig gestald hadden en wat blijkt? Het is zomaar weggesluisd.
Vermenging
Dus naast het vluchtelingenprobleem, benoem geen groepen als zijnde vluchtelingen. Benoem geen groepen omdat ze bij een geloof horen, benoem geen groepen omdat ze vanuit een bepaald land komen. Besef dat jullie hier in Nederland, want we zijn in Nederland, zeer veel culturen ondermijnd hebben, onderdrukt hebben, jullie mentaliteit opgelegd hebben. Dit is wat er terugkomt. Een grote groep mensen is aan het dwalen over de Aarde en niet alleen de vluchtelingen die in Europa aankomen. Maar omdat ze hier aankomen, vinden jullie het ineens een probleem. Terwijl het al jaren gaande is, ver weg op een ander continent. De hulp die geboden is, heeft niet geholpen. De hulp die nu geboden wordt, zal niet helpen, want het houdt niet op. Mensen gaan zwerven, gaan nieuwe doelen zoeken, gaan nieuwe regionen opzoeken. Dan komen we uit bij vermenging.
Dieren vluchten soms ook
Kijk naar het dierenrijk. Zo veel verscheidenheid. Allemaal met hun unieke gedragscodes en hun eigen territorium. Er zijn trekvogels bij. Er zijn vogels bij die het ene deel van het jaar daar zijn, het andere deel van het jaar daar.
Als je naar natuurfilms kijkt, dan zie je dat er in tijden van omwenteling op Aards niveau qua natuur ontzettend veel dieren gevlucht zijn. Ze zijn vertrokken naar andere gebieden om te overleven en ze zijn geëvolueerd. Ze hebben zich aangepast aan hun nieuwe omgeving. Het duurde even maar het gebeurde. Nu is dit gaande met de mensheid.
Grenzen rond landen zijn bedacht of gecreëerd door mensen, niet door de AardeGrenzen rond landen zijn bedacht of gecreëerd door mensen, niet door de Aarde 
Zolang de mensheid denkt in termen van mensheid, zal het verkeerd gaan. ‘De’ mensheid bestaat niet. ‘De’ Nederlanders bestaan niet. Grenzen rond landen zijn bedacht of gecreëerd door mensen, niet door de Aarde. Durf groot te denken en leg dan niet de klemtoon op de vluchtelingen die hier zijn.
Besef dat ook jij af en toe vlucht en help diegenen die vluchten om wat voor reden dan ook: vluchten voor zichzelf, vluchten voor onderdrukking, vluchten om uit een oude situatie een nieuwe situatie te creëren. Dan zie je dat dit overal gaande is en dan zul je zien dat het vluchtelingenprobleem de mensheid wakker gaat schudden. Durf te accepteren dat er verschillende rassen zijn. Durf te accepteren dat er verschillende normen en waarden zijn, dat er zeer grote verscheidenheid is tussen mensen, net zo’n grote verscheidenheid als bij dieren. Stap uit de kudde. Word een individu en kijk bij welke kudde jij je veilig voelt. Misschien is het een totaal andere mensensoort, die jou meer veiligheid biedt dan de vertrouwde mensensoort.
Dit zie je ook gebeuren in het dierenrijk als je goed kijkt. Er ontstaan vriendschappen tussen dieren die normaal aartsvijanden zijn. Er is van alles gaande in de natuur. Dieren die in nieuwe gebieden opduiken, planten die herontdekt worden, overal zijn verschuivingen. Maar leer af om te denken en te geloven dat er zoiets bestaat als ‘een mensheid’, die de Aarde mag onderdrukken, die de dieren mag onderdrukken, die de planten mag onderdrukken, omdat iets in hun denkt dat zij dat kunnen en ‘meer’ zijn.
De grootse kracht is de Aarde zelf
Wij kunnen jullie zeggen: ik Ehma die de Aarde zo goed kent, de grootse kracht is de Aarde zelf, vergeet dat niet. Eén zuchtje, één hoestje, één virusje, zo minuscuul, kan een groot deel van de mensheid vernietigen. Dus heb respect voor de kracht van de Aarde en als je naar de planeet Aarde kijkt, dan kun je de verscheidenheid zien. Hoe klein een land ook is, er is zeer veel verscheidenheid in natuur. Pas die verscheidenheid toe op de mensen. Dan zul je weten en moeten aannemen dat regels, wetten, verdragen, veiligheid, voor de hele mensheid een totale onmogelijkheid is. Dus, wat is de boodschap? Ga voor individuele projecten. Durf zelf individueel te zijn en zoek mensen op met wie je kunt resoneren en dan ontdek je: bij die persoon kan ik resoneren met dat, bij die persoon met dat en als ik daar naartoe ga, kan ik resoneren met dat. Er is zoveel verscheidenheid. Ga voelen. Ga ervaren wat jij nodig hebt en wat jou voedt. En laat los of het goed is of slecht is.
Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.