Oth-channeling De pijnappelklier /14 april 2016 /door Ellen Rauh

De pijnappelklier
14 april 2016 /door Ellen Rauh

 De pijnappelklier is de klier in het midden van je hoofd, tussen de linker hersenkwab en de rechter, tussen jouw verbinding met boven, jouw verbinding met beneden. De lezing van het kosmisch Internet zal daar mede over gaan.
De pijnappelklier is jouw instrument om verbinding te hebben met hogere bewustzijns-lagen. Als je maar de juiste tools hebt.
De pijnappelklier, het zal steeds meer ontdekt worden, is de filter tussen het onzichtbare en het zichtbare en dan hebben wij het niet alleen over hogere dimensies, maar lieve mensen, op Aarde is er zoveel wat onzichtbaar is, wat niet waar te nemen is, met je fysieke zintuigen maar wat wel ontvangen wordt via de pijnappelklier. Jouw zenuwstelsel, jouw emotionele lichaam, jouw spirituele lichaam, jouw fysieke lichaam, jouw mentale lichaam, wordt op dit moment door elkaar geschud bij iedereen. Omdat de pijnappelklier steeds krachtiger wordt, wordt elk van jullie steeds gevoeliger voor invloeden die je niet kunt zien.

Wetenschappers willen bewijzen van datgene wat niet zichtbaar is. Zij willen datgene wat onzichtbaar is, zichtbaar maken. Dat is hun streven en als het zichtbaar gemaakt is, dan is het waar, dan is het ‘wetenschappelijk bewezen’. Maar hoe kan iemand die niet met energetische zintuigen kan waarnemen nu bepalen of iets waar is of niet waar is?

Stel je voor: een blinde, iemand waarvan de fysieke ogen blind zijn, deze persoon kan zeer goed zien in het donker. En alle mensen met perfecte fysieke ogen kunnen niets zien in het donker. Wat is nu zien? Zo is het ook met ruiken en met horen. Als mensen problemen hebben met hun fysieke ogen, ga je naar een oogarts die jouw fysieke ogen behandelt. Maar als mensen last hebben van hun energetische buitenzintuiglijke ogen, dan heb je dus iemand nodig die buitenzintuiglijk kan zien. Die kan waarnemen wat er met de buitenzintuiglijke, de energetische ogen, aan de hand is. En dan kunnen er energetische operaties plaatsvinden, dan kunnen er energetische healingen plaatsvinden. Maar dit kan alleen maar door experts die energetisch gespecialiseerd zijn in het energetisch zien. Je gaat toch ook niet met een gebroken been naar een oogarts zouden wij denken? Kies dus zorgvuldig door wie jij je wil laten behandelen. Als jij gevoelig bent met een goed werkende pijnappelklier, kunnen heel veel goed bedoelde ingrepen, goed bedoelde medicinale adviezen, voor jou zeer schadelijk zijn. Durf te voelen. Duf invloed waar te nemen in jouw lichaam. Als jij energetisch waarneemt, voelt, ruimer durft te denken, word jij ook ruimer beïnvloed door ruimer denken, door ruimer voelen, door whatever wat jullie ruim noemen, wat voor veel mensen onzichtbaar is.

De hele Aarde is aan het verschuiven. De hele mensheid is aan het verschuiven. Wat onzichtbaar is, wordt zichtbaar. Zienden worden blind. Horenden worden doof. En al de mensen die het altijd wisten, weten het niet meer. Als ze zich daarbij neerleggen en raad vragen aan mensen die een ruimer denken hebben, die anders waarnemen, die anders voelen, die een verschuiving anders benaderen, zouden er eerder oplossingen gevonden kunnen worden.
Maar zoals in de Nieuwjaarsboodschap 2015-2016 al gezegd werd: jullie zijn slaaf geworden van wetten en regels die jullie zelf bedacht hebben. Veel problematiek op Aarde rond de mensheid, over de mensheid, zijn ontstaan door wetten en regels die mensen bedacht hebben. Deze wetten en regels zijn allemaal aan het wankelen omdat eerst uitvergroot moet worden dat ze niet meer kloppen. Ze hebben hun dienst bewezen om allerlei zaken te begrenzen, maar vele grenzen vallen weg en dit is de pijnappelklier, die denkt niet begrensd, die voelt niet begrensd, die neemt niet begrensd waar. Vandaar dat het zeer moeilijk is om dat te interpreteren.
Jouw gevoelens van ongemak, als ze te maken hebben met het wakker worden, het actief worden van jouw pijnappelklier, zijn mentaal, emotioneel, lichamelijk, niet meer uit te leggen met de kennis die jullie hebben. Je moet verder kijken, ruiken, horen, voelen, dan je neus lang is. Jullie ontvanger is de pijnappelklier.
Als je je dus angst aan laat jagen door de media, als je je angst laat aanjagen door allerlei informatie, ga terug naar de pijnappelklier, een heel klein kraaltje, zo groot als een erwtje bij wijze van spreken, in het midden van je hoofd. Door je daarop te focussen, ga jij een spamfilter activeren. Alle kennis, alles wat jij waargenomen hebt via je pijnappelklier, waardoor jij verdwaald, ontheemd bent, met zaken bezig bent die jou niet aangaan, maar die je je eigen maakt. Door naar dat puntje te gaan, in je hoofd, met een verbinding naar boven, naar beneden, naar voor, naar achter, eigenlijk rondom, zie jij rondom en begrens je jezelf door het klein te maken. Ga met je aandacht en je focus ‘in’ de pijnappelklier en niet naar wat er omheen gebeurt en wat je ontvangt. En ra ra, wat vind je daarin? 

Niets. De leegte. De rust. Pure liefde. En alles wat jou weghaalt, bij intense pure liefde, zijn lagen daar omheen. Dus wij zouden zeggen: ga naar de kern. Besef dat alles wat je ziet en hoort vaak opgelegd wordt door de media die jouw aandacht focust op een probleem dat vaak is ontstaan doordat de mensheid niet durft mee te bewegen met de vernieuwing, doordat de mensheid zichzelf begrensd door wetten en regels en door aan te nemen dat alles wat niet zichtbaar gemaakt kan worden dus niet zichtbaar is, niet bewezen.
Durf waar te nemen. Durf te zien. Schreeuw het niet van de daken, maar je zult steeds meer mensen ontmoeten die ook hun energetische zintuigen aan het ontwikkelen zijn of ontwikkelen. En warempel, dan heb je bijvoorbeeld een specialist nodig die jou moet behandelen en dan blijkt het iemand te zijn die zeer goed energetisch kan waarnemen en jou dus zorgvuldig behandelt.
Iedereen hier aanwezig: durf een energetisch wezen te zijn. Weet dat bij allen van jullie de pijnappelklier ontwikkeld is en steeds verder geactiveerd wordt door de frequenties die komen. Durf dat te zijn. Je hoeft het niet te bewijzen, maar door het te zijn, trek je mensen aan die ook energetisch waarnemen. En daardoor ontstaan er enclaves van mensen die resoneren met elkaar, niet begrensd, open grenzen, zodat iedereen die voorbijkomt, even in de oase kan bijtanken en weer verder gaat. Creëer een oase om je heen van energie waar jij mee kunt resoneren, waar jij welzijn ervaart. Door hieraan te wennen, komt jouw pijnappelklier tot rust en voor je het weet, creëer je waar je ook bent, of je nu op een terras zit, of op een werk waar veel stress is, een oase van rust, omdat jij dat uitstraalt en daardoor minder beïnvloed wordt door de stress van anderen. Dit alles mede door de pijnappelklier. De pijnappelklier kan op zeer diep niveau jouw gedachtepatronen, je lichamelijke structuur, je emotionele structuur, jouw zogenaamde spirituele bereik, jouw normen en waarden, het geloof wat jou geleid en begeleid heeft, drastisch veranderen. Het zal veranderd worden, zodanig dat jij zeer goed kunt gedijen in de nieuwe tijd.
Geef jezelf de tijd. Gun jezelf de ruimte om regelmatig in de leegte te zijn op een plek waar jij totaal in rust kunt resoneren met het veld wat gecreëerd wordt door jouw pijnappelklier.
Het veld van jouw pijnappelklier is een laag buiten je aura. Het beïnvloedt jouw aura van buitenaf. Via je aura dringt het jouw lichaam binnen en alles wat jij denkt te zijn. Het is een neutraliser voor alles wat verstorend werkt op jou. En weet en besef dat dat individueel is.
Durf dus individueel te zijn en leer af om waarheden aan te nemen die voor iedereen zouden gelden; regels en theorieën, voedingsadviezen, gezondheidsadviezen, die voor iedereen zouden gelden. Dat is het grootste misverstand. Als je zo gaat denken, zal de geneeskunde en alles wat belangrijk is op Aarde, steeds individueler gericht worden.
Datgene toedienen waar het individu baat bij heeft. Dit zal een grote evolutie op alle allerlei fronten teweegbrengen, ook voor de farmaceutische industrie. Ben dus zuinig met jezelf, wat je tot je neemt en besef dat jij je eigen neutraliser bent, als jouw pijnappelklier zijn werk mag doen. Alles wat jou eventueel kan vergiftigen, uit balans kan brengen, wordt geneutraliseerd op energetisch niveau via de pijnappelklier.
Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.