Oth-channeling: De keerzijde van grootsheid

Oth-channeling:

De keerzijde van grootsheid

11 juni 2022 / door Ellen Rauh

De mensheid is aan het vervallen in moedeloosheid – uitzichtloos, doelloos ronddobberen – en elke oplossing is maar ten dele waar. De mensheid gaat ten onder aan haar eigen menselijke grootsheid, want die grootsheid blijkt niet zo groots te zijn om grootse oplossingen te bieden, omdat ze allemaal hun eigen denkpistes volgen en opleggen of willen opleggen aan de wereld. De wereld is niet van iedereen als individu. De wereld is van gemeenschappen die in bepaalde delen leven. Het streven naar grote eenheid, naar grote machtsstructuren, zal altijd tot gevolg hebben dat kleine gemeenschappen onderdrukt worden.

Tegelijkertijd is het zo dat bedrijven die groot zijn de meeste klappen krijgen, omdat statistieken gebaseerd zijn op iets wat blijft – maar alles wankelt. Zekerheden wankelen, doelen wankelen en grote bedrijven worden ook moedeloos door allerlei beperkingen die hen belemmeren om groots te denken of door allerlei belangen waar ze rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld leveringsproblemen. Wereldhandel blijkt een utopie en zeer kwetsbaar. Efficiëntie en doelgerichtheid blijken zeer verlieslatend te zijn als toevallige omstandigheden niet voor aanvoer zorgen, er niet op de juiste tijdstippen geleverd kan worden – klimaat kan ineens dwars gaan liggen of de mensen zelf, als de grote massa die voor dienstbaarheid moet zorgen het niet meer wil doen.

Moedeloosheid ten top. Wat kunnen wij nog doen om de wereld, de mensen te redden? Grote zieners zwijgen helaas, omdat grootsheid niet gezien mag worden, omdat het zeer veel mensen uit hun comfortzone zou halen. Maar elke chaos, elke moedeloosheid, hoort bij elke cultuur, bij elke beschaving en is uiteindelijk het fundament voor vernieuwing. Velen zijn moedeloos, vooral als het ruimere doelen aangaat. Vooral als je een grotere massa moet bedienen, wordt het moeizaam. Wat te doen?

Het enige advies wat we jullie kunnen geven: houd vol, glijd mee. Probeer in het klein geluk, vrolijkheid, gemeenschapsgevoel te creëren en al die kleine bolwerkjes zullen uiteindelijk een nieuwe beschaving teweegbrengen, mits je jouw idealen niet oplegt aan andere gemeenschappen. Dit zal zeer moeilijk blijken, omdat het totaal ingaat tegen het idee dat alles van iedereen is en er voor iedereen is. Dat blijkt een utopie – voorlopig.

Wij zouden zeggen: houd het bij jezelf, houd het klein, houd vertrouwen dat niet de mensheid oplossingen aandient, maar de hogere leiding, die mensen inspireert om de juiste ideeën op het juiste moment uit te rollen.

De mensheid gaat nooit verloren en de Aarde gaat nooit verloren, maar er komt een herschikking, een nieuwe verdeling van machten, een nieuwe verdeling van rechten, een nieuwe verdeling van plichten ten aanzien van alles aangaande de mensen.

Support elkaar, steun elkaar, geef elkaar vertrouwen om de nieuwe tijd in zijn of haar eigen tempo uit te rollen en in te springen als de tijd voor jou rijp is om iets toe te voegen voor – let wel – een kleinere gemeenschap.

Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.

De keerzijde van grootsheid – Moedeloosheid ten top – 11 juni 2022  |

https://oth-channeling.com/