Oth channeling / 22 mei 2016/ Ellen Rauh

Oth channeling
22 mei 2016/ Ellen Rauh
Boventijd

Lieve samen, de wachttijd is bijna voorbij. “Joepie” zullen velen denken. Er zal dus actie komen. Er zullen duidelijkere signalen komen voor elk individueel, wat de keuze van de nieuwe koers zal zijn. Dit alles heeft te maken met een grote verschuiving die nu plaats gaat vinden tot eind juni. Een verschuiving in tijd. Er zijn al verschillende verschuivingen geweest, zoals het altijd gaat in tijden van omwenteling. De mentaliteit wordt door elkaar geschud, er komen steeds meer mogelijkheden.
De oude tijd stond vast, was bekend. Voor bruggenbouwers was dit een lastige tijd. Als bruggenbouwer weet je ongeveer wat de mogelijkheden zullen zijn in de nieuwe tijd. Steeds meer vrije keuzes als je je bevrijdt van gedachtepatronen die jou belemmeren om anders te denken. Oude tijd bestond. Nieuwe tijd was nog ver weg. Behalve voor bruggenbouwers, die kregen er duidelijkere beelden van, beetje bij beetje. De pioniers die de nieuwe tijd langzaam maar zeker vormgaven door allerlei scripts te bedenken, door samen te zijn, te fantaseren en te creëren. Maar toen was er de oude tijd en steeds meer zichtbaar ook de nieuwe tijd, als een soort parallelwerelden die langs elkaar bestonden, maar zich niet vermengden.

De oude tijd werd uitvergroot. En velen van jullie zagen hoe mensen spartelden om oude systemen in stand te houden. Maar helaas, de één na de andere schijnzekerheid bleek in duigen te vallen, viel aan gruzelementen, viel als kaartenhuizen in elkaar. Jullie wisten het en toch verbaasd het jullie als het dichterbij komt, als het jullie gaat raken. Want denk niet dat omdat jullie een beetje bekend waren met de nieuwe tijd, dat er voor jullie niets als een kaartenhuis in elkaar zou vallen. Waarom zou dat niet voor jullie gelden? Het houvast, de support, was dat jullie er min of meer op voorbereid waren en jezelf de vrijheid gaven om mee te gaan met datgene wat zich aandiende.

De nieuwe tijd herkennen

De grote verschuiving die nu gaat plaatsvinden, is dat de oude tijd ‘onder’ de nieuwe tijd gaat schuiven. Waardoor er een totaal ander beeld zal ontstaan. De nieuwe tijd, de ideeën, de nieuwe ontdekkingen, die bij de nieuwe tijd horen, zullen de bovenhand krijgen en de oude tijd die langzaam maar zeker gaat verdwijnen, die in de geschiedenisboeken terecht zal komen, als zijnde iets wat geweest is, zal dus langzaam maar zeker naar beneden verdwijnen. Daardoor zullen mensen, ideeën, situaties, zichtbaarder worden die jullie zullen herkennen als zijnde de nieuwe tijd.
Dit is nodig, want de vage ideeën, daar waren jullie al aan gewend. Maar stel je voor dat er concretere mogelijkheden komen om je te engageren met de nieuwe tijd? Dan krijg je duidelijke, veel duidelijkere richtingaanwijzers. “Aha, ik ga dus die kant op.” En het zal vaak een kant zijn die je niet verwacht had. Want de nieuwe tijd is nieuw en onbekend.
Alles wat je weet, weet je door het verleden. Alles wat je hoort, is al verleden. Alle media-aandacht en hypes zijn verleden. Een ramp waar je van hoort, is verleden.
Maar wat hoor je van wat er komt? Hoeveel mensen zijn er bezig als er een enorme media-aandacht is met ‘wat er komt’? De meeste aandacht gaat naar: ‘Hoe is het kunnen gebeuren’? Verleden. Het is gebeurd.
Ben meer bezig met de gevolgen. Wat komt er? Hoe kunnen we het verleden gebruiken voor de toekomst? Word vernieuwers in het denken. Word vernieuwers in het benoemen van mogelijkheden. Word vernieuwers in je eigen leven. “Zo heb ik het altijd gedaan, maar dit is nu een mogelijkheid. Ga ik ervoor of ga ik er niet voor?” De enige die het zal weten ben jij. Jij bent je gebruiksaanwijzing.
Geef jezelf de tijd

Wat brengt rust? Wat brengt balans? Wat brengt onrust? En wat brengt disbalans? Wat brengt vreugde? Wat brengt verdriet? Dat zijn de basiselementen die jij zult herkennen als je een richtingaanwijzer ziet. “Aha, dat is een mogelijkheid. Word ik er blij van? Word ik er onrustig van? Word ik er rustig van? Word ik er bang van?”
Als je bang bent, doe het niet. Als je uit balans raakt, doe het niet. En dat wil niet zeggen dat je het niet gaat doen, maar geef jezelf de tijd om duidelijkheid te krijgen omtrent jezelf. Want voor elk hier aanwezig komt er een nieuwe fase in zijn of haar leven aan. Daar hoef je niet gretig meteen in te stappen. Geef jezelf de tijd om te wennen en voor jezelf af te wegen of dit voldoende perspectieven biedt om je nieuwe zelf te zijn.
Wie is zijn of haar nieuwe zelf? Wat zijn de drijfveren? Waar zou jouw nieuwe passie kunnen liggen? Waar kun jij jezelf het meest bij profileren? En dat zullen oude patronen zijn met vernieuwing. Je zult dingen gaan doen die je niet voor mogelijk had gehouden en die daardoor niet spectaculair zijn, maar die moeiteloos harmonieus tot stand komen.
Probeer alles wat strijd teweegbrengt te neutraliseren en probeer openminded en neutraal alle mogelijkheden te overwegen. Aanbiedingen van werk, nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, ze komen allemaal aan bod, waardoor oude methodes, oude manieren van denken nog wel mogelijk zijn maar tegelijkertijd niet meer hoeven.
Steeds groter zal je vrije keuze worden. Niet belemmerd door regelgeving. Niet belem-merd door een geloof. Niet belemmerd door normen en waarden van een beschaving die verdw enen is, onbelemmerde nieuwe mogelijkheden waar jij doorheen glijdt, stap voor stap,maar vooral moeiteloos. Probeer het gedachtepatroon te neutraliseren, dat vernieuwing strijd teweegbrengt. Probeer moeiteloos door de nieuwe tijd te glijden en naar de nieuwe tijd te glijden. Je zult er niet meer naartoe moeten. Je zult beseffen dat je er al in zit. Dat is de grootste vernieuwing. Het gaat niet meer gebeuren. Het is al gebeurd.
Veel nieuwe ideeën waren voor jullie al bekend. Maar jullie waren einzelgängers, fantasten, zwevers, noem maar op. En wat blijkt? Het is niet waar wat zij dachten. Het is waarheid wat jij dacht. Jouw waarheid. Dit zal zeer veel zelfvertrouwen geven. Want jullie kunnen navigeren en luisteren naar de signalen die velen niet horen, maar waar jullie in getraind zijn. Jullie intuïtie, jullie energetische zintuigen, zullen steeds waardevoller blijken en zijn. Dat is jullie navigatie.
En steeds vaker zal eensklaps, suddenly, zomaar een koerswijziging mogelijk zijn, en dan ga je ervoor. Hoe bizar het ook klinkt, en hoe andere mensen er ook over denken – jouw vrijwillige koers, los van normen en waarden, die anderen in stand willen houden.
Sluiers worden opgetild

Voor elk individueel zullen er dus sluiers opgetild worden de komende maand, waardoor werkelijkheden zichtbaar worden die geen dromen blijken te zijn, maar werkelijkheid.
Wij zouden zeggen: neem de tijd. Neem de tijd om de beelden die tot je komen voor werkelijkheid te zien, te wennen aan het feit dat dat niet een droom is, maar de parallelwereld waar je al in vertoeft. Wen aan de nieuwe mogelijkheden die legio zullen zijn. En weet dat je automatisch door jouw energetische zintuigen de wegwijzers ruikt. Lange tijd waren jullie verdwaald, waren er mogelijkheden die nog in de parallelwereld bestonden maar die nog niet concreet zichtbaar waren. Velen van jullie zijn moe, moe om steeds maar weer vast te houden aan idealen en droombeelden, die geen werkelijkheid blijken te zijn.
Lieve mensen, veel van die denkbeelden zullen werkelijkheid worden. En het enige wat jullie dan hoeven te doen, is ja te zeggen of nee. Maar je hoeft er niet meer voor te strijden. Al de categorieën (medisch, sociaal, de wereldorde, de wereldmachten, oorlogen) waar jullie vernieuwende ideeën over hadden en gehoopt hadden dat ze door zouden gaan, daar kunnen er zomaar bij wijze van spreken drie veranderen, waardoor het totale wereldbeeld ineens in een ander perspectief komt te staan en waardoor andere prioriteiten ineens aan waarde gaan winnen.
Wat voor de een welvaart is,
is voor de ander onderdrukking
De grootste klap zal vallen in de financiële wereld, die geen macht meer blijkt te hebben. En dan zullen vele mensen hun koers kwijt zijn. Waar doe je het dan nog voor? Als het niet meer om de winst gaat? Waar ligt jouw doel? En dan zouden wij zeggen: het doel, de richtingaanwijzer, die jou naar je doel zal wijzen, is welvaart. Welvaart voor jezelf, voor de kringen om je heen en voor de mensen die jij kunt bereiken. En welvaart is individueel, kan niet opgelegd worden aan een ander. Wat voor de een welvaart is, is voor de ander onderdrukking. Het hangt af van jouw individuele unieke zijn, wat voor jou welvaart is.
Probeer dus af te leren om een missionaris te zijn, om een predikant te zijn, om een wereldverbeteraar te zijn. Leef jezelf. Ben een voorbeeld voor diegenen die het willen zien en ga niemand overtuigen. Want dat is weer de wortel voor strijd. Elke wortel van strijd is overtuiging, overtuiging van hoe het zou moeten en hoe het verwezenlijkt zou kunnen worden. Deze machtsstrijd die nu uitvergroot zichtbaar wordt, is, zal gaan wankelen.
Wij zouden zeggen: geniet van je eigen vrijheid, geniet van je wachttijd, terwijl er om je heen steeds meer chaos zal zijn. Behoud de rust in jezelf en vooral: ben bewust van de richtingaanwijzers van de nieuwe tijd die ‘boven-tijd’ wordt en boventijd wil zeggen: zichtbaar voor iedereen die energetisch kan waarnemen. Wij zouden zeggen: geniet ervan.

Voel het zelfvertrouwen. Voel wie jij kunt coachen om de signalen te herkennen en wij komen graag eind volgende maand weer terug.
Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.