Nieuwjaarsboodschap 2020 Oth-channeling door Ellen Rauh 18 December 219

Nieuwjaarsboodschap 2020

Oth-channeling door Ellen Rauh

18 December 219

Jullie bepalen 2020
Beste mensen op Aarde die deze boodschap willen of kunnen lezen. De twintigste keer dat wij een Nieuwjaarsboodschap doorgeven, zoals wij dat noemen. De twintigste boodschap – nieuwjaarsboodschap – voor twintig-twintig, tweeduizend twintig. Bij wijze van spreken: drie maal twintig: 20 20 20
Lieve mensen, beste mensen, houd moed. Ga niet mee in wanhoop. Ga niet mee in schaamte – voor wat dan ook. Voel je deelnemer, deelnemer om 2020 een toon te geven, een beeld te geven. Jullie bepalen 2020.

Verbind je

Vanuit een ruimer perspectief gezien kunnen wij jullie melden dat er steeds meer onverwachte samenwerkingsverbanden tot stand zullen komen.
De twee nullen. Eén nul is een ring, een cirkel, een verbinding – een verbinding van verschillende aspecten. Ellen gebruikt het soms als beeld van een armband: allemaal verschillende kralen aan elkaar geregen en door een sluiting met elkaar verbonden. Dan heb je een armband.
Verbind je dus niet met saaie gelijkwaardige stenen, maar met unieke stenen of kralen. Verbind je met datgene wat jou voedt en verbind je niet zozeer vanuit verzet. Veel mensen verbinden zich nu ‘uit verzet tegen’. Maar als je goed waarneemt, is er weinig verbondenheid. Er is een gezamenlijk verzet, maar verbinding hoeft niet alleen vanuit verzet te zijn. Verbinding kan ook een samengaan zijn van verscheidenheid om een groter belang te dienen – niet alleen jouw gelijk, maar meerdere aspecten, die daardoor een grotere groep gaan dienen.

Verbind je met onverwachte ontmoetingen. Verbind je als mens en niet vanuit principes. Probeer principes te vermijden. Zoek naar verbindingen in landsgrenzen, in geloven, in mannen, in vrouwen, in kinderen. Zoek een grotere verbinding. De Aarde is versnipperd in allerlei stukjes en facetten.

Heel vaak is het in de geschiedenis zo geweest dat een grote ramp saamhorigheid teweegbracht. Geloven, rassen, rijk of arm: allemaal getroffen door dezelfde ramp. Dat gaf verbondenheid. Wij zouden zeggen: probeer verbondenheid te ervaren vóór dat rampen plaats gaan vinden.
Klimaat
En verder – wij kunnen er niet omheen – willen wij het nog graag hebben over het klimaat.
Lieve mensen, wat een gedoe in de media over klimaat. Klimaat is al zo oud als de Aarde en klimaat krijgt nu een negatieve lading, terwijl veel mensen zo graag op vakantie gaan vanwege een klimaat waar zij van houden.
Probeer de negatieve lading van klimaat weg te halen. Klimaat hoort bij Aarde en eigenlijk gaat het niet om klimaat, het gaat om leefomgeving – een leefomgeving die nu heel vaak qua luchtkwaliteit niet meer als prettig ervaren wordt. Maar als het gaat stormen, waait het weg. En stormen zijn ook het gevolg van klimaat.
Klimaat hoort bij de Aarde. Stormen, regen, warmte, droogte, kou – allemaal elementen waar je van kunt houden, die je kunt gebruiken, die je kunt benutten en waar je tegen kunt zijn.
Welvaart
Lieve mensen, de grootste oorzaak van wat jullie ‘een klimaatcrisis’ noemen, is de welvaart; de vanzelfsprekendheid dat alles er is voor iedereen: teveel. Hoe meer hoe beter. De economie draait om ‘meer’. Hoe meer, hoe sneller, hoe goedkoper. De grootste – de grootste – vijand van wat jullie ‘gevolgen van het klimaat’ noemen, is de welvaart.
Wie kan er met minder? Waarom zo vanzelfsprekend ervan uitgaan dat er altijd energie beschikbaar is – energie die jullie nodig hebben voor je eigen gemak? ‘Climate Control’ noemen jullie dat dan. De juiste temperatuur, de juiste vochtigheid, soms nog met een toevoeging van een luchtje omdat je je daar prettig bij voelt, bijvoorbeeld dennengeur van een dennenbos. Alles is te koop. Alles is maakbaar. Maar dat alles vergt energie, stroom – opgewekt door zon, door wind, door fossiele brandstoffen en ga zo maar verder.
Grootgebruikers
Het is er allemaal. Maar jullie willen teveel. Daardoor wordt de afhankelijkheid van energie-aanvoer voor al jullie welvaart een enorm kwetsbaar punt in jullie welvaart. Welvaart is afhankelijk van energiebronnen, die zorgen voor vervoer, die zorgen dat jullie moeiteloos en liefst snel in welvaart kunnen leven. Dus dat heeft niets te maken met klimaat, maar met een soort vanzelfsprekendheid dat alles te koop is, dat je overal recht op hebt en liefst zo snel mogelijk.
De grote ommekeer zal zijn dat steeds meer mensen zich afkeren van welvaart, het fundament van de Westerse beschaving. Niet welzijn, maar welvaart – alles berekend om zo efficiënt mogelijk, zo snel mogelijk, zo kosteloos mogelijk, geproduceerd te kunnen worden, om aan de vraag te voldoen en al de gebruikers doen daar aan mee.
Zie jezelf als een grootgebruiker. Elk van jullie is een grootgebruiker. Jouw kleren moeten vervoerd worden en dan kun je wel zeggen: “Ik ga niet meer vliegen omwille van het klimaat” maar kleding die ingevlogen wordt, die vervoerd wordt, daar heb je geen moeite mee? “Ik ga minder energie verbruiken, maar ik heb wel graag vruchten uit een land, die de reis moeten maken om naar mij te komen.” Hoe hypocriet is dat? En het is niet erg, als je maar beseft dat je hypocriet bezig bent. Elke té, elke hype, zorgt voor een grotere snellere productie – waardoor onherroepelijk een onevenwicht ontstaat en jij dus ‘als gebruiker’ mede voor disbalans zorgt.
Statistieken
Verder willen we het met jullie nog hebben over alle statistieken, alle lange termijn voorspellingen.
Beste mensen, al die lange termijn voorspellingen van ‘over twintig jaar …’ of  ‘over tien jaar …’ – neem ze niet met een korrel zout, maar met een kilo zout, want die algoritmes houden geen rekening met toevalligheden.
In één jaar zal er volgens bepaalde statistieken ‘zoveel’ luchtvervuiling zijn door bijvoorbeeld het vliegverkeer. En dan ligt bij wijze van spreken een luchthaven twee dagen helemaal plat vanwege de mist. Is dat meegenomen in de statistieken van ‘de jaaruitstoot’?
Toevalligheden zullen roet in het eten gooien van vele statistieken die statisch zijn – die geen rekening houden met toevalligheden, die geen rekening houden met stroomuitval, die geen rekening houden met stakingen … bij wijze van spreken. Het is té afgebakend, gekaderd. Een klein element wordt berekend en het geheel wordt uit het oog verloren.
Kwetsbare wereldhandel
Als iedereen zich bewust zou zijn van het feit dat je afhankelijk bent van de wereldhandel omwille van medicijnen – alleen al medicijnen. Stel je voor dat de wereldhandel stil zou vallen om wat voor reden dan ook, dan zouden zeer veel mensen overlijden. Niet door een pandemie, niet door een virus, maar doordat medicijnen waar mensen mee in leven blijven, niet meer leverbaar zijn.
Besef dus hoe kwetsbaar je bent en probeer nederig te zijn. Probeer dankbaar te zijn en ga voor welzijn.
Jullie zijn wandelende data
Probeer steeds vaker contact te hebben met mensen om je heen, met mensen die zichtbaar zijn en niet alleen met data. Jullie zijn wandelende data en je contacten gaan via data. Maar waar is de totale mens?
Steeds meer mensen raken uitgeput. Ze zijn data geworden. Alles wordt gemeten: de bloeddruk, de gezondheid, het hartritme, hoeveel stappen je zet. Maar wie meet hoe jij je voelt – jij als uniek mens? Er is niemand zoals jij.

Jouw uniek energieveld met levensenergie

Wij hadden reeds een boodschap doorgegeven: ‘Word je eigen energiebeheerder’.
Laat er in 2020 nog een transitie bijkomen: jij als menselijk wezen hebt energie nodig om als mens te kunnen bestaan. Niet alleen eten, niet alleen zuurstof, niet alleen water – maar ook een energie-aansluiting. En of je die energie nu ‘kosmisch’ noemt of ‘ziele-energie’, jouw leven op Aarde kan zomaar ten einde zijn. Als jouw levensenergie afgekoppeld wordt, afgesloten wordt, dan is jouw leven op Aarde ten einde.
Geen enkele surrogaat-energie kan jouw unieke energieveld opladen, want het is jouw unieke verbinding met levensenergie. Word dus zuiniger op jouw levensenergie.
Bekend bij velen is het woord aura: een energieveld om je heen. Bij iemand die overlijdt of de Aarde verlaat, zul je dit energieveld zien verdwijnen. Mensen worden afgekoppeld van hun levensenergie en leven op Aarde is niet meer mogelijk. Er zal de komende jaren steeds meer aandacht komen voor dit energieveld. Is het te meten? Ja, het is te meten. Is het zichtbaar? Inmiddels is het zichtbaar. Sensitieve mensen hebben een groter energieveld om zich heen nodig omdat ze storende signalen sneller en intenser ervaren.
Veel burn-out-klachten zijn het gevolg van een gekrompen aura. De levensenergie is gekrompen. Het licht gaat langzaam uit. En wat je ook doet, of je nu gelukkig bent, succesvol bent of depri bent, het licht gaat uit. Je levensenergie wordt niet meer aangevuld.

Astronautenpak

Besef dat het mogelijk is, besef dat je zo’n veld om je heen hebt en beheer dat veld! Je bent meer dan een lichaam. Je bent ook afhankelijk van je eigen levensenergie.
Waar word je fit van? – en dan bedoelen wij niet fysiek, maar iets waarbij je een soort sprankeling ervaart – dan straalt jouw levensenergie – jouw levensenergie laadt op, het wordt geactiveerd. Als je op plekken vertoeft waar weinig verstoring is, waar weinig stress is, zal jouw energieveld opladen en versterken.
Jouw aura is jouw weerstand tegen allerlei factoren van buitenaf. Je kunt het vergelijken met een astronautenpak. Alleen met dit aura, met jouw aura kun je overleven op de planeet Aarde. Draag dus zorg voor jouw aura.
Vergeet niet – en als je het al vergeten zou zijn dan willen wij het bij deze melden: stress, een bekend woord tegenwoordig, vergt zeer veel levensenergie. Als je door omstandigheden zeer stressvol bent, dan zul je dus vaker moeten bijtanken, vaker bijtanken dan iemand die easy door het leven gaat, want die verbruikt minder levensenergie.

Innerlijke rust vergt geen levensenergie

Als je dus door omstandigheden zeer veel levensenergie moet verbruiken of nodig hebt, is het zeer belangrijk dat jij dus vaker of intenser momenten vrijmaakt om jouw levensenergie weer aan te vullen. Dit zal zeer belangrijk worden de komende tijd.
Probeer dus – indien mogelijk – regelmatiger tijd vrij te maken om te vertoeven in omgevingen of met mensen die weinig levensenergie vergen van jou. Een soort gelijkgestemdheid, een soort harmonie, een soort resonantie, waardoor jij geen levensenergie hoeft in te zetten om deelnemer te zijn. Dit kan zijn door allerlei verschillende technieken: verschillende leefomstandigheden en verschillende plekken – niet aan te geven door data maar door jouw gevoel, jouw gevoel van innerlijke rust. Innerlijke rust vergt geen levensenergie. Jouw levensenergie, jouw batterij, jouw veld, kan dan opladen en weer meer energie verzamelen voor momenten waarbij je niet in resonantie bent met omstandigheden om je heen. Wij hopen dat Ellen het kan opbrengen om hier in 2020 een boek over uit te brengen met veel inzichten en tips omtrent dit onderwerp.
Word dus secuurder. Waar voel jij je goed? Waar kom jij tot rust?
Heb je reserve-energie om een uitdaging aan te gaan?
Of pleeg je roofbouw op jouw energieveld?
De enige die dat kan weten, ben jij.
Laad jij op aan zee? In de zon? In een bos? Laad jij op door muziek die resoneert met jou, die rust brengt in jou, die sprankeling teweegbrengt in jou en jou niet dwingt tot activiteit? Wij wensen dit iedereen.
Zoek voor jezelf plekken, omstandigheden waar jij kunt sprankelen – die geen energie vergen, geen levensenergie vergen. Dan ben jij in staat om veel meer stress, ergernissen van buitenaf, virussen, bacteriën, paniek en ga zo maar verder, aan te kunnen. Je hebt een buffer om rustig te blijven in tijden van chaos.
Lieve mensen, ga ervoor. Bereid je er op voor dat er onverwachte verbindingen tot stand zullen komen tussen zogenaamde tegenstrijdige partijen, want het wordt het jaar van verbinding, verbindingen van tweeën en een twee ontstaat door twee enen. Twee individuen die een twee worden en samen verbinden. Dubbel!
Dus wij zouden zeggen: verwelkom 2020 met je wezen, met je energieveld, met je lichaam, met je kwaliteiten!
Probeer meer te gaan voor welzijn dan voor welvaart.
Probeer vaker iets te geven dan alleen maar te gebruiken.
Wij wensen jullie een zeer voorspoedig, vreugdevol en energierijk 2020