Meester Thoth Je Hogere Zelf is het Spiegelbeeld dat je Wenst te Zijn / 1 Oktober 2016 / Rev. Christine Meleriessee

Meester Thoth
Je Hogere Zelf is het Spiegelbeeld dat je Wenst te Zijn

1 Oktober 2016 / Rev. Christine Meleriessee

Meester Thoth en Heer Melchizedek bespreken de Wet van Relativiteit. In deze boodschap, deel 2 van 2, wordt het perspectief van Meester Thoth gegeven. Hij deelt zijn gezichtspunt over hoe de Universele Wet van Relativiteit de lessen reflecteert die een Ingewijde onder ogen moet komen op het Pad van Meesterschap. Meester Thoth is het hoofd van het Kantoor van het Verenigde Gehele Commando, alle tijdlijnen en erehallen van individuele en groepagenda’s terug in/naar Heelheid brengend. Allen zijn uitgenodigd om een beroep te doen op het Verenigde Geheel van Eenheid voor diens eigen tijdlijnen om teruggekeerd te worden naar de Eenheid van de Bron.
*****
Zegeningen naar elk van jullie in het huidige moment,
Ik Ben Meester Thoth, en ben hier om te spreken over de relatie tussen je Goddelijke Zelf en het Fysieke Zelf. Sommige individuen mogen niet de samenhang begrijpen aangaande het Spirituele Wezen dat zij bezig zijn te worden, aangezien het ervaren kan worden op een manier van geen-zelfgenoegzaamheid binnenin het Emotionele Zelf.
Dit is omdat, wanneer je de volledige integratie van je Hogere Geest toestaat om binnenin je Fysieke Geest te zijn, het een moment wordt van “Dit Is Gewoon Wie Ik Ben”.

Dus dan wordt het Emotionele Lichaam niet getriggerd met wat voor specifieke emotie dan ook. Het wordt een moment van herkenning van de Hogere Geest, bijna alsof het voor een aanzienlijke tijd in die staat van conditionering geweest is. Er is geen emotionele reactie aangaande de relatie. Dit is verschuldigd aan het feit dat het Emotionele Lichaam en het Mentale Lichaam Eén geworden zijn, er is geen specifieke trigger in ofwel de Geest of het Hart.  
HET IS WAT HET IS.
Dit is de echte staat van het zijn van een Geascendeerde Meester, maar hoe ga je om met je gevoelens en emoties voordat je dit besef binnenin jezelf bereikt?
Lessen doen zich voor om de ingewijde toe te staan binnenin zichzelf te begrijpen wat zij niet begrijpen in hun fysieke leven. Er zijn momenten in de tijd die de emotionele en mentale reacties zullen helpen zich voor te doen in het fysieke bewustzijn. Dit gebeurt omdat jij, als de Ingewijde, het Fysieke Zelf, niet gereed is om te begrijpen wat de les mag zijn, wat voor erkenning er nodig is om zich voor te doen en hoe het je fysieke bestaan beïnvloedt.
Het kan jou, als een Ingewijde, vertellen dat je heel veel tests zult hebben waar je doorheen zult moeten gaan, om te zien wie je moet worden. Deze tests en lessen gebeuren, omdat, als het fysieke zelf je niet gereed bent om de uitdaging te accepteren van het zijn van een Spirituele Ingewijde in de fysieke wereld.
Denken wat je wilt zijn is tamelijk anders dan het pad ervaren.
Deze lessen worden aan jou gegeven door je Hogere Aanwezigheid, je Hogere Zelf, om te zien hoe goed je in praktijk brengt wat je leert als een Ingewijde op het Pad van Meesterschap. Je Hogere Zelf wordt het Spiegelbeeld dat je wilt worden in je fysieke leven, echter, er is geen gemakkelijk pad om naar dat punt te geraken. Je kunt niet de berg oplopen zonder dat zulks onderweg leidt naar wegversperringen. Het is noodzakelijk om volledig te begrijpen wat je ervaart, aldus jij je kunt herinneren wie je aan het worden bent.
Dit is waarlijk de bekwaamheid om de Wijsheid van je Hogere Essentie te begrijpen een deel van je werkelijkheid te worden in het fysieke bestaan. Je Hogere Zelf heeft alles dat je nodig hebt, maar het is niet iets dat gewoonweg automatisch gebeurt en poef – je wordt onmiddellijk je Hogere Essentie in de fysieke vorm. Dat is waarom er lessen zijn om geleerd te worden, zodat je Fysieke Geest kan relateren naar het begrip van wat er zich aan het voordoen is, de afmattende gedachten en emoties verwijderend die de oude energie vasthouden, en meer te worden van je Hogere Zelf.
Het belangrijke element om te begrijpen is de les toe te staan om deel uit te maken van je fysieke bestaan, in al je lichamen zodat het volledig erkend wordt in je gevoelens, je gedachten en hoe doorheen de wereld te lopen met een nieuw gevoel van prestatie.
Lessen zijn een kans om de Hogere Licht Frequentie toe te staan geaard te worden in je fysieke bestaan. Het is hoe je de Meester wordt die je wenst om te zijn door volledig het hogere deel van wie je bent af te laten dalen in je huidige levensvorm.
Wanneer je volledig een uitdaging her/erkend waar je mee geconfronteerd werd, kijk naar de tegenslag en hoe je door dat element heen liep dat jou voorheen tegenhield van je Spirituele Zelf toe te staan één met jou te worden, dat is wanneer je waarlijk een hoger Lichtquotiënt accepteert om geaccepteerd te worden in je volledige lichamelijke systeem. De les begrijpen via je Emotionele en Mentale Lichaam is essentieel, maar het belangrijke element is om je fysieke lichaam toe te staan de les te accepteren. Dan, en alleen dan, kan je in/naar een beter deel van jezelf stappen ~ dichter bij je Hogere Zelf komend.
Dit is waarom de Wet van Relativiteit zo belangrijk is. Het is in dit stadium dat een ziel de volledige inventaris van de psychologische elementen binnenin zichzelf op kan nemen, dat er de oorzaak van was dat de les gecreëerd werd.
Deze Universele Wet verklaart dat iedere persoon een serie van problemen zal ontvangen (Tests van Inwijding) voor het doel van het versterken van het Licht binnenin. Wij moeten elke van deze tests in overweging nemen een uitdaging te zijn, en verbonden blijven met onze harten wanneer we voortgaan om de problemen op te lossen.  
Ieder proces van het probleem wordt relatief voor elkaar, geen enkel element staat alleen. Er is een onderlinge verbondenheid tussen alle variabelen die de uitdaging creëren die overwonnen moet worden.
Het is belangrijk om te beseffen waarom de les zich voorgedaan heeft, wat het voor jou als een Ingewijde en als een fysiek persoon betekent, en dan eerlijk met jezelf te zijn over hoe door de doorgang heen te gaan die voor jou binnenin de les zelf geopend wordt. De psychologische elementen en de voorafgaande wetten moeten in overweging genomen worden. Slechts omdat je een Universele Wet leest betekent niet dat je het begrijpt. Je moet volledig absorberen wat de wet voor jou mag representeren, welke elementen niet passen bij de hogere energieën, en het deel van jezelf omhelzen dat jou terughoudt van je Hogere Zelf binnenin jou te accepteren.  
Er is geen andere weg om om dit proces heen te gaan. De Wet van Relativiteit is de 9de Universele Wet, maar wanneer een gebrek aan begrip zich voordoet in een individu, moeten zij teruggaan doorheen de andere wetten, om na te denken over wat zij gemist mogen hebben. Anderszins, zou de les zich niet voorgedaan hebben.
Dus je Hogere Zelf leert jou om naar ieder deel van jezelf te kijken dat niet in uitlijning is met het Hogere Licht Element binnenin je Hartcentrum, zodat je volledig alle delen van jezelf kunt her/erkennen door toe te staan dat het Donkere geopenbaard wordt door het Licht. Dit creëert dan de hogere Lichtvibratie om geaccepteerd te worden in je Fysieke Zelf. Zonder dit proces, zullen je lessen weer onophoudelijk herhaald worden totdat je volledig alle delen her/erkend om in/naar Heelheid te komen.
Het is belangrijk om te beseffen dat de spiegel die het Hogere Zelf op ieder Fysiek Zelf portretteert is om hen te helpen in/naar de Volledige Hart Essentie te stappen om geopenbaard te worden. Het is een proces om de Liefde en de Wijsheid van God toe te staan dat jij bent om geopenbaard te worden binnenin je volledige Hart Essentie. Dit is hoe je jouw Macht verkrijgt, de Gouden Staaf van Inwijding.
Mijn advies is om altijd naar de uitdagingen te kijken waar je mee geconfronteerd wordt binnenin je Hogere Zelf. Neem de dingen niet op het eerste gezicht, aangezien dat een zeer klein deel is van wie je bent. Wanneer de fysieke geest geactiveerd is, kan het meer elementen creëren die het onevenwichtige zelf representeren dat ondergebracht is in de psychologische geest. Het is belangrijk om de Spiegel van je Hogere Zelf toe te staan jou door elke inwijding, elk subniveau, en iedere les die je leert heen te gidsen. Accepteer hen om deel uit te maken van je begrip; zie dat je niet alleen bent en dat je hogere Zelf jou met iedere stap op de weg begeleidt.
Dit zal jou toestaan het Lichtquotiënt te aarden in je fysieke wezen, in plaats van het slechts te voelen in je hogere chakra’s. Je wordt dan dat waar je naar streeft om te zijn en houdt het diep vast in alle delen van je systeem.
Gebruik de Wet van Relativiteit door te zien dat de lessen waarlijk geschenken zijn van je Goddelijke Zelf om gerealiseerd te worden.
Ik Ben Meester Thoth,bij jullie lopend met iedere stap op de weg.


Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara).

Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages: