De grootste macht op Aarde is de Aarde…………………. Nieuwjaarsboodschap 2018 / 17 december 2017 / Oth-channeling door Ellen Rauh

De grootste macht op Aarde is de Aarde
Het mensenras staat er niet meer bij stil dat het gedoogd wordt door de macht Aarde
Nieuwjaarsboodschap 2018 / 17 december 2017  

De grootste macht op Aarde is de Aarde. De Aarde heeft macht over alles wat Aarde is en wat met Aarde te maken heeft en de Aarde als individuele planeet is afhankelijk van de nog grotere macht van het Universum – maar op Aarde is de grootste macht de Aarde.
·        De Aarde houdt geen rekening met landsgrenzen bedacht door mensen.
·        De Aarde houdt geen rekening met welk geloof dan ook.
·        De Aarde houdt geen rekening met rijkdom, met welvaart, met armoede.
Besef dat het mensenras ‘gedoogd’ wordt door de Aarde. Alles wat op Aarde vertoeft en leeft, bestaat omdat de Aarde gedoogt. Besef dat jij als individu gedoogd wordt om tijdelijk op Aarde te vertoeven. Besef dat de macht van de Aarde zoveel groter is dan de macht van het mensenras. Het mensenras is arrogant geworden. Het mensenras staat er niet meer bij stil dat het gedoogd wordt door de macht Aarde.
Vele mensen zijn op het einde van het jaar bezig met ‘vrede op Aarde’, ‘licht en liefde op Aarde’. De Aarde houdt daar geen rekening mee. De Aarde gedoogt. Vele mensen zullen weer bezig zijn bij de jaarwisseling met wensen, dingen die ze anders willen doen, dingen die ze goed willen doen, allerlei voornemens die helaas vaak tijdelijk zijn.

·        Heeft het nut om voornemens te hebben?
·        Heeft het nut om je best te doen?
·        Heeft het nut om succes te hebben?
·        Het enige nut wat belangrijk is, is dat je beseft dat jij als individu gedoogd wordt op Aarde.

De welvaart zal veranderen door de machten van de Aarde

·        Wat is je streven?
·        Wat is voor jou succes?
De welvaart zal veranderen door de machten van de Aarde. Het fundament van wat de mensheid ‘welvaart’ noemt, is helaas aan het scheuren. Vele zekerheden zullen schijnzekerheden blijken te zijn. Alle succesverhalen zijn gebaseerd op ‘veel’ of ‘meer’. Een bedrijf dat winst maakt, wordt een succesvol bedrijf genoemd. Het jaar daarna moet een bedrijf weer meer winst maken, anders heeft het ‘gefaald’.
·        Waarom steeds meer?
·        Waarom steeds verder?
Ben eens bezig met het kleine. Vraag je eens af ’s avonds als de dag voor jou voorbij is:
·        Wat heeft deze dag mij opgeleverd?
·        Ik ben gedoogd op Aarde.
·        Waar heb ik voldoening van?
·        Heeft mijn dag zin gehad?
·        Was mijn dag zinvol?
·        Wat maakt jouw dag zinvol?
·        Wat maakt jou als individu zinvol?
·        Waar ligt voor jou de prioriteit?
In hoeverre ben je in staat om te gedogen?

Waarom wil een mens zo graag succes hebben, als succes afhankelijk is van wat de Westerse beschaving succes noemt? Velen zijn verslaafd aan succes. Je moet voldoen aan bepaalde normen en waarden om succesvol te zijn.
·        Waarom wil je succesvol zijn?
·        Ben jij succesvol voor de Aarde?
·        Ben jij waardevol voor de Aarde?
·        En waarom denk jij dat jij waardevol bent voor de Aarde?
·        Gedoog jij de Aarde?
·        Gedoog jij alles wat met Aarde te maken heeft?
·        In hoeverre ben je in staat om te gedogen?
·        Of wil jij – ten koste van alles – succes hebben volgens de normen en waarden van de Westerse beschaving?
Elk kind, elk jong nieuw leven dat geboren is of geboren wordt, is nog onbevangen. Er bestaat nog geen agressiviteit. Er bestaat geen concurrentie. Dat hebben mensen bedacht. Allemaal met als reden om succesvol te zijn.
Probeer het woordje succesvol zijn nu eens te schrappen. Probeer eens gedogenheid te ‘zijn’, voor alles wat er is.
Ben dankbaar dat jullie gedoogd worden om op Aarde te vertoeven

De mensheid vernietigt zichzelf. De mensheid vernietigt wat ze ooit opgebouwd heeft – al decennia lang, al eeuwenlang.
De natuur doet hetzelfde. De grootste macht, de grootste vernielende kracht die op Aarde bestaat, is de kracht van de Aarde – en de Aarde laat zich gelden. De wetten van de Aarde zullen meer en meer gerespecteerd moeten worden. Jullie als mensen zullen zich helaas moeten gaan voegen naar de wetten, de plichten en de rechten die de Aarde jullie verleent – omdat jullie gedoogd worden.
Het enige wat jullie te doen staat, is dankbaar te zijn dat jullie gedoogd worden om op Aarde te vertoeven, om te doen wat je wil doen, wat je mag doen, omdat de Aarde het toelaat.
Voel je als een vluchteling die een verblijfsvergunning gekregen heeft van de planeet Aarde

Als je succesvol bent – op wat voor manier dan ook – weet dat het niet is omwille van jezelf. Maar enkel en alleen omdat jij de mogelijkheden aangeboden krijgt om succesvol te zijn. Verbind succes dus niet aan jouw persoonlijkheid. De mogelijkheid wordt jou gegund door de Aarde.
Als de Aarde jou niet meer gedoogd – omwille van wat voor reden dan ook – ben je al je bezittingen kwijt, ben je je succes kwijt en ben je voor je het weet je verblijf op Aarde kwijt. Je verblijfsvergunning wordt bij wijze van spreken ingetrokken. Het is voor de Aarde zeer simpel.
De Aarde is één grote magnetische bol. Eén klein stofje tussen de magnetische verbinding van jouw Aardse leven wat jou op Aarde houdt, kan de verbinding verbreken. Je lichaam blijft achter en jij gaat terug naar het Universum, waar je langer kunt vertoeven. En als de Aarde je gedoogt, mag je weer terugkomen en krijg je opnieuw een verblijfsvergunning bij wijze van spreken.
Voel je dus als een vluchteling die een verblijfsvergunning gekregen heeft van de planeet Aarde. Jij ‘mag’ op Aarde vertoeven. Met wat voor reden? Dat weet de Aarde en dat weet het Universum. Maar tijdelijk ben je nuttig – hoe nutteloos je je ook kunt voelen. Dus maak jezelf kleiner. Voel jezelf een tijdelijke – vooral een tijdelijke – bewoner van de Aarde, iemand die tijdelijk op Aarde mag vertoeven om iets te verwezenlijken. Elk van jullie heeft een functie – tijdelijk of langdurig – maar iedereen laat afdrukken na op de planeet. Welke dat zijn, is voor iedereen verschillend.
Word dus minder arrogant. Voel je gedoogd en heb respect voor de regels en de wetten van de Aarde. Want ze zullen steeds duidelijker zichtbaar worden. De Aarde is de baas en jullie zijn afhankelijk van de machten van de Aarde.
Onverwachte verschuivingen in wat mensen welvaart noemen

2018 zal een jaar zijn met vele onverwachte verschuivingen: verschuivingen qua macht, verschuivingen – grote verschuivingen – in wat mensen welvaart noemen. Als welvaart gekoppeld wordt aan meer en meer en meer, zal vaak blijken dat het op drijfzand gebaseerd is. Steeds meer mensen worden moe, moedeloos van het meer, meer, meer – van de gedragscodes van de welvaart die afhankelijk is van de Westerse beschaving, van de mondiale gebruiksaanwijzing wat ‘succesvol’ is.
Veel jeugd, veel mensen die in welvaart leven, zijn helaas vaak ziek. Alle stress-gerelateerde disbalansen in menselijke levens en lichamen zijn meestal gekoppeld aan welvaart. Mensen die met overleven bezig zijn, mensen die volgens de Westerse maatschappij in armoede leven, hebben minder te leiden onder stress-gerelateerde ziektes of allerlei trauma’s. Zij zijn aan het overleven.
De ‘welvaartmensen’ zijn kwetsbaar en ziek geworden, terwijl ze alle redenen hebben om welvarend te zijn. Sta er dus bij stil dat het fundament van wat jullie welvaart noemen, wat de Westerse beschaving welvaart noemt, aan het wankelen is. Merk op dat er vele mensen afhaken die niet meer willen gaan voor de normen en waarden en de doelen die de Westerse beschaving als welvaart gerelateerde doelen omschrijft. Zij haken af. Veel kinderen haken af. Veel intelligente mensen haken af en veel volgens de Westerse beschaving zogenaamde domme mensen haken af. De drive is verdwenen. De passie om de welvaart in stand te houden, is verdwenen. Dus zal het fundament waar de welvaart op rust, gaan wankelen. Er is steeds minder animo voor. Steeds meer mensen zijn niet meer bereid om hun welzijn op te offeren voor welvaart.
Dus lieve mensen: ga voor welzijn. Ga voor het gedogen van jezelf. Ga voor het gedogen van anderen. Ga voor verscheidenheid. Vraag je af in hoeverre jij in staat bent om te gedogen. Op het moment dat jij kunt gedogen, zullen zeer veel stress-gerelateerde klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Stress is vaak het gevolg van welvaart – wat de Westerse beschaving welvaart noemt.
Verdiep je in oude beschavingen. Leer van oude beschavingen, die langzaam maar zeker welvaart tot stand brachten en uiteindelijk door eigenbelang weer afbrokkelden omdat de drive en het fundament van de bevolking om voor die welvaart te gaan, verdween. De mensen haakten af en deden niet meer mee om een bepaalde cultuur in stand te houden.
Probeer te zijn als de Aarde: gedoog

Kijk om je heen hoeveel mensen geen doelen meer hebben, hoeveel mensen er niet meer bereid zijn om ten koste van alles het plaatje in stand te houden. Steeds meer mensen willen weer zichzelf zijn – whatever dat moge zijn. Ze worden vrijwillig dakloos. Ze worden vrijwillig stateloos. Zeer veel mensen op dit moment hebben geen nationaliteit meer, voelen zich niet meer verbonden met één land of ‘mogen’ zich niet meer verbonden voelen met één land. Zij moeten hun afkomst afzweren en een nieuwe identiteit aannemen. Dat wordt dan ‘integreren’ genoemd.
Wij zouden zeggen: integreer als origineel individu en maak van je tijd op Aarde – zo lang jouw verblijfsvergunning geldt – een aangename tijd.
Probeer contact te hebben met alles wat op Aarde verblijft en dan zul je merken, dat er meer mensen zijn waar jij echt een warm contact mee kunt hebben dan mensen waar je totaal niets mee hebt. Het merendeel van al diegenen die een verblijfsvergunning hebben op Aarde, valt eigenlijk wel mee. Het zijn eigenlijk best aardige mensen. Je kunt van iedereen iets leren. En we zouden zeggen: er is keuze genoeg. Er zijn er zovelen. Het is toch bijna onmogelijk dat er tussen die miljarden mensen geen groep mensen is waar jij je goed bij zou kunnen voelen. En al de rest: doe als de Aarde. Probeer te zijn als de Aarde. Gedoog ze, net als de Aarde jullie en alles wat op Aarde vertoeft, gedoogt.
Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen en Ehma.