Committeer je aan de daadkracht en de moed van de vernieuwing / Oth-channeling door Ellen Rauh / 29 januari 2017,

Committeer je aan de daadkracht
en de moed van de vernieuwing
Oth-channeling door Ellen Rauh / 29 januari 2017,

Wave van vernieuwing
Jullie hebben ervaren dat er een wave is, een wave van vernieuwing. Zeer belangrijk en niet meer uit te wissen. De klemtoon van de wave – of jullie het nu leuk vinden of niet – is dat de nieuwe tijd zichtbaar wordt door concrete daden. Regels, vastgelopen instituten, alles wordt nu rigoureus vanuit een ander oogpunt bekeken. En vele mensen denken nu: “Ik heb zo verlangd naar vernieuwing, maar niet deze vernieuwing!”

Laat los wie het nieuws bepaalt
Wij zouden zeggen: laat los wie het nieuws bepaalt. Koppel het niet aan een persoon. Koppel het niet aan een naam. Ga speuren wat de gevolgen zijn. Onvoorspelbaarheid, een enorme daadkracht, een knuppel in het hoenderhok; wat alle regels weer in vraag stelt. Geweldige tijd voor het nieuwe denken. Alles wordt weer in vraag gesteld en moet als het ware gereset worden, zoals beschreven in Tijden van omwenteling en in De vijfde dimensie.Het nieuwe denken zal altijd gedupeerden met zich meebrengen. Maar is niet tegen te houden. Het is nog maar het begin en wij zouden jullie aanraden: committeer je aan het nieuwe, aan de daadkracht van het nieuwe.


Vernieuwing is niet meer tegen te houden

Voor sommige instituten is de winterslaap voorbij. Ze worden wakker geschud en de tijd van praten is voorbij. Er zal nu actie ondernomen moeten worden. Het is een wake up call aan allerlei ingeslapen instituten die vanuit gewoonte een instituut waren, die vanuit een gewoonte belangrijk waren. Maar eigenlijk waren het slapende instituten zonder vernieuwing. Vele instituten en machtsstructuren worden nu gedwongen om wakker te worden, dus omarm de vernieuwing.
Laat de naam en de persoon los. Omarm de daadkracht. Er gaat iets gebeuren. Er is al iets aan het gebeuren en dit is een turbogolf die veel verder zal gaan dan velen nu denken. Word daar niet bang van. Haak aan. Committeer je aan de daadkracht en de moed van de vernieuwing. En weet dat er een enorme gecoördineerde macht achter zit die precies regisseert wat er mag gebeuren en wat niet. Je zult een hogere regie herkennen maar vernieuwing is niet meer tegen te houden. De dam is gebroken en het water stroomt. Wij zouden zeggen: haak aan. Word blij. Want dit schept mogelijkheden om nieuwe werkelijkheden van de grond te krijgen in een turbosnelheid die niemand voor mogelijk had gehouden. Haak aan. Verheug je en weet dat iedereen daarvoor nieuwe frequenties ter beschikking krijgt.
Voel de grote liefde van Oth, Atha, Era, Allen, Ehma en Pieter