Versnel Jullie Ascensie / Gouden Eeuw Berichten van de Meesters via de oprichters van de Geascendeerde Meesters Mysterie School

Versnel Jullie Ascensie
Gouden Eeuw Berichten van de Meesters via de oprichters van de Geascendeerde Meesters Mysterie School
Terwijl wij jullie reis naar ascensie observeren, is wat we zien als het snelle pad om jullie ascensie te versnellen acceptatie ~ acceptatie van jouw ware identiteit, jouw Goddelijke Zelf. Want als je weet wie je bent, begiftigd met de onbetaalbare geschenken van de Goddelijke schepping om het leven te scheppen dat jou vervult van vreugde, ben je niet te stoppen en kan geen enkel obstakel je in de weg staan.
De Raad van Geascendeerde Meesters
Net zoals de acceptatie van jullie ware identiteit op elk gebied van jullie leven tot een overwinning zal leiden, heeft ook het niet-accepteren van jullie ware essentie alle problemen in jullie leven gecreëerd. Wij gaan nog een stap verder: niet-accepteren van het Goddelijke zelf van de mensheid heeft alle problemen op Aarde veroorzaakt vandaag de dag. We zeggen dit zonder enige overdrijving. Want wat sinds mensenheugenis, de val van de mensheid werd genoemd, toen jullie voor het eerst geïndividualiseerd vanuit het hart van de Bron aan jullie eigen evolutionaire reis begonnen, voelden jullie je afgescheiden van Moeder-Vader Bron en voelden jullie je alleen en in de steek gelaten.
Natuurlijk kan niets verder van de waarheid verwijderd zijn, omdat jullie altijd en eeuwig Eén zijn met de Tegenwoordigheid van het Goddelijke binnenin jullie, want het is jullie eigenlijke essentie, die jullie eeuwig verbindt met Moeder-Vader God. Ieder van jullie is de geliefde zoon of dochter van de Schepper die volledig is uitgerust met dezelfde scheppende vermogens als de Goddelijke Bron, zodat jullie oneindige overvloed, vreugde en vrijheid kunnen creëren op elk gebied van jullie leven.

Desalniettemin is deze waargenomen afscheiding van jullie Schepper wanneer jullie elk aan je eigen evolutionaire reis begonnen, wat is wanneer je ego geest werd gecreëerd als een poging om je veilig te houden, en jullie geest begon met het registreren en bijhouden van alles waar je bang voor was of voor alle situaties die jullie overleving kan bedreigen, zoals vooruitgaan naar de toekomst. Omdat het ego geen vermogen heeft om iets nieuws te creëren, bleef het de oude gedachten en geloofsovertuigingen van beperking bestendigen die mensen in de oude beperkte manier van leven hebben gehouden en angst voor veranderingen of nieuwe manieren. Het zag zijn taak om jullie in de status-quo te houden, waardoor dezelfde beperkte situaties steeds opnieuw werden herhaald, waardoor jullie in een constante staat van beperking verkeerden.

En sinds eonen van tijd begonnen mensen naar de stem van het ego te luisteren, denkend dat het waarheid was, in plaats van naar het nog steeds kleine stemmetje van de Goddelijke Aanwezigheid, die zelfvertrouwen en hoop in de Allerhoogste Schepper-Bron binnenin ondermijnde en hun ware identiteit en een prachtig erfgoed als kinderen, nakomelingen van Moeder-Vader God deed vergeten.
Hoewel deze staat van angst en beperking al eeuwen geleden begon, duurt deze beperking nog steeds voort. Het heeft alle angst voor verandering gecreëerd, voorwaarts gaan, twijfel, woede, jaloezie, conflicten, misbruik, geweld, gebrek, armoede, misdaad, hebzucht, moord, oorlog en elke vorm van inhumaan agressief gedrag evenals slachtofferschap tot het uiterste. Dit is het resultaat van niet weten van wie je bent en je identificeren met het beperkte ego zelf, dat slechts een verzameling is van al je angsten en mislukkingen uit het verleden, in plaats van je te herinneren dat je de geliefde zoon of dochter van God bent gezegend met de capaciteiten om een leven van vreugde te creëren.
Geliefden, dit is de tijd van het Grote Ontwaken en de Grote Ascensie, die begint met het opeisen van jullie ware identiteit, en het accepteren van jullie Goddelijke erfenis van het vermogen om een leven van vrijheid, overvloed en vreugde te creëren als jullie inherente, door God gegeven geschenken om je gedachten en gevoelens te focussen op wat je wilt zijn, doen en hebben ~ in plaats van de stem van je valse ego zelf te volgen, die in een constante staat van angst, twijfel, zorg en gebrek zich focust op wat je NIET wilt.
Dit is de tijd om jullie Ware Identiteit wakker te maken als een aspect van de Goddelijke Bron en jullie door God gegeven vermogens te accepteren om een leven van vrede, vreugde, overvloed en vrijheid te creëren.
Dit nieuwe jaar zal zijn gevuld met vele veranderingen, en alle veranderingen, zonder uitzondering, zijn gelegenheden om uit de beperkende staat te breken en jullie ware identiteit te accepteren, zodat jullie je Ware Zelf kunnen terugvorderen, en jullie vrijheid om jullie door God gegeven gaven te gebruiken van jullie gedachten en gevoelens als de machtige soevereine zonen of dochters van de Goddelijke Schepper Bron en actualiseren jullie eigen Goddelijke Blauwdruk om de Aarde te bewandelen als Levende Meesters, vrij om het leven naar keuze te creëren, in plaats van een leven te leiden dat het verleden herhaalt, dat jullie in slavernij houdt, en jullie je als een slachtoffer laat voelen.

Wanneer jullie je ware identiteit aanvaarden en je Ware Zelf terugwinnen, herinneren jullie je waarom je hebt gekozen naar de Aarde te komen in deze gunstige tijd van de Grote Ascensie en de bijdrage die alleen jij kunt leveren. Jullie begrijpen waarom je gepassioneerd bent over bepaalde dingen in de samenleving die moeten veranderen en heel duidelijk is dat wat je ziet niet langer werkt ~ of het nu op het gebied van relaties, familie, gemeenschap, gezondheid, zaken, de media, de economie of de regering is. Dan beginnen jullie te ontwaken voor jullie grotere levensdoel, je missie, om niet alleen je ware identiteit te ontwaken en te accepteren als een unieke uitdrukking van de geïncarneerde Goddelijke Aanwezigheid, maar ook om de mensheid te helpen ontwaken voor hun Goddelijke Zelf dat de wereld zal doen ontwaken.
Want als een ieder van jullie ontwaakt in jouw ware identiteit en goddelijke missie, begin jij jouw unieke bijdrage te bieden om een nieuwe Aarde en een nieuw Gouden Tijdperk van Vrijheid te creëren. Dit is het proces van Ascentie.
En de grootste roeping van het uur is om de mensheid bewust te maken van de acceptatie van hun ware identiteit, zodat ze kunnen beginnen met het creëren van levens van vreugde, in plaats van het creëren van meer conflicten, geweld en vernietiging of de pijn en het lijden van slachtofferschap van de beperkte overtuigingen van het ego.
We roepen een klaroengeschal op om naar voren te treden en een ontwaker van de mensheid te zijn. Het begint allemaal met het ontwaken van degenen binnenin jullie invloedssfeer tot hun ware identiteit als een gekoesterde, geliefde zoon of dochter van de Opperste Schepper-Bron.
Al jullie spirituele en religieuze tradities hebben dit bewustzijn in hun kern, nu ontdekt door de kwantumfysica en de wetenschap. Velen weten dit in hun hart en ziel en wachten er gewoon op om het bevestigd te krijgen, zodat ze kunnen leren hoe ze hun leven opnieuw vanuit hun Goddelijke Zelf kunnen creëren.
Stel je voor dat iedereen weet, aanvaardt en leeft vanuit zijn Ware Zelf. Het zou automatisch alle gevoelens van gebrek, angst en zelftwijfel wegnemen, want iedereen zou hun prachtige erfgoed als de geliefde kinderen van de Allerhoogste kennen en dat ze volledig uitgerust zijn om een leven van vrede, succes, liefde, overvloed, vreugde en vrijheid te creëren.
Dit is de wonderbaarlijke nieuwe wereld die jullie creëert als jullie anderen ontwaken naar hun ware identiteit en acceptatie van hun Ware Zelf, het altijd aanwezige Goddelijke in hen. Er is geen betere dienstbaarheid dan dit.


Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien