Moeder Mary via Fran Zepeda 19 Mei 2013

“Laat Jezelf
  Opstijgen in/
naar de Stilte Welke Jouw Kern Is”

19 Mei 2013 /  Fran Zepeda 


Lieve Zielen,

altijddurende Liefde, dat is wat jullie zijn. Ik kom vandaag naar jullie toe om mijn liefde en ondersteuning voor jullie op jullie reis te brengen, naar grotere verlichting en naar jullie goddelijke doel en jullie Goddelijke Zelven.

Tot nu toe hebben jullie alleen maar een flauw vermoeden van jullie macht gehad alsook van de breedte van de macht in jullie goddelijke aard. Wees voorbereidt om het meer te ervaren in de komende dagen. Het is belangrijk om je over te geven en het in grotere gradaties toe te staan om naar voren te komen. Want het is niet voor jullie om te “proberen” maar om het toe te staan en het te absorberen en om binnenin de uitbreidende matrix van ascentie in/naar de hogere dimensies te ZIJN.

Mijn geliefden, adem nu met meer vastberadenheid Liefde en Licht dieper in. Voel de uitbreiding 24/7. Raak er comfortabel mee. Jullie zijn zoveel meer dan dat jullie de laatste tijd ervaren hebben. En het proces zal zich versnellen.

Voel mijn liefde voor jullie. Het is fijngevoelig en sterk, zijdeachtig en zoet; het is krachtig, maar bij tijden toch oh zo subtiel. Dit is de kwaliteit van Liefde die je kunt ervaren, die jullie ervaren. Omhels het, dierbaren.

In jullie Nu Momenten maken jullie van de uitbreiding op een zelfs grotere schaal nu gebruik. Wat jullie ervaren kan niet altijd gedefinieerd worden. Het is meer duidelijk wanneer je niet probeert om het te kwantificeren, wanneer je niet probeert om je er bewust van te zijn. Jullie grotere bewustzijn is in de ruimte tussen jouw adem, tussen jouw besef, in het loslaten van alle verwachtingen en waarnemingen.   

Jullie Lichtlichamen hebben een hoogterecord bereikt in verlichting en expressie. Neem de tijd om te integreren en accepteer jouw altijd-fluctuerende veranderingen. Jouw grootste macht is in het toestaan en het je overgeven aan de eb en vloed van jouw uitbreiding.   

De kwaliteit van Liefde die jullie nu ervaren is zelfs zuiverder dan gisteren, zelf meer verlicht dan gisteren – zelfs meer substantieel, maar toch bij tijden schijnbaar denkbeeldig. Het omringt jullie nu met de zegeningen die jullie verzamelen terwijl jullie volledig alle oordeel en afgescheidenheid loslaten, terwijl jullie zweven binnenin het milieu van frisse vastberadenheid om de kwaliteit van liefde te ervaren waar jullie eens regelmatig in zwommen. Jullie verwelkomen dat in jullie leven terug, en daarmee verandert alles.

Met dat als jullie belangrijkste focus van bestaan, wordt alles op een andere manier gekleurd. Er is geen ruimte voor zorgen of twijfels als jij je volledig overgeeft aan jouw essentie van Liefde. Je begint er de totaliteit van te ervaren, de ondersteuning ervan, en niets is in staat om de vreugde en de gelukzaligheid die ervan komt af te schudden, ongeacht wat. Ja, je kunt daar altijd in leven. Welkom naar de 5de dimensie en hoger, geliefden, wanneer jullie je dit realiseren.  

Ik ben jullie model voor deze Liefde. Ervaar de gratie en genade ervan. Sta vergiffenis toe om ieder wakker moment van jou te doordringen, voor jezelf en anderen. Leef in die altijd bloeiende staat van zuivere onvervalste gelukzaligheid en vreugde, dat komt vanuit het weten altijd beschermd en omhelst te zijn door de Schepper en dat je vooruitgaat in jouw ontwikkeling precies zoals je bedoelt bent om dat te doen. Ontspan je in de vreedzaamheid daarvan.

Wees één met jouw doelstelling om jouw leven nu in een geheel ander licht te ervaren, in afwezigheid van strijd en verdeeldheid. Bereken niet langer, oordeel niet langer. Laat jezelf opstijgen in/naar de stilte welke jouw kern is. Ja, jouw Goddelijke Kern, niet in tegenstelling tot de Schepper die binnenin jullie allemaal is.

Als je geen afscheiding meer ervaart, kijk dan hoe jouw wereld verandert, dierbaren. Het kan zo eenvoudig als dat zijn, en zo diepgaand als dat. Wend de grote vorderingen aan als jouw gevoel van Zijn. Want een glimp van Eenheid wordt meer herkenbaar als jij je overgeeft aan de kennis in jouw Ziel van jouw ware aard. Wees in vrede daarmee, dierbaren. Leef het Nu.

Ik ben voor altijd jullie anker in/naar de hogere dimensies als je Liefde en Licht toestaat je steeds meer in de komende dagen te penetreren. Want jullie hebben alle kwaliteiten van Liefde en Zijn dat ik bezit. Ontspan jullie nu in die wetenschap, dierbaren.

Jullie liefhebbende Moeder Mary, de Spiegel van de Liefde die jullie zijn.  

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/