Mary Magdalene “Een Nieuwe Relatie met Liefde” /13 Maart 2016 / Fran Zepeda

Mary Magdalene
“Een Nieuwe Relatie met Liefde”

13 Maart 2016 / Fran Zepeda

Groeten Geliefden. Ik ben hier vandaag om tegen jullie over Liefde te spreken, jullie volledige nieuwe relatie ermee. Het moet niet langer gezien worden als een handelsartikel waarmee jullie macht kunnen ontvangen of hanteren. Het is het beweeglijke element van jullie waarachtige wezen, nu al jullie aspecten nemend. Een nieuwe manier van naar de wereld te kijken. Een nieuwe manier van op de wereld te reageren. Het is bezig het volledige weefsel te worden van ons waarachtige wezen, en in die zin, een hervorming van jullie Ziel op de manier dat jullie het waarnemen.
Het (Liefde) is altijd de essentie van jullie wezen geweest, het doel van jullie bestaan, de volledige opmaak van jullie wezen. Er moet niet langer meer naar gekeken worden als een afgescheiden aspect van jullie of iets dat buiten jullie zelf is. Het IS JIJ. Het is je wereld. Het is nu de volledigheid van je wezen.
De transformatie die nu aan het plaatsvinden is, dat het perspectief van Liefde naar de voorgrond van jullie leven aan het brengen is, als een katalysator van alle acties en creaties, is lang aanstaande geweest, dierbaren. En het is de volledigheid van jullie, de volledigheid van jullie opmaak. Het is de dans en het lied en de expressie van jullie Ziel. En het staat jullie toe in elkaar te grijpen en wederom te vermengen met de Schepper, met de Bron, naar huis terugkomend naar jullie wortelen, naar jullie essentie.
Ik heb heel vaak over Liefde tegen jullie gesproken. Het heeft jullie herinnering aangevonkt van jullie ware essentie. Het sijpelt langzaam jullie bewustzijn binnen als een zegevierende bron en hulpmiddel van jullie bestaan. Van waaruit alles gecreëerd en afkomstig is, van waaruit alles nu begrepen wordt. Het is wat jullie nu mogen kiezen alles in jullie kielzog, in jullie omgeving, in jullie waarnemingen te kleuren.
Het heeft zich nu dieper in jullie besef gesetteld, en wordt gemakkelijker met wat jullie gebruiken om jullie wereld te ontcijferen, hoe jullie naar jullie wereld kijken, hoe jullie naar jullie zelf kijken. Het vervangt alle lijnen van afbakening en afscheiding omdat het alles gladstrijkt, terugkomend naar de werkelijkheid dat jullie van Liefde gemaakt zijn, en door immense Liefde voor jezelf en voor anderen komt alles in/naar het evenwicht.
Mijn dierbaren, zit hiermee gedurende een poosje en voel dit nieuwe niveau van besef jullie waarachtige wezen doordringen. Settel in het weten dat je Geïncarneerde Goddelijke Liefde bent, altijd geweest bent, en altijd zult zijn. Jullie werden in staat gesteld, door het proces van alle transformerende energieën die jullie gebieden penetreren, om naar het besef gebracht te worden van dit Nu op een diepere meer diepgaande manier. Het weten hiervan brengt nu Vrede naar jullie, als jullie beseffen dat niets ooit weer ongenadig of discriminerend hoeft te zijn, dat niets ooit weer in de dualiteit verdeeld hoeft te zijn, want jullie hebben de neutraliteit bereikt van jullie evenwichtige Ziel bij het openen naar het concept dat Goddelijke Liefde in jullie kern is, alles om jullie heen beïnvloedend.
Jullie mogen gewaarworden dat jullie de dingen vanuit een volledig ander perspectief zien hoe meer jullie het intense en immense Licht en de Lichtcodes ontvangen, die jullie opmaak en perspectief van jullie leven en de wereld transformeren en hervormen.
Settel je erin, dierbaren, voel de enormiteit ervan, en ontdek, wederom, die thuisbasis waar jullie wederom naar terugkeren, dat gevoel van Heelheid van Eenheid/Eensgezindheid en het verzachten van jullie perspectief en kijk op de wereld. Niets nadeligs of ongenadigs hoeft nog langer te zegevieren met deze nieuwe basis van Evenwichtigheid en Vrede die jullie je herinneren jullie kern te zijn, omdat jullie inderdaad van de Bron en van de basis van Goddelijke Liefde zijn, en jullie er wederom naartoe thuiskomen.
Jullie worden bij jezelf gewaar dat niets anders ook maar enige belangrijkheid of impact op jullie heeft zoveel als de zegevierende penetrerende essentie van Altijddurende Liefde die jullie Ziel opvult, aldus het meer aanwezig mag zijn in jullie lichaam en in jullie wereld.
Voel nu deze Goddelijke Liefde binnenin jullie pulseren, jullie wezen verlichtend op een manier zoals het nooit aanwezig gevoeld heeft. Jullie zijn lopende, sprekende Goddelijke Liefde in al diens glorie, en het is tijd om jezelf toe te staan je hieraan over te geven en het toe te staan je op een manier te doordringen zoals het nooit doordrongen heeft.
Voel mijn Liefde nu met jullie Liefde vermengen en sta jullie zelf toe om voort op deze stroming te drijven, jullie wereld toestaand te balanceren in Heelheid en Harmonie, vanaf dit moment voorwaarts. Kom huis naar de waarheid van jullie bestaan – Pure Liefde Essentie – Al jullie zintuigen en waarnemingen overnemend op een volledige nieuwe en complete manier.
Kom wederom thuis naar jullie Ware Pure Liefde Essentie en settel in jullie Ziel met dit immense weten van jullie Zuiverheid en Harmonie met ALLES Dat Is.
Namaste.
IK BEN Mary Magdalene, in Pure Liefde Essentie.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © 2011-2016 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com   www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com