Lord Emanuel Boodschappen / Gillian Ruddy / 29 oktober 2017

Lord Emanuel Boodschappen
Gillian Ruddy / 29 oktober 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Bericht van de Boodschapper!
Een zeer warm Hallo!
En ik buig voor jullie, mijn lieve vrienden van Emanuel!
Een paar weken geleden moest ik weer met Emanuel channelen. Ik heb gewerkt met alles wat veroorzaakte om met channelen te stoppen sinds die sterke dwang om weer te beginnen over mij heen kwam. Ik zou het hier allemaal kunnen uitleggen maar er zijn hieraan zovele facetten maar ik kan direct naar de kern gaan omdat zij allen uit dezelfde wortels komen, het menselijk ego. Mijn zeer geliefde en vaak verkeerd begrepen vriend!
Zoals jullie al weten uit de boodschappen verscheen Emanuel in mijn leven als een bezoeker en werd mijn leraar en gids zodat ik feitelijk zijn leringen leefde zoals ik hen opschreef. Ik schreef en leerde tegelijkertijd. Zoals jullie je kunnen voorstellen werd zijn grootse verschijning in mijn leven door mij gezien als het einde van het lijden en in plaats van te worden geleid op het Gouden Pad van Waarheid naar de Tuin van Eden kwam ik op een rotsachtig pad naar mijn eigen persoonlijke hel. Ik verloor alles wat mij lief was, inclusief mijn boerderij en enkele van mijn dieren, ik verloor de goedkeuring en het respect van velen, inclusief mijn vader en broer en werd bedrogen door de man die voorkwam als de “liefde van mijn leven.”

Het kostte mij enige tijd om weer vaste grond onder de voeten te krijgen en te aanvaarden wat er met mij was gebeurd en om de woorden van Emanuel te begrijpen: “Jij verliest niets dat je nodig hebt en alles dat werd opgebouwd in het Oude Paradigma. Zij kunnen niet bestaan in de energieën van het Nieuwe Paradigma. Laat hen gaan.”
Maar eenmaal terug op mijn voeten BEN IK en weet ik dat ik hier ben om deze boodschappen door te geven, deze boodschappen van Liefde uit de Creatieve Bron en hetgeen Emanuel wordt genoemd. Ik maakte geen fouten en het is ALLEMAAL GOED. Zoals ik het nu zie WERD ik geleid naar het einde van het lijden, het zag er alleen niet uit naar wat ik verwachtte en de leringen van Emanuel laten mij nu zien dat niemand mij kan beschadigen of bedriegen, ik doe dit allemaal zelf!.
Mijn dienstverlening aan jullie was in het verleden gebrekkig omdat die werd gedaan met een graad van verplichting. Ik voelde mij intens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie die ik jullie bracht en dat was voor mij teveel verantwoordelijkheid.
Dit alles blokkeerde mijn bekwaamheid en ik weet dat ik in staat ben om jullie te dienen op een veel betere manier als ik mij steeds meer opzij stel en Emanuel om te spreken zonder de filters van het ego.
Ik ben heel trots op het werk wat wij in het verleden hebben gedaan maar ik dien jullie nu vanaf een andere plaats en nodig jullie nogmaals uit om de energie van Emanuel door deze boodschappen te ontvangen.
Ik hoop dat zij dienen om jullie het belang van je leven te helpen begrijpen, jullie bijdrage aan deze grootse opwaardering van het menselijk bewustzijn en jullie passage door deze uitdagende tijden van transitie en her-lijnen makkelijker maken. Door deze boodschappen kunnen jullie getransformeerd worden door de wetenschap dat Alles Goed IS, jullie ZIJN geliefd en alles in jullie realiteit zich voor jullie ontwikkelt.
Als jullie niet langer resoneren met deze boodschappen is dat goed, wij zijn allemaal gegroeid. Schrijf je alsjeblieft uit en jullie zullen hen niet langer ontvangen.
Dank je wel.
Emanuel’s Boodschap voor ons vandaag:
“Ook al wandelen jullie door het Dal van de Schaduw van de Dood, heb geen angst want IK BEN bij jullie en er verschuilt zich niets in de schaduw dat niet zal verschrompelen onder jullie blik.
Want allen die met mij meelopen lopen met God en allen die met God lopen vrezen niets dat God heeft geschapen en er bestaat niets anders”