Lanto: Karma / Daan Akkerman Geplaatst 22 oktober 2015

Lanto:
Karma
Daan Akkerman
Geplaatst 22 oktober 2015
Het geeft ons bijzonder grote vreugde om opnieuw kennis met u te maken. Om verbinding te kunnen maken, de groepsenergie te dienen en de verbinding naar u te brengen. Om de lezers van de informatie, van steeds meer informatie te voorzien, ter lering en ter verdieping. Om inzicht te geven in wat de mens nodig heeft in de tijd van de grote verandering.

De aarde verandert snel. Ook mensen, groepen mensen stromingen, politieke richtingen, oorlogen en strijd. Tegelijkertijd zijn er enorme veranderingen in het milieu en het klimaat. Grote contrasten tussen bevolkingsgroepen uit alle landen over de gehele aarde.
Een grotere kloof tussen arm en rijk. De verschillen, de contrasten zijn enorm en maken dat alles naar een soort hoogtepunt, een climax gaat. Naar iets dat tegenstelling vindt.

En juist in de enorme tegenstelling van zaken wordt het midden gevonden, een oplossing. Een oplossing die het midden moet zijn, de verbinding tussen yin en yang, een oplossing in harmonie en balans. Want karma is in feite uit balans zijn.

Karma leert de mensheid dat zij in disbalans is en dat die disbalans veroorzaakt wordt door keuzen en wordt veroorzaakt door de manier van leven, soms in eerdere incarnaties in lang vervlogen tijden.

Karma is disbalans, niet uit strijd of vergelding of boete, maar karma is leerschool. Het zal de mens gegeven zijn – en het is belangrijk dat te begrijpen – dat wat de mens in welke vorm dan ook overkomt, hij zich daarbij kan afvragen, niet: waarom ik, maar veeleer: wat kan ik er van leren, wat kan ik er mee doen, wat wil het mij zeggen. Om zo tot begrip en inzicht te komen zonder het slachtoffer te zijn, maar meer de leerschool te aanvaarden en verder te gaan.

Karma is disbalans. Of karma zich nu uit in ziekte of in welke vorm dan ook, karma is een wet, een wetmatigheid, een kosmische wetmatigheid. Karma kent in feite geen emotie.

In karma zelf is geen keuze, karma is een gevolg, de wet van oorzaak en gevolg. De mensheid, de wereld leeft nu in haar grootste karmische gevolgtrekking ooit.

Op alle niveaus, op alle fronten en in ieder persoon en alles wat is , groeit het karma naar het toppunt, het hoogtepunt van tegenstellingen. In alle vormen vragen mensen zich af: waarom? Waarom dit of waarom ik? En juist dat inzicht willen wij geven. Dat karma een leerschool is van kennis. En dat het voor een mens belangrijk is om bij zichzelf te rade te gaan. Hoe ga ik hiermee om, wat kan ik er van leren, wat wil het zeggen?

Lanto
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)