Lanto. De vijfde dimensie / Daan Akkerman Geplaatst 28 oktober 2015

Lanto.
De vijfde dimensie
Daan Akkerman
Geplaatst 28 oktober 2015
Par Lanto
Veel mensen verlaten ondanks de zogenaamde financiële crisis hun huidige werkgever omdat ze zich daar niet langer thuis voelen. Andere mensen durven nu nog niet de keuze te maken omdat ze zich nog laten sturen door angst, ondanks dat ze weten dat ze vast zitten aan schijnzekerheden en met tegenzin hun beroep uitoefenen, maar zich toch laten leiden door angst hun inkomen te verliezen, met alle gevolgen van dien.
Wat zou u deze mensen willen adviseren en wat kunnen ze doen om zich niet langer door angst te laten leiden zodat ze ook kunnen leven naar hun eigen gevoel en mogen zijn wie ze zijn? En zullen deze mensen zich ook financieel staande weten te houden?

De angst om financieel niet rond te komen, te kort te komen, de angst voor armoede – het is allemaal angst. Angst maakt dat datgene gebeurt waar men bang van is. De angst voor tekorten kan alleen maar tekorten opleveren omdat men denkt vanuit tekorten. De angst voor armoede levert alleen maar armoede op omdat men denkt en handelt vanuit armoede. Alle angst die de mens heeft, creëert juist dat waarvoor men bang is.

De angsten zijn ook energieën, krachtvelden. Deze krachtvelden trekken datgene aan wat men zich voorstelt en maakt het juist krachtig en sterker. Angst maakt juist dat datgene waarvoor men angst heeft gaat gebeuren. Zo kan men daartegen ook, door met dezelfde kracht te geloven en overtuigt te zijn dat ook het goede kan plaatsvinden, tegenover iedereen angstgedachte een gedachte stellen die goed is en die juist niet vanuit angst is geboren. Angst is dus zeer zeker een slechte raadgever en een slechte begeleider.
Indien er bij de werknemer een afhankelijkheid van de werkgever ontstaat – omdat men bang is om zijn baan te verliezen, of wanneer men werkt in een baan die men niet meer kan verdragen en niet meer kan uitvoeren – dan kan men stellen dat men, juist door een andere koers te varen en zich diep in zichzelf af te vragen wat men werkelijk zou willen en dit vol overtuiging uit te dragen, achter zich zelf zal gaan staan in het kunnen en in het ontwikkelen daarvan. Men kan zich datgene eigen maken wat men in feiten het beste kan en dat vergroten en versterken in zichzelf. Juist dan kan men zonder angst in eigen kracht staan.
De kracht waarin men staat is wie men is en wat men kan, het talent dat men heeft een talent of zelfs meerdere.
Ieder mens heeft een talent, als men het talent leert te gebruiken, en als men dit leert en men heeft plezier in het gevoel het talent te ontwikkelen en uit te oefenen, dan staat men in zijn eigen kracht, in de kracht van het zijn.
In deze overtuiging, in dit kunnen kan men sterk zijn en uitstraling hebben en juist dat maakt de mens uniek. Maar als men gelooft dat men afhankelijk is van de werkgever en dat men zonder werkgever niet kan bestaan, schept men allerlei angsten die ook werkelijk waar zijn. Ze zullen echter alleen maar waar kunnen zijn omdat men zich dit als angstbeeld voorstelt.
Vanzelfsprekend is het ook zo dat ieder mens zich zelfstandig zou kunnen ontwikkelen en kunnen leven en existeren, ook geld verdienen. Als men kijkt naar andere landen dan het geconditioneerde Nederland, ziet men dat zuidelijker landen veel mensen op eigen houtje in hun levensonderhoud voorzien.
Er zijn geen grote fabrieken behalve die van het westen, ieder dorp en stad voorziet zich van eigen ambacht, overal is men vindingrijk en maakt iets van datgene wat men is en existeert daardoor. Men is een soort symbiose, een organisme van samenwerking dat nauw in elkaar steekt.
Als u uw eigen land van honderd jaar geleden beziet, had elk dorp ieder voor zich een bedrijfje of een ambacht. Men oefende allemaal een ambacht uit met meer of minder plezier en was in evenwicht, alles werkte samen. Alles wat nodig was, was aanwezig en iedereen had een bestaan.
Zoals wij reeds aangaven, zal de mens sterk in populatie afnemen. De mensheid zal daar waar zij het pad ooit heeft verlaten, weer terugkomen en evenwicht zijn.
Zij zal in harmonie zijn in een organisme dat samenwerkt om elkaar op een prettige manier aan te vullen en in stand te houden en te werken met de talenten die men heeft. Dat zal de nieuwe aarde zijn en de mens die kennis heeft van de wet van oorzaak gevolg en die zijn spiritualiteit heeft hervonden en contact heeft met ons en met zijn begeleiders, kan reizen in de geest, reizen in de tijd.
Hij heeft daarbij de telepathische gaven teruggevonden en kan die gebruiken. Men kan geneeskrachtige energieën op elkaar uitoefenen om elkaar te steunen en te helpen. Het zal een veel betere wereld zijn, met veel meer harmonie, balans en evenwicht, samenwerkend in een organisme en werkend vanuit de talenten die men heeft. Een wereld van rust, van eenvoud, van harmonie en balans en mensen die begrijpen dat als zij anderen schaden, zij zichzelf schaden.
De mens die nog steeds denkt dat de ontwikkeling in de natuur, de natuurrampen, een vloek zijn, zal uiteindelijk toch over honderden jaren merken dat het een zegen is geweest dat de aarde in zijn grote transformatie de mensheid een nieuw bestaan biedt.
De incarnatieprocessen zullen weer opgang komen en de geestelijke wereld zal verrijkt worden door mensen met een veel hogere ontwikkeling dan die men nu voor mogelijk houdt. U zult zelf verrijkt zijn door een hogere kennis van inzicht.
De aarde gaat met u, en u met de aarde door zijn barensweeën naar de nieuwe tijd. Het zal evenwel een goede tijd zijn, waarin de mens in meer vreugde en harmonie kan leven. Het is in feite een nieuwe aards paradijs zoals dat ooit in de Bijbel is aangekondigd en ook in andere geschriften.
Lanto
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)