Lady Nada Deel Jullie Geschenken 16 Januari 2015 / Fran Zepeda

Lady Nada
Deel Jullie Geschenken
16 Januari 2015 / Fran Zepeda
Hallo Dierbaren. Ik ben het, Lady Nada, wederom tegen jullie sprekend via dit kanaal. Ik omvat jullie in mijn armen van Liefde en stuur Liefde naar jullie allemaal.
Er is de laatste tijd veel verandering in jullie energiegebieden geweest. Het kan voor sommigen hoofdbrekend zijn, maar tevens verheffend. Het zal jullie gewoon een klein poosje nemen om gewend te raken aan de vrijheid en de uitgebreidheid die jullie verkregen hebben, een ieder in diens eigen capaciteit.
Overzichtelijkheid/duidelijkheid is één van de positieve “bijeffecten” van deze nieuwe verworvenheid. Het verlicht veel dingen in jullie verleden en heden, alles tevens omvat in jullie NU Moment. Het is alsof de wolken uiteen gegaan zijn en jullie jezelf bij een steilte van grootse nieuwe aanvangen gewaarworden met meer mogelijkheden dan dat jullie je ooit voorgesteld hebben.
Voor velen is het geweest alsof het “gordijn” van dichte energie plotseling opgetild werd en het jullie een klein beetje tipsy en zoekend achtergelaten heeft om wederom jullie fundering te vinden. Zulks is de aard van elk niveau dat jullie bereiken. Elk ervan vergt een beetje aanpassing aan het nieuwe perspectief en lichtheid en dan ben je weer onderweg naar nieuwe ondernemingen.

En nieuwe ondernemingen is de naam van het spel hier, dierbaren. Alles is mogelijk en alles is voor jullie beschikbaar als jullie je energiegebieden en harten voor alle mogelijkheden openen.
Neem hier een momentje om je voor te stellen dat je in een deuropening staat. Je hebt de deur al geopend, en alle mogelijkheden zitten daar op kolossale planken overal om je heen. Wat kies je? Wat resoneert met jou? Wat kietelt jouw hartsnaren?
Want zie, jullie zijn eindelijk naar het besef aan het komen dat de wereld inderdaad jullie “oester” is, omdat jullie het van binnenuit gebouwd hebben worden nu de vruchten van jullie werken zichtbaar – of eerder, de parel die jullie binnenin jullie Hartruimte gecreëerd hebben doemt nu duidelijker op, en is gereed om de wereld te laten zien.
Jullie geschenken zijn de parel die jullie gecreëerd hebben binnenin deze wereld van jullie Hart Creatie. Jullie beginnen hen te ontdekken en te koesteren, en zij zijn nu voor jullie veel belangrijker om nu mee te spelen en hen met de wereld te delen dan wat voor “speelgoed” dan ook waar jullie gewend aan waren om mee te spelen; dit oude ‘speelgoed’ ligt nu overal verspreid, gereed om weggegeven of afgedankt te worden om jouw ruimte op te ruimen voor dit nieuwe glanzende “speelgoed” welke geschenken van jouw ziel zijn.
Jullie hebben in het zand van jullie geploeter en tegenslag gegraven om de glinsterende geschenken in de kern van jullie te vinden, welke er gedurende zoveel jaren op gewacht hebben om naar boven te komen en om aan de wereld van jouw ontdekkingen geopenbaard te zijn.
En Geluk en Vreugde is het ‘bijproduct’ hier, want jullie staan jullie zelf eindelijk de vrijheid toe om met deze geschenken te “spelen” en hen uit te proberen op de wereld in dienstverlening en vereniging met alle andere geschenken van zoveel anderen, samenkomend in een climax om een andere wereld van glinsterende en stralende geschenken en intentie en creatie te vormen waar er nu weinig ruimte voor het oude is.
En sommigen van jullie rouwen om het oude, maar de meesten van jullie zijn opgetogen en gefascineerd en enthousiast om het weefsel te zien van al deze nieuwe geschenken, samengesteld door zo velen op de voorgrond. De ingewikkeldheid van dit nieuwe weefsel van het leven is verbijsterend, en de schoonheid ervan is verbazingwekkend en wonderbaarlijk. Want jullie zijn gearriveerd in een nieuwe dimensie van leven, hetgeen vele kwaliteiten omvat waarvan jullie eens dachten dat zij slechts concepten waren.
In plaats daarvan ervaren jullie nu Liefde, Harmonie, Goedgunstigheid, Overvloed en Vrijheid in overvloedige afmetingen, want de sluier werd nu voor jullie terzijde geschoven om te zien dat deze kwaliteiten daar de gehele tijd al geweest zijn. Jullie kunnen hen nu gewoonweg zien, en leven in jullie ruimte vanwege al het werk dat jullie gedaan hebben om de ketenen van jullie beperkingen los te laten.
En dat is de kern. Al deze beperkingen waren en zijn zelfopgelegd, en jullie ontdekken dat jullie hen gemakkelijk loslaten en dat zij gemakkelijk ontrafelen zoals de draden van een oud weefsel dat gereed is om draad na draad uitgetrokken te worden om nieuwe ruimte en een nieuw weefsel te creëren van jullie nieuwe stralende leven.
Dus nu is de tijd om jullie ogen te openen om te zien dat jullie decor inderdaad veranderd is zolang als jullie er niet met jullie “oude ogen van beperking” naar kijken. Deel jullie geschenken nu met dit nieuwe perspectief.
Namaste.
Ik Ben Lady Nada, in Liefde en Duidelijkheid.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message on your blogs or newsletters, provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed freely without charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com – www.franheal.wordpress.com –  www.ouremergingdivinity.com