Kuthumi: Handleiding over de inwerking van volle maan – energie, in deze overbruggingstijd. / Gegeven via Tara.

Kuthumi:
Handleiding over de inwerking van volle maan – energie, in deze overbruggingstijd.
Gegeven via Tara.
Tara;Afgelopen paar dagen kreeg ik meerdere e-mails met ‘zware’ tonen, die naar mijn
gevoel door de afgelopen volle maan werden versterkt. Onderstaand schrijven mocht ik ontvangen van Kuthumi en laat een licht schijnen over de volle maan – energie…..
Kuthumi;Zowel onbewust als bewust heeft de volle maan invloed op alles wat leeft in jullie aardse wereld. Deze energie begint al een korte tijd vóór de volle maan in je onderbewustzijn in beweging te komen. Je bent dan ook overgevoelig voor alles wat niet resoneert met je hart. Het brengt je dan misschien gemakkelijker uit evenwicht, door alle ‘zwaarte’ van de wereld om je heen. Het kan spanningen en confrontaties geven.
De aantrekkingskracht van de maan maakt dat het water in de zee omhoog getrokken wordt. Fysiek gezien bestaat jullie lichaam uit meer dan de helft uit water. Kun je nagaan wat voor vloedgolf dat in je lichaam veroorzaakt?
Mentaal is het een vaststaand feit dat het (onder) stroming geeft en dat daardoor beroering ontstaat. Ieder wordt op een kosmische manier extra aangeraakt om onderliggende stromingen naar boven te brengen via emoties. Dan kan je als mens zijnde, door deze extra schommelingen meer uit evenwicht raken. Symptomen zoals minder slapen met verwarde dromen, duizelig, moe en overprikkeld zijn, kunnen gevoeld worden  Daarnaast kunnen vanuit diepere zielen – lagen inzichten vanuit je D.N.A. naar boven komen. Als ze meer aan de oppervlakte komen, is het ook de tijd om die toe te eigenen en te ‘verwezenlijken’ in je menselijke bewustzijn. Het zijn ingekapselde delen van je hogere wezen, die dan gevoeld en gezien mogen worden, als jij daar via de golflengte vanuit je hart op afstemt. Zodat het met je hart energie mee mag resoneren en voor jou de vernieuwingen brengt die bij de 5de dimensie horen. 

Het opent andere perspectieven en nieuwe deuren vanuit je open hart. Daardoor kun jij zien en voelen wie jij in wezen echt bent. Je ontdekt dan welke mooie capaciteiten jij nog hebt. En je mag nieuwe inzichten over jou ‘pure zelf’ ontvangen, die tot nu toe nog onzichtbaar waren. Omdat je menselijke bewustzijn dit eerder nog niet kon herkennen, als wezenlijk deel van jouzelf.

Je aandacht is nu meer gericht op je innerlijke groeiprocessen en werkelijkheid, verbonden met jouw eigen zielentrilling en kleur. Dit gaat stap voor stap waar steeds je menselijke ervaringen de maatstaf zijn, in hoeverre jij er voor kiest je eigenliefde voorop te zetten. Zodat jij leert van daaruit meer acceptatie en vreugde te voelen vanuit jouw eigen pure realiteit, die naarmate jij groeit steeds minder overeenstemt met de energie in de oude wereld.      
                                
Je gevoelens vanuit je binnenwereld, worden nu door deze extra energie van de volle maan uitvergroot. En daarbij ben je extra gevoelig door de inwerking van deze energie. Daardoor ben je als mens meer uit je normale doen. Alles kan meer onderstreept en uit balans voelen. Je eigenheid en vastigheid lijken daardoor niet meer zo stabiel. Er kan er van binnenuit in deze dagen een verschuiving plaats kan vinden. Waardoor jouw natuurlijke blauwdruk meer in je menselijk bewustzijn voelbaar gaat worden. Het voelt vaak eerst verward, omdat het oude vervormde ‘jij’ aan het wegvagen is, terwijl jouw pure ‘jij’ naar voren komt.
Focus je op je hart en de uiteindelijke groei van deze tijdelijke onbalans. Dat het altijd iets in jouzelf in beweging zet, wat je de komende dagen of tijd weer subtiele veranderingen geeft. Zoals zaadjes die in je hart geplant worden en door jouw eigenliefde gevoed worden en meer duidelijkheid geven de komende tijd.
De volgende ‘volle manen’ geven weer nieuwe voeding, die gelijk liefdevol voelt of ook  als een onbalans kan voelen. Om daarna weer een stukje vanuit je eigen licht te mogen belichamen. Om er ten eerste er zelf beter van te worden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Zorgen dat je zelf meer plezier in het leven krijgt, als mooie gevoelige ziel in deze aardse wereld. En mag ervaren, dat je jezelf niet meer weg hoeft te geven omwille van anderen. Je kan alleen licht voor anderen zijn, als je je eigen licht eerst voor jezelf laat stralen. Want je zal dit licht heel hard nodig hebben om het grote verschil van twee werelden te overbruggen, te herkennen… en bij jezelf te blijven. Je mag je licht voor anderen laten stralen, als jij daar ten eerste zelf blij van wordt!   Geloof in het licht wat je zelf bent, wat met deze ‘maan – dagen’ versterkt wordt.
Vertrouw en hou vol!!!        
                                               
Kutumi, gegeven via Tara.