Gouden Eeuw Berichten van de Meesters via de oprichters van de Geascendeerde Meesters Mystery School / 4 september 2015

Gouden Eeuw Berichten van de Meesters
via de oprichters van de Geascendeerde Meesters Mystery School
4 september 2015

Leven als een Burger van de Gouden Eeuw

Dank, dat jullie ervoor gekozen hebben om op Aarde te zijn tijdens het ascensieproces van de mensheid naar de 5e dimensie. De toename van Gamma Stralen die op dit moment het milieu van jullie planeet binnenkomen helpen jullie geweldig, individueel en collectief, bij de openen van een aantal van de sluimerende pakketten van informatie die zijn opgeslagen in jullie kristallijnen DNA sinds en vóór de val van Atlantis. Het vrijkomen van deze stralen versnelt ook de spin binnen jullie elektronen, die jullie helpen in het belichamen van meer van het bewustzijn van jullie aanwezigheid en meer van de 5 dimensionale kwaliteiten die zich voorbereiden voor jullie Accensie. Jullie zijn meer beschikbaar om de beloningen van deze versnellingen te oogsten en zijn meer bereid om de 3-dimensionale referenties los te laten die jullie nog steeds gebruiken om jezelf te definiëren. Aangezien deze oude facetten zijn getransformeerd en uit jullie beperkte geloofssystemen getild, hoe meer beschikbaar jullie zijn om te ascenderen met de Aarde, hoe makkelijker het zal zijn voor jullie om toegang te krijgen tot de geschenken waarvoor jullie hier zijn om te delen in het co-creëren van jullie volgende Gouden Eeuw.

~ De Raad van de Elohim

 Wanneer je anderen ziet met de ogen van jouw aanwezigheid, hoe duidelijker het wordt dat alle zielen even Goddelijk zijn en dat er nu vele in de wereld zijn die zich bewust worden van het feit dat ze hier zijn om te leven als burgers van de Gouden Tijd om te helpen bij het manifesteren van een nieuwe Gouden Eeuw. We hebben geconstateerd dat het vaak opwinding en vrede brengt naar deze ontwakende zielen als men in het gezelschap is van anderen die ook met soortgelijke ervaringen ontwaken. Wij raden u dan ook aan om samen te komen met mensen die net zo zijn gefocust op wat zij kunnen doen om te leven, lief te hebben en te creëren als 5 dimensionale burgers die weten dat ze hier zijn om te helpen bij het manifesteren van jullie volgende Gouden Eeuw.
Wanneer alle de energie die eerder werd gericht op het ondersteunen van het  spel tussen de lichte en donkere krachten op jullie planeet is losgelaten, kan die energie worden gebruikt om het grotere verlangen van de harten uit te breiden en te voeden om in een nieuw tijdperk te leven, te midden van eenheidsbewustzijn. De drijvende kracht binnen vele zielen rond de hele wereld wordt momenteel gericht op hoe de dualiteit, het op angst gebaseerde toneelstuk dat het bewustzijn van jullie wereld heeft bestuurd sinds de val van Atlantis, te verlaten. De mensheid is nu een cyclus binnengegaan waar velen ontdekken dat zij zich moeten bevrijden van het verleden om ruimte te maken voor het nieuwe.

De energie die het heeft gekost om jullie leven in een op dualiteit en angst gebaseerde wereld te ondersteunen, kan dan gebruikt worden om een nieuwe Gouden Eeuw te creëren, waar de mensheid in vrede kan leven met elkaar en vrij kan zijn om zich te concentreren op wat het beste zou zijn voor iedereen en voor de Aarde. Als Geascendeerde Meesters, zijn wij hier om de liefde uit te breiden in jullie hart en in heel jullie wezen, zodat jullie gemakkelijker kunnen terugkeren naar een leven in Eenheid wat jullie in eerdere Gouden Eeuwen hebben gekend.

Wanneer een bepaald percentage van jullie het bewustzijn uit de eventueel resterende behoeften hebben verheft verbonden te blijven aan jullie beperkte 3 dimensionale manieren van denken, voelen en handelen, dan kan het collectieve bewustzijn van uw wereld ook meer beschikbaar worden om af te stemmen
op de mogelijkheden om te verhuizen in de 5 dimensie.

Jullie toewijding om vrij van jullie verleden te worden is een van de belangrijkste manieren waarop jullie kunnen bijdragen aan de Liefde en Licht van jullie wereld, terwijl het meer ruimte creëert voor iedereen om zich te verplaatsen naar de 5e dimensie.

Gelieve te weten dat alle van de verschuivingen, open plekken en innerlijke werk dat jullie gedurende vele maanden en jaren hebben gedaan allemaal instrumentaal is geweest en jullie meer beschikbaar hebben gemaakt om te kunnen handelen als 5 dimensionale Gouden Eeuw wegbereiders.

Jullie gaan nu een nieuwe cyclus binnen waar jullie Nieuwe Tijd zal beginnen ervaren te worden net zo zeker als jullie zon elke ochtend opkomt boven de horizon. Hoe meer jullie jezelf toestaan om deze nieuwe hart-gecentreerde realiteit te accepteren, hoe sneller jullie in staat zullen zijn om volledig te accepteren wie jullie werkelijk zijn en waarom jullie ervoor hebben gekozen om op de Aarde te zijn tijdens jullie Grote Verschuiving van de Eeuw.

Wanneer jullie volledig fuseren met de 5 dimensionale niveaus van jullie wezen, zullen jullie elke neiging om te worden uitgeput door de 3-dimensionale eisen aan uw leven overstijgen.

Die oude manieren van zijn worden dan vervangen door jullie diepe, hartgrondige verlangen om eenvoudig, met gemak en gratie, en vreugde te integreren in jullie volgende Gouden Eeuw.

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl