Djwhal Khul “Neptunus en Chiron Direct” 14 November 2013 / Terri Newlon

Djwhal Khul
“Neptunus en Chiron Direct”
14 November 2013 /  Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. We zitten in een zeer potente tijdsperiode welke behoorlijk wat zelfonderzoek vereist, specifiek nu dat Neptunus en Chiron beide direct gaan in het psychische teken Vissen.
Op de specifieke manier dat ik naar de esoterische rijken kijk, roept dit op voor innerlijke genezing, innerlijk onderzoek van de eigen gedachten, waar jullie afleidingen zijn in termen van de gedachteprocessen, en om jezelf echt aan de taak te houden om een beter persoon te zijn, om een betere vriend te zijn, om misschien een betere beschermer/hoeder van jouw huisdieren, van de Aarde, etc. te zijn.
Dus doe een beroep op jouw inwendige Zelf en jouw spirituele krachten en alle vriendelijkheid en mededogen die er in de Schepping bestaan en ben hiervoor een kanaal. Tezelfdertijd her/erken eenvoudigweg misschien, “Oh! Ik wil de manier veranderen waarop ik over een bepaald persoon of een kwestie denk,” of “Ik wil op de één of andere manier mijn gezondheid verbeteren of misschien zelfs het huisdierenvoedsel veranderen zodat het gezonder is.” Dat soort dingen.
Dus dit is een tijd van zelfverbetering en een zeer productieve tijd. Het is ook een tijd waar kwesties rondom liefde en geld geopenbaard worden, dus als er de één of andere verborgen bron van geld is, kan het nu bijvoorbeeld naar voren komen. Als er enige ontkenning over het gebrek van de financiën is, zal dat naar voren komen, etc. Dus waar we zijn is dat de waarheid ontsluierd wordt.
Zoals altijd, dank je wel en mijn liefde naar jullie.

Djwhal Khul  
Channeled by Rev. Terri Newlon