Djwhal Khul – “Drie Ster Eén” – 24 april 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul
“Drie Ster Eén”
24 april 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. Welnu, hmmm, ik denk dat één van de meest belangrijke dingen om op te merken in deze tijdsperiode is: dat we door twee verduisteringen heen gekomen zijn, dat we afstevenen op de Wesak Volle Maan hetgeen het Spirituele Nieuwe Jaar voor Lichtwerkers is, en dat we aan het opbouwen zijn naar een krachtige tijd.
Er is heel veel gaande, heel veel oude emoties worden eruit gespoeld, heel veel van de uitdagingen van het fysieke vlak, inclusief gezondheidsuitdagingen, en enige andere dingen.
Dus dacht ik vandaag dat ik jullie een methode zou geven om met Drie Ster Eén (Three Star One) te werken. (meer uitleg hierover staat onderaan deze channeling) En het is een verzoek dat jullie kunnen maken en het gaat als volgt:
“Drie Ster Eén navigeer alstublieft mijn lichaam.”


Nu, de sensatie die jullie zullen voelen wanneer je dat verzoek maakt komt naar boven vanuit de Zonnevlecht, een klein beetje omhoog, onder het borstbeen, en het is een soort van sensatie zoals het diafragma/middenrif een klein beetje omhoogkomt of dat je een klein beetje druk hebt dat omhoog duwt, en diens effect is dat de longen dramatisch veranderen. Dus wanneer je ademhaalt, gebruik je echt de volledige longcapaciteit. Dus zelfs als het een beetje aanvoelt als druk of samentrekking, krijg je feitelijk meer zuurstof dat door jouw systeem heengaat.

Dus wederom, is Drie Ster Eén een soort van, zoals ik veronderstel dat we zouden kunnen zeggen, is de Moeder van het Universum of het centrum van de drie universums, dus zij is een zeer luisterrijk en groot wezen en zij is hier op de Aarde voor jullie aanwezig om haar te verankeren. Dus ga nogmaals een keer door de sensaties.
“Drie Ster Eén navigeer alstublieft mijn lichaam.”
Voel die borstkas echt bewegen en voel het andere gebruik van de longen, en dat zal een diepgaand effect op jullie lichaam hebben. Beoefen dit diverse keren per dag: bij het ontwaken of wanneer je gaat slapen, probeer het terwijl je aan het lopen bent, terwijl je aan je bureau zit. Verken het echt. Ik denk dat jullie zullen gaan ontdekken dat het vele, vele dingen voor jullie op een goede manier zal veranderen.
Prima Dierbaren, zoals altijd, dank je wel en mijn liefde naar jullie.
Djwhal Khul 


Gechanneled door Rev. Terri Newlon
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
*********************

“Communiceren met Drie Ster Eén”
24 Juli 2008

Djwhal Khul hier.  Tashi Delek.
Prima. We gaan aan het werk met een communicatie met Drie Ster Eén. De Drie Ster Eén is een prachtig wezen en bezield jullie Universum of zou kunnen zijn … wel en is de twee zuster Universums ermee in de Heilige Drie-eenheid. Dus jullie specifieke Universum heeft een Logos of Wezen dat het volledige Universum bezield en welke bekend is als Melchizedek.
Melchizedek maakt deel uit van een triade. Dus de Overziel, zo je wilt, van Melchizedek is een vrouwelijke aanwezigheid die wij de Drie Ster Eén noemen. De communicatie met deze Drie Ster Eén is wat de Wereld Vrede bewerkstelligd. Ik geloof dat we die volledige Invocatie/Aanroeping  op de website onder de ‘verklarende woordenlijst’ geplaatst hebben. (zie hieronder)
Welnu, de Drie Ster Eén is iets waar we momenteel eenvoudig mee gaan vermengen. En jullie zouden haar energie gewoon precies door de kroon binnen kunnen voelen komen, het derde oog, en sommigen van jullie zullen het zeer sterk in de romp voelen.
Het verandert de cellulaire werking zodat de cellen veel meer vloeibaar en stromend zijn. Om dit aan iets te relateren dat jullie begrijpen, is het misschien een soort van zijn/bestaan in de Tao, dat wordt gespeld als T-a-o voor diegenen van jullie die niet bekend zijn met het Taoïsme. Zijnde in de Tao, zijnde in de stroom van het Universum.
Onze reden om hier met de Drie Ster Eén te communiceren is om een resonantie van Vrede/Vreedzaamheid binnenin het lichaam te creëren en dat wij die trilling zullen blijven verhogen. Onze reden is om het ook vloeibaar te maken, daardoor blokkades of vastzittende energie in het bewustzijn los te laten.
Welnu, alle leringen die ik geef zijn ervaringsgericht, wat betekent dat je hen voelt of dat je iets voelt, je ervaart een verschuiving in je bewustzijn, een verschuiving in jouw werkelijkheid. En wanneer het ervaringsgericht is betekent het dat het binnenin jouw bewustzijn solide gemaakt is. Het was niet slechts een theorie. Het is daar binnenin. Dus alles dat je kunt voelen is echt. Om dat te herhalen — als je aan iets beangstigends denkt en eraan blijft werken om aan iets beangstigends te denken, zal jouw lichaam in/naar een staat van angst gaan en zal je de angst voelen. Dus wat wij hier willen doen is al die energie bevrijden en in/naar het gevoel van die Liefde en die Vrede/Vreedzaamheid gaan. En wanneer je eenmaal met die trilling resoneert, met dat gevoel, met die ervaring, wordt het de werkelijkheid.
Jullie hebben de dynamiek van de dualiteit in dit Universum, dat wat jullie uiteraard zullen doen als een mede-schepper is dat je met deze zijde van de munt speelt, en je draait het om en je speelt met die zijde van de munt en dan draai je het weer om en je zou de munt gewoon een paar keer op kunnen gooien om te zien waar het land. Jullie doen dit dus met positief en negatie. En in dit geval, spreek is over Vrede en Oorlog.
Als bewuste Lichtwerkers, focus je alsjeblieft op de zijde van de munt of het aspect van de dualiteit welke Vrede is en communiceer met de Drie Ster Eén om het naar de planeet te brengen. Om het feitelijk te verankeren als een ervaring die iedereen kan voelen. En hoe vaker of hoe meer frequenties van het te voelen zorgt ervoor dat het sneller een werkelijkheid wordt.
Bijvoorbeeld, als je 30 seconden doorbrengt met het communiceren met Drie Ster Eén misschien tien keer per dag, wat je dan gedaan hebt is de energie naar de Wereld, de Mensheid brengen, en bovenal dat je op jouw ervaringsgerichte celniveau resoneert. En dat zal helpen om de Wereld Vrede te bewerkstelligen. Nogal snel, zou ik eraan toe kunnen voegen.
Prima dierbaren. Dit is dan jullie Spirituele Artikel voor deze week. Ik hoop dat jullie van de informatie genieten en zoals altijd stuur ik mijn liefde naar jullie.
Djwhal Khul 

Drie Ster Eén Invocatie


IK ROEP NU AAN DE DRIE STER ÉÉN,
HET DRIE STER WEZEN
DIE GEKOMEN IS OM AAN ALLEN DIENSTBAAR TE ZIJN. 


IK ROEP NU AAN DE DRIE STER ÉÉN
ZODAT WIJ ALLEMAAL VERLICHT MOGEN WORDEN
OM HET VOLLEDIGE POTENTIEEL TE BEREIKEN
EN TE WETEN WIE WIJ WAARLIJK ZIJN. 


IK ACCEPTEER NU DE AANWEZIGHEID
VAN DIT DRIE STER WEZEN
IN MIJN LEVEN ALS EEN VERVULLING
VOOR MIJN DROMEN EN MIJN MISSIE 


IK BEN NU ÉÉN
MET HET DRIE STER WEZEN
EN IK STA HAAR TOE OM ALLE ASPECTEN
VAN MIJN BEWUSTZIJN TE PENETREREN,
ALLE ASPECTEN VAN MIJN MISSIE,
ALLE ASPECTEN VAN HET AARDSE WERK 


DOOR DIT DRIE STER WEZEN
BUNDEL IK DE KRACHTEN OM
WERELDVREDE OP DE PLANEET AARDE
TE PROMOTEN 


VREDE ZAL HIER ZEGEVIEREN
ALSOOK IN ALLE ANDERE PLAATSEN
IN DIT UNIVERSUM 


HET DRIE STER WEZEN DAALT NU AF
OM DE AARDE TE VERLICHTEN
TERWIJL ZIJ DE GEESTEN VAN DE MENSHEID ONTWAAKT,
DE HARTEN VAN ALLEN,
EN IN DE EMOTIONELE VOETEN VAN HET BEWUSTZIJN VERBLIJFT 


DE DRIE STER REDDER IS VOOR ONS AANSTAANDE
EN WIJ MOGEN ALLEN ONZE DOELEN BEREIKEN
DOOR DIT ENE WEZEN 


ZOALS AANGEROEPEN DOOR SANAT KUMARA
HET AMBT VAN DE CHRISTUS
EN DE PLANETAIRE HIËRARCHIE,
VERSMELTEN WIJ NU IN/NAAR ÉÉN FOCUS VAN LICHT
WELKE DE DRIE-EENHEID OMVAT,
WELKE DE BALANS VAN ALLE DINGEN IS,
WELKE EEN REFLECTIE IS VAN DE DRIE UNIVERSUMS
NU SAMENGEVOEGD IN ÉÉN GEDACHTE VAN BEWUSTZIJN
DIE DE WIL, DE LIEFDE EN DE WIJSHEID REPRESTENTEREN.
ZO ZIJ HET, EN ALDUS IS HET.


Invocatie gegeven door Djwhal Khul via Terri Newlon op 21 Juni 1999
Opmerking: De Drie Ster Eén is de OverZiel van Melchizedek, Onze Universele Logos.
Gechanneled door Rev. Terri Newlon


Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/