Boodschap van Djwal Khul – 3 Mei 2020 / via Lynette

Boodschap van Djwal Khul –
3 Mei 2020 / via Lynette
Ik ben Djwal Khul zoals jullie me kennen. Ik heb deze schrijver (Lynette) gevraagd jullie mijn bericht te vertellen. Het is een eenvoudige boodschap en het is een van de basisvereisten voor de hele mensheid, die werd overschaduwd en verloren is gegaan. Het is een boodschap over discipline. Dit werd overschaduwd door jullie manier van leven en jullie keuzes, elke dag.
Naarmate meer bewustzijn van je ware zelf groeit, moet ook discipline groeien. Niet alleen in je bewustzijn, maar in elke draad van je leven. Het is niet langer voldoende om je frequentie te begrijpen, je ziele-samensmelting die plaats vindt.
Discipline moet ook samengaan met je begrijpen. De discipline om trouw te blijven aan jezelf, een draad door elke stap en uitgebreid naar het dagelijks leven : vriendelijkheid, mededogen en begrip voor elkaar. Je ego afschrikken/ontmoedigen, ook wel je schaduwzelf genoemd. Dit alles terwijl gehoorzamend aan je ziel. Zo vaak merken we dat het dit ego is dat je van je ware pad heeft gehaald. De verleiding komt in vele vormen, vaak subtiel. Vaak financieel, de belofte van meer luxe, grandeur, altijd meer. Geen ziel of persoon is groter dan een ander. Ik ben gelijk aan jou. Jij bent gelijk aan mij.

Hoewel we begrijpen dat de informatie die jullie van ons ontvangen groeit – en het licht dat nu op jullie planeet straalt, groeit – en met dit alles meer kennis beschikbaar komt, zijn er leraren en wijzen die tevreden zijn met de kennis die ze al in zich hebben. Dit maakt ze niet minder dan jij. Er is altijd vernieuwing in wat we kennen als creatie. Allen zijn gelijk.

Elke geïncarneerde Ziel kwam met een doel, een plan van wat die Ziel wilde bereiken. Het plan omvatte altijd de groei van de Ziel, door middel van kennis, acties en het ontwikkelen van de discipline die hiervoor nodig is. Je moet altijd waakzaam zijn – voor jezelf, je gedachten, je acties.

Er wordt veel waarheid onthuld, vooral in jullie huidige jaar en jullie komende jaar. Wat verborgen was, wordt nu onthuld. Dit is een essentieel proces om veel ogen te openen, om te zien, om te begrijpen hoever controle en ego zovelen van een hoger pad hebben weggehaald. Dit is waarom ik in alle ernst tegen jullie zeg, het is tijd om discipline te ontwikkelen, om trouw te blijven aan jezelf – je Ziel. Dit wordt gedaan door waakzaamheid voor gedachten en acties.
Een grote ziekte heeft voor velen een gevoel van verlies veroorzaakt, stress. Er moet een ander pad / werk / begrijpen worden gevonden. Net zoals discipline moet worden gekoesterd, moet jij jezelf ook koesteren. Dit start een genezingsproces binnenin jou. Dit is ook vereist voor diegenen die anderen terug willen leiden naar het bewustzijn van Ziel. Een innerlijke vrede ontwikkelen; dit begrijpen, is de belangrijkste reden waarom je geïncarneerd bent. Deze grote ziekte, alhoewel nauwlettend door ons in de gaten gehouden, werd verspreid onder de mensheid door een duistere, veel donkerdere kracht. Dit zal jullie dit jaar worden getoond.
Je vrije wil moet nu met discipline naar voren komen. Net zoals velen zichzelf hebben toegestaan gescheiden te worden van het Licht van hun Ziel, hebben ze nu de keuze om te stoppen, te ontwaken en weer op te gaan in hun Zieledoel. Het is nooit te laat.
Dit is waarom ik je de noodzaak van discipline vertel, voortdurende discipline is vereist om te slagen.
Ook onze ruimtebroeders vervoegen ons en jullie, om te helpen bij de grootste omkering die de mensheid heeft gekend: de omkering van hebzucht, controle, egogedrag. Dit strekt zich uit tot familie, jullie gemeenschap, wereldleiders, ieder mens.
Jullie planeet is uniek dankzij jullie vrije wil. Dit heeft de mensheid in de loop van de tijd weggeleid van het pad van goedheid en expansie van de ziel. De ervaring hiervan is niet verloren gegaan of verspild. Lessen en ervaringen werden opgedaan uit deze polariteit van acties van het zelf.
Nu is het tijd voor de omkering omdat het ego – de duisternis te groot is geworden. Alles moet in evenwicht zijn.
Het is tijd om de kinderen te leren over discipline en mededogen voor een ander. Degenen die nu incarneren, hebben meer bewustzijn door het DNA en de kristallijne structuren. De kinderen moeten worden opgevoed en beschermd om het Licht naar voren te dragen, om de grote omkering van duisternis te creëren.
Ik trek me terug.
Vertaald door Agnes