Pleiadische Boodschap: Zonnegolven en Ontvangst Protocollen

Pleiadische Boodschap: Zonnegolven en Ontvangst Protocollen

Door  Rafael (Neva/Gabriel RL) – 26 November 2021

Goed nieuws!

De Pleiadiërs melden dat de grote massabewegingen van vele toegewijde Lichtwerkers het openen van een grote Sterrenpoort mogelijk hebben gemaakt, die vele andere hogere bewustzijnsvormen uit het Sirius Sterrenstelsel naar de Aarde brengt.

Niet dat er een afhankelijkheid voor hen was om samen te werken met Aardse processen, maar zij meldden dat dit een geweldig teken is van hoe de massabewustzijnskracht van de Aardbewoners aanzienlijk is toegenomen, waardoor barrières zijn geslecht en positieve protocollen zijn versneld, waardoor deze bezoekers “verder vooruit” kunnen komen.

Dankzij het intense Licht dat wordt opgewekt, was er toen een versnelling van de protocollen.

Zij vragen ook om kalm te zijn over ziektes.

Vertrouw op de medische behandelingen van serieuze professionals die ook op Aarde zijn om de mensheid te helpen.

Hoewel er in dit milieu sprake is van inmenging van niet-positieve krachten, zijn er ook positieve krachten achter die een groot werk verrichten om ziekten en andere zaken die uw lichamelijkheid betreffen te helpen en te genezen.

Er zijn veel genezers op Aarde die grote energiepakketten ontvangen.

Deze worden door hen opgevat als sterke intuïties om nieuwe behandelingsmethoden voor bepaalde ziekten te bestuderen, en ook om hun kennis uit te breiden voorbij wat zij in jullie faculteiten hebben geleerd.

Dit is volkomen normaal, want in de komende decennia zal de geneeskunde, zoals zij nu bekend is, als zeer fundamenteel worden beschouwd.

Dan is alles wat komt definitief open voor het publiek en worden degenen die de doeltreffende middelen tot genezing van zogenaamde “ongeneeslijke” ziekten geheim trachten te houden, verwijderd uit de posities van macht en leiding, waar zij dergelijke invloeden gebruiken om de kamers van genezing, die op komst zijn, te vertragen.

Terwijl jullie blijven werken en erop vertrouwen dat jullie geholpen worden, streven wij, de Pleiadiërs, jullie ruimtefamilie, er ook naar jullie bij te staan in jullie processen, jullie intuïtief te benaderen en de beste vibraties voor jullie uit te zenden om de beperkingen van een systeem, dat volledig aan het instorten is, te overstijgen.

Doe het rustig aan en ga door.

De ultieme genezing komt eraan en jullie kunnen het NU in jullie leven bepalen!

En deze Portalen en eclipsen hebben deze kracht van ieder van jullie bekrachtigd.

Zij zeggen ook dat – naarmate de frequenties van de binnenkomende energieën toenemen – er enkele gewaarwordingen kunnen zijn die jullie kunnen doen geloven dat jullie ziek worden, en dat zal niet altijd het geval zijn.

Doe tests als je voelt dat het je zal kalmeren, maar mocht er niets worden waargenomen, weet dan dat het gewoon een aanpassing in je energievelden is en dit kan je doen geloven dat je misschien een ziekte hebt.

Bewaar je gemoedsrust, zelfs als er een ziekte wordt ontdekt, vertrouwend op je innerlijke kracht en de hulp van serieuze professionals.

Maak contact met de spirituele krachten en met al jullie ruimtefamilies en vraag om intuïtie, en dat de meest kristalheldere professional op je weg komt voor de juiste behandeling.

Je kunt jezelf op vele manieren helen, en dat begint met liefdevol heling wensen zonder boosheid.

Dit is een grote stap.

Ze vragen je ook om te versterken wat eerder door hen is gezegd:

Ze zeggen dat golven van prikkelbaarheid ook kunnen ontstaan omdat veel mensen lange tijd hun gevoelens en emoties hebben vastgehouden en hebben ‘ingeslikt’ zonder zich te uiten of hun standpunt naar voren te brengen zoals ze zouden willen.

En dat moet er, op een gegeven moment, uit. Omarm elkaar in Liefde – zeggen ze.”

Zij zijn erg blij met de vooruitgang die de Aardse mensheid heeft bereikt en versterken dat er over de hele planeet kristallijnen genezingskamers worden voorbereid en wanneer het sleutelmoment wordt geactiveerd zullen ze beschikbaar zijn voor diepe genezingen op fysiek, mentaal en emotioneel gebied.

Neem je voor om nu in deze kamers te zijn en je zult de positieve effecten van de behandeling beginnen te voelen.

Wij zijn de Pleiadiërs.

Dat is zover als Jezus mij toestaat te zien en uit te zenden.

In Liefde, Licht en Menselijkheid,

Door  Rafael (Neva/Gabriel RL)

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org