ZonneStralen van het Begin- door Helios en Vesta / Gechanneld door Natalie Glasson

ZonneStralen van het Begin- door Helios en Vesta 

Gegroet, we zijn Helios en Vesta. We zijn één ziel en toch drukken we ons uit als een mannelijke energie en een vrouwelijke energie. Wij zijn de toezichthouders van het Zonne-niveau van het Universum van de Schepper; wij werken zeer nauw samen met de Aarde en het Planetaire niveau. Het is ons doel om de heelheid en de volledigheid van de Schepper voort te brengen om het ontstaan, de vermenging en de vereniging van het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke te ondersteunen, om een evenwicht te creëren, om een aarding van het licht van de Schepper te creëren.

Vele zielen komen naar ons toe om het eenwordingsproces te begrijpen, vooral het begrijpen van de eenwording met de Schepper. Zij zijn daarom gemakkelijker in staat om verder te gaan in hun ascensieproces om hun doel te begrijpen, hun belichaming van de Schepper en hoe zij de vibraties en de wijsheid van de Schepper kunnen uitdrukken door middel van hun wezen. Wij zijn aanwezig om jullie van dienst te zijn, wij brengen ons licht naar jullie toe en nodigen jullie uit om ons licht te absorberen. Het zonne-niveau is van een koperen gouden kleur, stel jullie voor, voel of erken dat je de koperen gouden kleur van het licht van de Schepper inademt. Jullie kunnen zich voorstellen dat wij als een zon op jullie neerstralen die opwarmt, troostend en ondersteunend is.

Wij willen met jullie delen dat de Zonnestralen van het Licht zich nu in de Aarde en in jullie wezen verankeren. Sommige van deze stralen stromen door de zon, andere stromen gewoon in jullie wezen door de energiebanen. De energie die we vanuit het Zonne-niveau uitdrukken als Zonnestralen staat bekend als de begin-energie, oftewel de geboortenergie. De energie die we nu delen werd overgedragen tijdens de geboorte van Moeder Aarde en het begin van het ascensieproces van de Aarde. Deze energieën zijn immens oud, zuiver, heilig, activerend en ontwakend voor jou, en voor iedereen op de Aarde, ook voor Moeder Aarde. Voor Moeder Aarde zal het de herinnering terugbrengen en misschien ook voor jou, het zal nieuwe energieën, nieuwe inzichten, wijsheid en kennis voortbrengen. De beginnende energie van de Zonnestralen en het Zonne-niveau is geprogrammeerd om een nieuw begin te ondersteunen. De energie die wordt geleverd ondersteunt een nieuw begin binnen jullie ascensie, jullie fysieke realiteit, jullie perspectieven en jullie emoties binnen alle aspecten van jullie wezen. Dit is passend omdat het ook het doel is van de Nieuwe Aarde Ascensie Blauwdruk om een nieuw canvas te creëren, een schoon canvas waar uitgebreide mogelijkheden en kansen beschikbaar zijn om te ervaren. De Zonnestralen bevorderen niet alleen de activering van een begin, ze ondersteunen ook een nieuw begin in jullie realiteit of wezen, wat ook maar gepast is om jullie ascensieproces te helpen en te bevorderen. De Zonnestralen van het begin brengen ook herinnering en de terugkeer van vaardigheden, bekwaamheden en begrip in verband met het begin van de Aarde en het begin van de ascensie van de Aarde. Het is als een samensmelting, een synthese van twee beginjaren, dus er worden oude heilige energieën in nieuwe overgangen gebracht, nieuwe ontwakingen, nieuwe activeringen en transformaties binnen jullie wezen en jullie realiteit.

Het absorberen van de zonnestralen van het begin 


We kennen het nieuwe begin niet omdat het nieuwe begin voor elke ziel persoonlijk zal zijn. We nodigen jullie wel uit om de Zonnestralen van het Begin te absorberen die van het Zonne-niveau en van ons, Helios en Vesta, de Zonne-logo’s, naar jullie wezen stromen.

Tijdens een meditatie kunnen jullie vragen om de Zonnestralen van het Begin te ontvangen. Stel je een zon voor die op je neer straalt, een koperen gouden zon die over en door je heen stroomt. Je kan je zelfs voorstellen dat je bestaat binnen het centrum van deze koperen gouden zon, zijn licht inademt en zijn actieveringen ontvangt.

Het nieuwe begin brengt hoop, opwinding, een gevoel van vrijheid of bevrijding, een gevoel dat alles mogelijk is.

Herken deze energieën binnenin je wezen terwijl zij zich opbouwen, terwijl je inademt, de Zonnestralen ontvangt en absorbeert.

Stuur de Zonnestralen naar Moeder Aarde en nodig iedereen op Aarde uit om de Zonnestralen van het Begin te ontvangen.

Als je met deze Zonnestralen werkt, sta dan open voor inzichten, ideeën over waar een nieuw begin kan plaatsvinden, zoals een geboorte van nieuwe energieën door je wezen, nieuwe creaties, nieuwe omstandigheden en nieuwe inzichten.

Denk na over de Zonnestralen waardoor de inspiratie tot je kan komen.

Misschien willen jullie een beroep doen op ons, Helios en Vesta, om samen met jullie aanwezig te zijn, om samen met jullie verlichting en verlichting in jullie bewustzijn te brengen.

Jullie zullen het misschien niet begrijpen, weet alstublieft dat de activering en het nieuwe begin zal hebben plaatsgevonden. Het kan zijn dat de inzichten en het begrip tot stand komen wanneer je een nieuw begin in jouw realiteit of binnen jouw wezen ervaart.

Gebruik deze affirmatie als je dat wilt.

‘Ik open mezelf volledig om een nieuw begin te ontvangen’.

Wij zijn aanwezig om jullie te dienen,

Wij danken u,

Helios en Vesta, Solar Logos

Vertaling: Martien

    

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk 
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd. 
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan 
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie. 
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden. 
In Liefde en Licht, Ine & Martien