Toegang tot wat je nu nodig hebt door Lord Melchizedek, 31 augustus 2018 / Gechanneld via Natalie Glasson – 31 augustus 2018 – Sacred School of Omna

Toegang tot wat je nu nodig hebt
 door Lord Melchizedek, 31 augustus 2018
Gechanneld via Natalie Glasson – 31 augustus 2018 – Sacred School of Omna
Gegroet, ik ben Heer Melchizedek, de opzichter en logos van het Universele niveau. Het is mijn doel als een Geascendeerde meester, een bron van het Melchizedek-bewustzijn en als een Christuswezen om een ​​heilige boodschap voor je naar voren te brengen in deze meest krachtige tijd van je ascensie. De energieën die op dit moment verankeren, ondersteunen openheid, verbinding, bekrachtiging, liefde en toegang tot je ware zelf. Dit betekent dat je vermogen om te communiceren met de Innerlijke gebieden verhoogd is en dat je vermogen om vanuit de Innerlijke Niveaus te ontvangen bekrachtigd is. Zodoende is er nu een grote rijkdom aan wijsheid, begrip, steun, liefde, genezing en leiding voor je, en je wordt ondersteund in het ontvangen van de Innerlijke gebieden.
De Innerlijke gebieden zijn de spirituele gebieden van het Universum van de Schepper, er zijn 352 gebieden van energie en bestaan, ​​die alles wat de Schepper is belichamen, waardoor de volledige ervaring van de Schepper mogelijk is. Als spirituele wezens die op aarde bestaan, kunnen velen blind zijn voor de aanwezigheid van de Innerlijke gebieden die zowel in hen als rondom hen bestaat, in de overtuiging dat alleen de Aarde bestaat. Ze moeten nog erkennen dat de rijkdom aan wijsheid, energie en schepping die de aarde heeft doen ontstaan, wordt getrokken uit de Innerlijke gebieden. Wanneer mensen zich dit gaan herinneren, zullen ze de synthese tussen de Aarde en de Innerlijke gebieden herkennen, zich realiserend dat alles wat ze nodig hebben kan worden getrokken uit de Innerlijke gebieden, in en om hen heen, in manifestatie. Dit vereist een verandering in denken en perspectief, in het besef dat het nergens aan ontbreekt, dat gebrek slechts een gedachtepatroon is dat door jou in het leven is gemanifesteerd. Zodra dit besef echt is belichaamd, begin je toegang te krijgen tot je Innerlijke kracht van manifestatie. Met het perspectief van alles wat je nodig hebt om te bestaan ​​op de Innerlijke gebieden, terwijl je de synthese erkent van de Aarde en Innerlijke gebieden, begin je je te herinneren aan je bekwaamheid van, het ‘Naar voren roepen vanuit de Innerlijke gebieden.’

Oproepen vanuit de innerlijke gebieden

Vaak voelen veel menselijke wezens een ontkoppeling met de Innerlijke Niveaus, zelfs als ze zich bewust zijn van de Innerlijke Niveaus, zien ze hun aardse realiteit als volledig afgescheiden. ‘Vanuit de innerlijke gebieden oproepen’, is een proces dat je niet alleen in staat stelt om de band en de synthese tussen de aarde en de innerlijke gebieden opnieuw te herkennen, hun eenheid te realiseren, het staat je ook toe om in je kracht te stappen en alle vormen van gebrek los te laten. ‘Vanuit de innerlijke gebieden oproepen’, is een eenvoudig proces om de energieën van de innerlijke gebieden te manifesteren in je fysieke realiteit. Het is de perceptie dat alles wat je nodig hebt binnen de Innerlijke Gebieden ligt en eenvoudigweg door je verankerd moet worden in je realiteit, die het meest nodig is. Met deze perceptie en geloof belichaamd, wat betekent dat het onbetwistbaar waar voor je is.
De Innerlijke Gebieden Creëren de Aarde
Ik, Heer Melchizedek, wil jullie begeleiden in een meditatie om jullie begrip en ervaring van overvloed te bevorderen die jullie wensen te ervaren op Aarde die aanwezig is op de Innerlijke Gebieden.
Sta jezelf toe om diep adem te halen en een alerte en vredige staat van zijn binnen te gaan. 
  • Stel je voor, visualiseer of erken je aanwezigheid op de aarde, waar je nu bent, wat om je heen is en de realiteit die je ervaart. Voel jezelf gegrond in de aarde.
  •  Stel je voor, visualiseer of erken dat alles om je heen en in jou in veelkleurig licht, dit staat voor de Innerlijke Gebieden, de energie en dimensies van de Schepper zijn aanwezig in en om je heen. 
  • Stel je voor, erken dat overvloed, voorspoed, gezondheid, genezing, materiële objecten, ervaringen, in waarheid alles is wat mogelijk is om te ervaren op aarde aanwezig is in energie en bronvorm op de Innerlijke Gebieden. Het is vanuit de Innerlijke Gebieden dat de energie van alles wat je wilt ervaren en eerder hebt ervaren, wordt getrokken uit en verankerd in je realiteit. Sta jezelf toe je te realiseren dat alles en nog wat voor je beschikbaar is. Adem de overvloedige en vervullende energie van de Innerlijke Gebieden in je wezen en werkelijkheid. Erken dat de Innerlijke Gebieden klaar zijn om je te dienen.
De handeling van het doorklinken vanuit de innerlijke gebieden
Ten eerste is er een behoefte om te begrijpen en te herkennen waar in je leven of realiteit je gebrek ervaart. Hoe is dit gebrek en wat zou de vervulling in plaats daarvan creëren? Zo lost het gebrek op dat momenteel wordt ervaren.
Wanneer je het gebrek observeert, sta jezelf toe om de ervaring van gebrek te onderzoeken, hoe het voor je voelt, hoe het je realiteit en zelfrespect beïnvloedt, evenals de bron van het gemis. De bron van het gemis kan een emotie zijn, een ervaring uit het verleden of iets dat jij jezelf benoemt. Wanneer je jezelf toestaat om het gebrek voor wat het is, volledig te verkennen, dan kun je duidelijk begrijpen wat je in je leven mist. Bijvoorbeeld, misschien heb je geen geld, in plaats van simpelweg te beslissen dat je geld nodig hebt, ga je eerst in op de ervaring van geldgebrek en ontdek je hoe het is om je leven te leiden met geldgebrek. Daarbij zul je ontdekken wat je mist, wat je zelfwaarde, vertrouwen, een gevoel van overvloedig zijn, zelfvertrouwen of iets anders zou kunnen zijn. Dit helpt je om alle gebieden van je ervaring van gebrek aan geld te erkennen, van de fysieke ervaring tot de impact die het heeft op je wezen. Met dit begrip kun je in je geest formuleren wat een vervulling zal creëren, wat in feite een paar dingen kunnen zijn, zoals geld, zelfvertrouwen en een geloof in je vermogen om te creëren, het zal voor elke persoon anders zijn.
Als je eenmaal een idee hebt geformuleerd van wat vervulling zal creëren en het tekort zal oplossen, sta jezelf dan toe om de resonantie van de energie van het idee in je wezen te voelen. Voel alsof je de energie van het geformuleerde idee belichaamt, vibrerend als het is.
  

Herhaal dan de onderstaande verklaring om de gaten te vullen voor uw eigen behoeften:
‘Ik erken en belichaam volledig het begrip dat de Innerlijke Gebieden van het Universum van de Schepper, waaruit alles is gemaakt, nu in en om mij heen bestaan. Ik roep vanuit de Innerlijke Gebieden ……………….. (Wat je zou willen belichamen en ervaren) ……………………….. als een volledige en passende manifestatie om te aarden en te verankeren in mijn hele wezen en de realiteit nu. Ik belichaam de energie die begaafd is voor mij en begrijp dat het is door het ontvangen en belichamen van de energie dat ik de vervulling zal manifesteren die ik heb opgeroepen vanuit de Innerlijke Gebieden. Door mijn acties, gedachten en innerlijke leiding zal ik alles wat ik tot manifestatie heb opgeroepen ten volle ervaren. Dank je.’
Neem de tijd om dit energetisch te ervaren en adem de energie die vanuit de Innerlijke Gebieden ontwaakt en begaafd is in je wezen en werkelijkheid, en erken hoe het je wezen beïnvloedt.
Blijf elke dag de aanroep gebruiken om vanuit de innerlijke gebieden naar voren te halen wat je wilt ervaren. Dit betekent dat het raadzaam is om je elke dag te concentreren op het aarden van niet meer dan drie gebieden van vervulling vanuit de Innerlijke gebieden, omdat je anders niet beschikbaar en aanwezig zult zijn om te herkennen wanneer de energieën van de Innerlijke Gebieden materialiseren. Door dit proces en aanroeping, grond je de energieën die nodig zijn vanuit de Innerlijke Gebieden, dan is er een noodzaak om toe te staan ​​dat het materialisatieproces plaatsvindt, dat de transformatie van energie in fysieke materie of ervaring is. In sommige gevallen kan dit direct zijn of kan het enige tijd duren. Geduld en jouw voortdurende focus op de Innerlijke Gebieden als een bron van overvloed van alle vormen, en je krachtige hulpmiddel om de Innerlijke Plannen te baseren op manifestatie op Aarde zullen helpen bij het manifestatieproces.
Ik, Lord Melchizedek, zal aanwezig zijn om je te helpen,
Heer Melchizedek
Vertaald door wakkeremensen.blogspot.nl
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien