Sapphire of Venus De Tempels van Genezing van Venus / 8 April 2016 / Natalie Glasson

Sapphire of Venus
De Tempels van Genezing van Venus

8 April 2016 / Natalie Glasson

Groeten, het is een eer om in jullie aanwezigheid te zijn, ik ben een lid van de beschaving van Venus, mijn naam is Sapphire en mijn doel op Venus is om de Vrouwelijke Goddelijke Godin energieën van de Schepper van de meest geschikte vibratie uit te stralen in/naar ieder aspect van Venus. Ik overzie momenteel een tempel op Venus bekend als de, “Tempel van Goddelijke Godin Genezing en het in evenwicht brengen.” 

Terwijl ik naar voren kom om in jullie aanwezigheid te zijn, straal ik een puur wit Licht uit met vleugjes van roze en saffier blauw. Velen geloven van mij een godin te zijn, echter, ik ben sterk uitgelijnd met Venus, mezelf als de belichaming erkennend alles te zijn dat Venus is. Ik belichaam de Goddelijke Vrouwelijke kwaliteit van goedgunstigheid. De heilige kwaliteit van goedgunstigheid is mijn macht, kracht en genezende expressie. Het is de energie van goedgunstigheid waar ik de tempel die ik overzie mee enthousiasmeer; goedgunstigheid is de fundering van alle transformaties van genezing welke plaatsvinden binnenin deze heilige ruimte. Sta mij toe om in jouw aanwezigheid te zijn en om de zuiverheid van goedgunstigheid vanuit de gesynthetiseerde energieën van mijn Ziel, Venus en het goddelijke Vrouwelijke uit te stralen. Voel het Licht, de energie, het bewustzijn van goedgunstigheid doorheen je wezen vibreren en merk op hoe het jou in/naar evenwicht brengt binnenin je volledige wezen. Laat mij je genezen met de kracht van goedgunstigheid.
Het is mijn doel om iets te delen van de tempels van genezing die voor jullie beschikbaar zijn op de planeet Venus, gekend als de planeet van Liefde. Met Venus diens uitlijning met de Aarde gedurende dit jaar, zijn er vele genezing- en verlichtingenergieën en tempels van Venus beschikbaar voor jullie om jullie versnelde ascentie te ondersteunen.

Ik, Sapphire, wens om je in je droomtijd of meditatie uit te nodigen om de focus en intentie vast te houden van de “Tempel van Goddelijke Godin Genezing en het in Evenwicht brengen” op Venus te bezoeken. Ik zal aanwezig zijn om je te ontmoeten en je aan te moedingen in/naar een staat van het ontvangen van de beschikbare genezing. De tempel zal de aspecten van je Goddelijke Vrouwelijke energieën welke niet geactiveerd, in gebruik of gerealiseerd zijn binnenin jou versterken en enthousiasmeren. Dit zal je Goddelijke Vrouwelijke Zelf bekrachtigen en genezing creëren, ook bekrachtiging creërend van je Goddelijke Vrouwelijke bekwaamheden. De bekrachtiging van je Goddelijke Vrouwelijke energieën zal automatisch een balancerend proces creëren binnenin je volledige wezen, jou aanmoedigend om je meer uitgelijnd en als één met de Schepper te voelen. We zullen in staat zijn om wat voor kwetsuren dan ook te genezen die verbonden zijn aan je Goddelijke Vrouwelijke Zelf, alsook het ontbinden van wat voor blokkade dan ook welke je natuurlijke expressie van je Goddelijke Vrouwelijke belemmert. Aldus zal je een groter gevoel van uitbreiding en vrijheid binnenin je wezen ervaren. Binnenin de tempel zal je overgoten worden met genezende energieën van Venus, bekend staand als balancerende energieën welke binnenin je wezen het evenwicht zullen bekrachtigen, alsook een herverbindingsproces creëren om je volledige wezen verder uit te lijnen met de Schepper en jouw waarheid.


“Sapphire van Venus, transporteer mij alsjeblieft naar Venus omringd door mijn gidsen en engelen. Laat mij rusten binnenin de Tempel van de Goddelijke Godin Genezing en het in Evenwicht brengen. Ik sta open om genezing en het in evenwicht brengen van de energieën vanuit jouw Ziel (Sapphire), Venus en het Godin Bewustzijn te ontvangen, gesynthetiseerd als één genezende vibratie dat mijn wezen penetreert. Breng alsjeblieft genezing en evenwicht naar alle aspecten van mijn wezen en werkelijkheid, de vibratie van goedgunstigheid creërend binnenin en rondom mij, alsook een diepere vereniging met de Schepper. Ik ben genezen, in evenwicht gebracht en straal goedgunstigheid uit van binnenuit de kern van mijn wezen.

Wanneer mijn genezing en in evenwicht brengende proces eenmaal compleet is, transporteer en aard mij alsjeblieft terug in/naar mijn werkelijkheid, mijn besef ondersteunend aangaande de verschuivingen welke plaatsgevonden hebben binnenin mijn wezen. Dank je wel.”


Ik geloof dat je na je genezingservaring in staat zult zijn om een diepere aanwezigheid van goedgunstigheid te voelen en te her/erkennen dat van binnenuit je wezen uitstraalt.

Ik wens ook om je te begeleiden om de, “Spirituele Verlichting met een Vergroot Venuslicht Tempel” te bezoeken en te ervaren, die op Venus bestaat. Ik, Sapphire overzie deze tempel niet, het is Sakta die van een Goddelijke Mannelijke vibratie is die het werk van deze tempel ondersteunt. Een Ziel van Venus of een gebied van het Universum van de Schepper kan Sakta’s tempel bezoeken om de helderheid van diens Licht, de uitstraling van diens waarheid en het uiteindelijke Lichtquotiënt waartoe zij in staat zijn om te belichamen in hun huidige leven te ervaren. De levendigheid van je Licht her/erkennen staat je toe om spirituele verlichting te ervaren. Alle aspecten van je spirituele wezen worden aan jou geopenbaard, je aanmoedigend om illusies los te laten die je vast mag houden aangaande je waarheid en spirituele bekwaamheden. Jezelf toestaand om je waarheid en spirituele zelf te evalueren. Met deze kennis ben je in staat om meer volledig je levendige licht, uitgebreide bewustzijn en heilige spirituele bekwaamheden te belichamen, hen in/naar de actie zettend in jouw werkelijkheid. Dit genezingsproces ondersteunt overheersend grote/belangrijke verschuivingen in je perspectieven en bekwaamheid om jezelf als je waarheid te her/erkennen. Je mag wensen om de “Spirituele Verlichting met een Vergroot Venuslicht Tempel” te bezoeken gedurende je droomtijd of meditatie, door eenvoudig het verzoek vast te houden en jezelf toe te staan het te ervaren.

“Ik nodig Sakta uit om mij te transporteren, omringd door mijn gidsen en engelen, naar de tempel van de Spirituele Verlichting met een Vergroot Venuslicht op Venus. Laat mij rusten binnenin de tempel en het beschikbare genezende Licht ontvangen. Ik weet dat als ik het genezende Licht van deze tempel ontvang, het mijn innerlijke Licht zal vergroten en verbeteren totdat het helderder dan ooit tevoren straalt. Terwijl ik mezelf toesta de helderheid van mijn innerlijke Licht te her/erkennen, ben ik aldus in staat om mezelf met een grotere duidelijkheid en zekerheid te her/erkennen. Ik ben in staat om toegang te verkrijgen tot Nieuwe Verlichting, Illusies los te laten die verbonden zijn met mijn waarheid en spirituele bekwaamheden alsook om met een groter begrip de kennis, het bewustzijn en de bekwaamheden die ik bezit te evalueren. Ik ben genezen en verlicht op zo vele manieren.

Wanneer mijn genezing en in evenwicht brengende proces eenmaal compleet is, transporteer en aard mij alsjeblieft terug in/naar mijn werkelijkheid, mijn besef ondersteunend aangaande de verschuivingen welke plaatsgevonden hebben binnenin mijn wezen. Dank je wel.”

Ik geloof dat na je genezingservaring je in staat zult zijn om de levendigheid, uitbreiding, kracht en bekwaamheden van je Licht met een groter gemak te voelen en te her/erkennen, een diepere staat van innerlijke vrijheid creërend.

Een volgende tempel op Venus waar ik jullie bewust van wens te maken is de, “Spirituele Groei Verbetering’ Tempel”. Deze tempel wordt overzien door Osa die een Goddelijke Vrouwelijke vibratie uitstraalt. Osa is bekend als een meesteres van kracht. Zij heeft de bekwaamheid van het loslaten van je innerlijke kracht, het toestaand te stromen doorheen je volledige wezen. Dit genezingsproces vindt plaats wanneer jij je klem voelt zitten, verward voelt of niet in staat bent om je pad vooruit te zien, te voelen of te herkennen, ofwel fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel. Wanneer je kracht losgelaten wordt, zelfs als het slechts een kleine hoeveelheid van je kracht is, lost het dat op wat jou op dat moment blokkeert of hindert, aldus je reis van spirituele ontwaking en groei aanmoedigend. Osa in haar tempel, samen met de vele aanwezige meesters van genezing, verbindt zich diep in je Ziel en laat het aspect los van je kracht wat de overzichtelijkheid van je Ziel toe zal staan naar voren te komen in je besef. Als jij je klem voelt zitten of dat je spirituele groei niet vooruit gaat op de snelheid die je zou willen wensen, dan zal ik, Sapphire, je aanmoedigen om Osa te bezoeken in je droomtijd of meditatie. Merk alsjeblieft op dat Osa altijd eerst toestemming vraag aan je Ziel, en als de toestemming niet toegestaan wordt, dan is zij niet in staat om de genezing voor jou uit te voeren.

“Ik doe een beroep op Osa om mij, omringd door mijn gidsen en engelen, naar haar tempel van Spirituele Groei Verbetering op Venus te transporteren. Laat mij rusten binnenin de tempel. Ik sta open om het noodzakelijke genezende Licht te ontvangen. In deze tijd, voel ik me klem zitten … … (beschrijf alsjeblieft je gevoelens).

Ik nodig je uit om mij te ondersteunen bij het ontvangen van een golf van kracht van mijn Ziel, stromend doorheen mijn gehele wezen en overzichtelijkheid, begrip en de verwijdering voortbrengend van wat voor belemmering dan ook. Met dit genezingsproces ben ik in staat om met gemak en perfectie in alle gebieden van mijn wezen en werkelijkheid voort te gaan. Ik ben genezen, gezuiverd en enthousiast gemaakt met begrip en overzichtelijkheid.

Wanneer mijn genezing en in evenwicht brengende proces eenmaal compleet is, transporteer en aard mij alsjeblieft terug in/naar mijn werkelijkheid, mijn besef ondersteunend aangaande de verschuivingen welke plaatsgevonden hebben binnenin mijn wezen. Dank je wel.”

Ik geloof dat na je ervaring van genezing, je in staat zult zijn om je innerlijke kracht die doorheen je wezen beweegt met inzichten van overzichtelijkheid en begrip, hetgeen van binnenuit je wezen daagt, te voelen en te her/erkennen.

Er zijn zoveel andere tempels van genezing, welke voor jullie beschikbaar zijn in deze tijd, die jullie kunnen bezoeken. Jullie kunnen een beroep doen op een genezer van Venus of mijn, Sapphire, energieën, om jou te transporteren naar een tempel. Je hoeft zelfs de naam of het doel van de tempel niet te weten; je kunt eenvoudig een intentie vasthouden van getransporteerd te worden naar de meest geschikte tempel van genezing voor jou.

“Omringd door mijn gidsen en engelen nodig ik Sapphire of de meest geschikte genezer van Venus uit om naar voren te komen en mij te transporteren naar een tempel van genezing op Venus, welke met mij de meest passende genezende energie en doel zal delen om verder genezing, ontwaking en verjonging te helpen binnenin mijn volledige wezen en werkelijkheid. Laat mij rusten binnenin de tempel en de beschikbare genezing ontvangen. Ondersteun mij met het begrijpen van het genezingsproces welke plaatsvindt binnenin mijn wezen.

Wanneer mijn genezing en in evenwicht brengende proces eenmaal compleet is, transporteer en aard mij alsjeblieft terug in/naar mijn werkelijkheid, mijn besef ondersteunend aangaande de verschuivingen welke plaatsgevonden hebben binnenin mijn wezen. Dank je wel.”


Wij, de Wezens van Venus, zijn aanwezig om jullie te ondersteunen, en specifiek in 2016 zijn wij beschikbaar om jullie te helpen. Dus doe een beroep op onze dienstverleningen van genezing om verdere ontwaking binnenin jullie wezen te ondersteunen.

Met eeuwige Liefde,

Sapphire van Venus

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com