Saint Germain:  Jullie zijn de Waarheid

Saint Germain:  Jullie zijn de Waarheid

Gechanneld door Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet geliefde broeders en zusters, Ik ben St Germain. Ik kom naar voren met liefde, respect en waarheid. Het is een eer om naar jullie toe te komen en een activering te delen. Het is geen activering die door mijzelf of door degenen op de innerlijke niveaus is geïnitieerd, het is meer een herinnering aan wie jullie zijn en waartoe jullie in staat zijn. Zoals ik informatie en een herinnering naar voren breng, zo zal de activering automatisch plaatsvinden binnenin jullie wezen. Het kan jullie concentratie en aandacht vragen, terwijl jullie de energie en de waarheid vanuit jullie wezen in je bewustzijn, in jullie werkelijkheid en ervaring brengen.

Ik, St Germain zeg jullie: jullie zijn de waarheid, jullie zijn de waarheid in belichaming op dit moment. Jullie zijn de waarheid die bestaat in de 352 dimensies van het universum van de Schepper. Jullie bestaan in al deze verschillende dimensies in verschillende vormen en uitingen. Met dit in gedachten nodig ik jullie uit jezelf af te vragen:

Wie ben ik?

Wat is mijn waarheid?

Jullie bestaan op de Aarde, jullie bestaan in alle 352 dimensies van het Universum van de Schepper, en toch hebben jullie in elke dimensie en op de Aarde een andere vorm. Binnen jullie bestaan op de Aarde zijn er meerdere dimensies. Jullie zijn niet alleen fysiek, niet alleen emotioneel, en alleen geest, denken, gedachten, bewustzijn, en gewaarzijn, jullie zijn zo veel meer. Dit betekent dat jullie waarheid voortdurend verschuift, en dat wie jullie zijn voortdurend verandert. Jullie waarheid is een uitdrukking, een uitdrukking van de Schepper die door alle dimensies en door jullie hele wezen op de Aarde stroomt. Alles wat jullie zijn draagt de vibratie van jullie waarheid in zich.

Als je binnen in je wezen vraagt naar één woord dat jouw waarheid beschrijft door alle dimensies en je fysieke bestaan. Wat zou dat woord zijn?

Als je dat woord begrijpt, kun je een begrip krijgen van jouw waarheid, jouw waarheid in alle dimensies en in elk bestaan. Hoewel dit ene woord beperkend kan zijn in zijn uitdrukking van jouw waarheid, lijnt het je uit, richt het je geest en jouw bewustzijn, waardoor de waarheid in jou geactiveerd kan worden. Toegang krijgen tot deze waarheid is als toegang krijgen tot een heel zuiver aspect van jouw wezen, een aspect dat voorbij het ego ligt, zelfs voorbij gedachten en vorm. Deze waarheid ligt buiten het contract van jouw ziel voor dit bestaan en toch is het een integraal aspect van jouw bestaan op Aarde. Je zou kunnen zeggen dat het de basis is die alles creëert. Het is het fundament dat vervulling voor je manifesteert op de Aarde en in alle andere dimensies. Dit woord dat jullie ontdekken is als een activering, het is als een sleutel die de deur opent naar jullie waarheid en wie jullie werkelijk zijn op alle niveaus.

De andere activering die ik, Saint Germain, met jullie wil delen is een eenvoudige bewustwording en herinnering. Als jouw waarheid op zoveel niveaus, dimensies en in jouw wezen bestaat, is zij op al die dimensies hetzelfde en toch evolueert en bloeit zij.

Dit betekent dat in elk aspect van jullie Incarnatie op Aarde de vibratie van waarheid aanwezig is, het is aan jullie om deze vibratie van waarheid in een fysieke vorm en op een fysieke manier te verkennen. Een dieper begrip is dat deze trilling van waarheid bestaat binnen jullie cellen, de cellen van jullie fysieke lichaam. Ze is er al sinds je geboorte en blijft in elke afzonderlijke cel. Om jouw waarheid in fysieke manifestatie, fysiek bewustzijn en ervaring te activeren, is het nodig de waarheid in je cellen te activeren. Door dit te doen zullen je lichaam en alle energielichamen transformeren, alsof ze de vibratie van jouw waarheid zingen. Terwijl je gedachten verschuiven, verschuiven je emoties, aspecten van jouw fysieke lichaam helen en transformeren. Je zult jezelf vollediger leren kennen met een groter begrip, waardoor je intuïtie je verder kan leiden naar vervulling en expressie van de Schepper, daardoor krijg je een dieper begrip van de Schepper, je realiserend dat de aanwezigheid van de Schepper overal om je heen is, het meest prominent binnenin jou.

Hoe verandert het jouw perspectief als je erkent dat je cellen de waarheid van je wezen bevatten, wie je werkelijk bent, de waarheid van de Schepper, en dat ze klaar zijn om uitgedrukt en ervaren te worden?

Misschien merk je dat je geest, en je gedachten beginnen te transformeren. Misschien kijk je op een andere manier naar ziekte, dood, genezing, of je ervaringen op Aarde. Misschien sta je jezelf toe je innerlijke kracht te realiseren en de impact die je hebt op je eigen wezen, de realiteit en je ascensieproces. Als je toestaat dat je gedachten en je perspectief verschuiven en veranderen, zal de activering plaatsvinden.

Ik, St. Germain moedig u aan de tijd te nemen om te mediteren en de volgende affirmatie te herhalen:

Ik ben de waarheid van de Schepper; Ik activeer de waarheid vanuit elke cel van mijn wezen.

Stel je voor, voel, erken en beschouw hoe je cellen de trilling van de waarheid activeren, loslaten, vasthouden en uitstralen. Stel je dit enkele ogenblikken voor, stel het je dagelijks voor, terwijl je jezelf aanmoedigt jouw waarheid te erkennen, jouw waarheid te activeren en jouw waarheid op de Aarde te ervaren. Door dit te doen zul je alles wat je bent wakker maken, en alles wat de vervulling en de Schepper vibratie binnenin jouw wezen is.

Waarom moeten we erkennen dat de cellen de waarheid bevatten?

Vaak worden we beïnvloed door invloeden van buitenaf, suggesties van buitenaf, meningen oordelen, scenario’s, ervaringen, en dit beïnvloedt de cellen van je wezen. Wat je in je lichaam stopt, eten, drinken, andere aspecten die je lichaam absorbeert, heeft invloed op je cellen, heeft zelfs invloed op wie je bent. Als je jezelf toestaat te erkennen dat je cellen de waarheid bevatten, en deze waarheid kan worden uitgestraald, zal dit begrip alle invloeden van buitenaf overstemmen of alles wat je in je lichaam accepteert, of je nu gelooft dat het nuttig is of niet. De waarheid zal je op zoveel niveaus van je wezen transformeren, vooral lichamelijk, door je te herinneren aan je gezondheid, welzijn, helende vermogens en kracht die altijd bij je blijft, maar soms niet wordt herkend.

Met invloeden van buitenaf die jullie wezen op zoveel verschillende manieren beïnvloeden, is het tijd om in jullie kracht te stappen. Wanneer jullie je cellen activeren als dragers van waarheid, voelen jullie fysiek de aanwezigheid van jullie waarheid. Jullie kunnen handelen en reageren vanuit deze waarheid en waarheid creëren in jullie werkelijkheid. Naarmate meer en meer mensen dit bereiken, zal de realiteit van de waarheid, de realiteit van de Schepper aanbreken en voor iedereen aanwezig zijn om te ervaren.

Ik, St Germain, ben aanwezig om jullie te helpen en te steunen, mijn liefde is eeuwig bij jullie.

Ik dank jullie,

Ik ben St Germain

Ik ben de waarheid van de Schepper.

Vertaling: Martien