Saint Germain: Het Ontwaken van het Collectieve Succes

Saint Germain:
Het Ontwaken van het Collectieve Succes

Gechanneld door Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet en liefde, ik ben Saint Germain. Ik kom naar voren met mijn liefde, waarheid en alles wat ik ben om met jullie te delen. Ik ben een uitdrukking van de Schepper, ik ben een uitdrukking van goddelijke magie, liefde, waarheid, vrede, alles wat de Schepper is. Als deze expressie wil ik hetzelfde in jullie wezen inspireren, niet alleen dit, ik wil inspireren dat jullie expressie van de Schepper de wereld en realiteit waarin jullie op dit moment bestaan inspireert en positief beïnvloedt.

Jullie zijn een krachtig instrument in het ascensieproces, jullie hebben het vermogen om uitdrukking te geven aan het ascensieproces en aan alles wat de Schepper is, door de activeringen, inzichten, herinnering en de waarheid die nodig is naar voren te brengen. Elk wezen zal zijn vibratie verhogen, zijn hart doen ontwaken en zich de waarheid van de Schepper door jou gaan herinneren. Jullie creëren een realiteit van liefde voor allen om te ervaren en zijn een krachtige kracht in dit ascensieproces dat zich ontvouwt. Alles wat jullie doen, elke gedachte die jullie hebben helpt bij het ascensieproces van allen, het collectief. Wanneer ik spreek over het collectief, spreek ik over het bewustzijn, de geest, de herinnering en de wezens of aanwezigheid van allen op Aarde, elke ziel, elk wezen op  Aarde is het collectief. Dit omvat de mensheid, dieren, insecten, boomgeesten enzovoort. Jullie creëren allemaal een collectieve energie, een collectief bewustzijn en vibratie. Vorige generaties dragen ook bij aan de collectieve vibratie, alle wezens die in het verleden of in gelijktijdige levens op de Aarde hebben bestaan, hebben hun energie en hun ervaringen aan deze collectieve vibratie en dit collectieve bewustzijn geschonken.

De collectieve vibratie en het collectieve bewustzijn van de Aarde is zo uitgestrekt en expansief, het is als een bibliotheek. Het is immens helend voor allen, het bevat ook alle wonden die onopgelost zijn in jullie eigen wezen en in anderen, of ze nu op Aarde zijn of niet. Daarom erkennen wij dat deze collectieve vibratie, of dit collectieve lichaam, zoveel macht en invloed heeft, niet alleen over jullie werkelijkheid, maar over iedereen. Het is mijn begrip dat er in dit stadium van ascensie behoefte is aan het ontwaken van het collectieve succes. Wanneer we de succesenergie binnen het collectief lichaam doen ontwaken, zullen we het perspectief en de overtuigingen van het collectief transformeren. We zullen wonden helen, we zullen in staat zijn om veel dingen los te laten die de hele mensheid en alle wezens op Aarde hinderen, negatief beïnvloeden of tegenhouden.

Wat is succes?

Als we het over succes hebben, hebben we het over het bereiken van iemands doel, het manifesteren van dromen, verlangens, het belichamen van vervulling, het belichamen van de energie van voltooiing en het zijn van een baken van liefde. Evenals het genieten van je tijd op de Aarde in elk gegeven moment. We herkennen succes op vele manieren, het kan geld zijn, voorspoed, tijd, liefde, voorwerpen, vriendschap, relaties, gezondheid, of vitaliteit. Er zijn zoveel manieren waarop succes zich kan manifesteren. Als ik, Saint Germain, over succes spreek, verwijs ik naar de vibratie van succes, de hoogste vibratie van de Schepper die in staat is om in de Aarde en in jullie wezen te worden verankerd.

Neem even de tijd om de hoogste vibratie van de Schepper te erkennen.

We hebben het hier niet eens over succes, we hebben het over de hoogste vibratie van de Schepper die zich kan manifesteren op het niveau van de fysieke werkelijkheid, in je wezen, en door je wezen heen. Wanneer je de hoogste vibratie van de Schepper belichaamt die op dit moment voor je beschikbaar is, zul je automatisch de aanwezigheid van succes herkennen. Je zult automatisch herkennen dat succes of vervulling zich begint te manifesteren in je werkelijkheid en dus is dit iets waartoe we je nu uitnodigen.

Vraag jouw ziel om de hoogste vibratie van de Schepper die nu voor jou beschikbaar is, in jouw wezen te downloaden.

Laat het dan gewoon bij je zijn, neem de tijd, al is het maar een paar minuten, om dit te downloaden, te verankeren en te gronden in je wezen. Het is een proces van ontwaken en herinneren. Als je dit bereikt, zul je al invloed beginnen uit te oefenen op het collectieve lichaam waar we het over hadden.

Stel je het collectieve lichaam voor. Het collectief lichaam bevat ieders succes en wat ieder wezen dat op Aarde heeft bestaan herkent als mislukking, fouten of wonden. Deze wonden in het Collectieve lichaam houden de mensheid tegen, creëren beperkingen, grenzen, en bagage. Jullie worden beïnvloed door deze energie van het collectieve lichaam of je je daar nu bewust van bent of niet. Zelfs als je jezelf ziet als een belichaming van vervulling, succes en voltooiing, hebben die wonden nog steeds invloed op je wezen. Zelfs als je alle wonden in je wezen geheeld hebt, kan het collectieve lichaam nog steeds invloed op je wezen hebben. Het collectief lichaam is zo krachtig dat het belangrijk lijkt om een ontwaken van succes binnen het collectief lichaam te creëren, en daarom alles op te lossen, te verspreiden en uit te wissen dat welk wezen op Aarde dan ook heeft herkend als een mislukking, een wond, of een fout. Jullie hebben de kracht om dit binnen het collectieve lichaam te bereiken.

Jullie hebben de kracht om collectief succes te doen ontwaken, daarom zal het collectieve lichaam jullie en alle wezens beïnvloeden met de energie van succes. Jullie zullen een grenzeloze energie ervaren, die bekrachtigend, versterkend en voedend is.  Jullie zullen alles ervaren wat je nodig hebt om jezelf te ondersteunen en om anderen toe te staan ondersteund te worden op de Aarde, waarbij je de ware aard en het ware doel van het collectief lichaam begint te herkennen. De transformatie zal wijsheid en kennis bieden die nodig is zodat alle wezens die op de Aarde bestaan de Aarde kunnen navigeren met gebruikmaking van deze hulpmiddelen en, nog belangrijker, om succes en vervulling aan te bieden als normaal, als gegeven, een natuurlijk aspect van de Aarde. Jullie verdienen het, het collectief lichaam zal jullie en alle wezens ondersteunen door het ascensieproces heen om de reis van de Aarde in een fysieke realiteit te navigeren.

Hoe kun je Collectief Succes laten Ontwaken?

Ik, Saint Germain, wil met jullie delen hoe jullie deze verschuiving tot stand kunnen brengen. Ten eerste, zoals ik al zei, is het nodig om de download binnenin en van je ziel naar je wezen te creëren. Als je dit hebt bereikt en het hebt belichaamd, kun je je richten op het collectieve lichaam.

Stuur je energie of liefde, je waarheid naar het collectieve lichaam. Stel het je voor als een bron van licht die verbonden is met elk wezen op Aarde, zoals een bibliotheek of een bron van informatie, je zou het je zelfs kunnen voorstellen als een computer die verbonden is met alle wezens. Als je je energie naar het collectieve lichaam stuurt, moet je je intentie uitspreken:

Het is mijn doel om samen met mijn gidsen, ziel en zielengroep het collectieve succes voor mijzelf en voor iedereen te doen ontwaken.

Zeg dan:

Ik roep de hoogste vibratie van de Schepper op om nu in het collectieve lichaam te stromen.

Je kunt je voorstellen, voelen of erkennen dat dit gebeurt terwijl de hoogste beschikbare vibratie van de Schepper in het collectieve lichaam stroomt en downloadt.

Zeg dan:

Het collectieve lichaam ontwaakt nu de vibratie van succes, oplost, verspreidt en wist wonden, mislukkingen en fouten uit, alle energieën die alle wezens op Aarde hinderen, beperken en blokkeren.

Zeg dan alstublieft:

‘Ik roep alle liefdevolle wezens in het hele Universum van de Schepper op om nu het collectieve lichaam van de Aarde en alle wezens te omringen, stuur alstublieft uw hoogste vibratie van liefde naar het collectieve lichaam. Blijf dit alstublieft doen totdat het ontwaken compleet is, en de transformatie en heling heeft plaatsgevonden. Dank u.

In de komende dagen nodigen wij jullie uit dit voor jezelf en voor het collectieve lichaam te beoefenen. Jullie zullen beginnen te weten wanneer het proces voltooid is omdat jullie de energie van vervulling, succes en voltooiing zullen ontvangen. Je kunt het ontvangen wanneer je dit proces volbrengt, of je kunt het ontvangen in je dagelijkse realiteit. Het is belangrijk om het op te merken en het ook te vieren. Om het te vieren kun je eenvoudig dank je wel zeggen of je dankbaarheid uiten.

Zodra je merkt dat de energie van succes vrijer stroomt in je wezen, je werkelijkheid en de wereld, vraag dan alle wezens die deze transformatie hebben ondersteund om het te aarden, om de succesenergie te aarden in alle wezens op de Aarde en ook in Moeder Aarde zelf. Dit is een immens krachtig en belangrijk proces en praktijk. Het zal enorme verschuivingen teweegbrengen, niet alleen in jullie perspectieven en overtuigingen, maar in het perspectief en de overtuigingen van alle wezens. Hoe prachtig zou het zijn als alle wezens succes, vervulling en voltooiing erkennen als een natuurlijk deel van het dagelijks leven dat oude bagage loslaat die onopgelost is gebleven.

Ik ben aanwezig om u te dienen, ik dank u.

Ik ben Saint Germain

Vertaling: Martien