Meester Kuthumi – Ascensie in het Nu

Meester Kuthumi – Ascensie in het Nu

Gechanneld door Natalie Glasson – 26 November 2021 – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet, ik ben Meester Kuthumi. Het is een eer om in uw aanwezigheid te zijn, ik buig voor de goddelijkheid in uw wezen. Ik wil naar voren komen om de wijsheid te delen die naar mij stroomt van de Schepper. De wijsheid die ik ontvang brengt herinneringen naar boven van toen ik nog op Aarde was. Aspecten van mijn Ascensie die ik uitgenodigd werd te overwinnen, te ervaren, te beheersen en te belichamen. Terwijl de wijsheidsenergie van de Schepper voort stroomt, word ik eraan herinnert dat het belangrijk is om jullie realiteit op de Aarde op een nieuwe manier te bekijken om toegang te krijgen tot een perspectief van verlichting.

Om een perspectief van verlichting in jullie huidige werkelijkheid te creëren, wens ik, Meester Kuthumi, dat jullie de ervaringen van jullie huidige werkelijkheid overdenken. Evenals de gebieden waarop jullie je concentreren, de doelen die jullie nastreven, de uitdagingen die aanwezig kunnen zijn.

Waar denkt u het grootste deel van de dag aan?

Wat doet u het grootste deel van de dag?

Welke gebieden van uw werkelijkheid wilt u veranderen, veranderen of transformeren?

Welke gebieden van uw werkelijkheid dagen u het meest uit?

Ik, Meester Kuthumi, nodig u uit om uw werkelijkheid te overdenken. U kunt lijsten maken van dingen die u dagelijks ervaart. Eén rubriek zou uitdagingen kunnen zijn, de andere rubriek doelen, een andere rubriek dingen die u elke dag ervaart. Je kunt op deze manier doorgaan en meer creëren, of je kunt het hierbij laten. Je begint te herkennen waar je elke dag of de meeste dagen je energie aan geeft. Je kunt ook herkennen of het geven van je energie aan deze ervaringen, ideeën, gedachten of perspectieven, waardevol voor je is en of het je ascensie dient. Het kan zijn dat je je perspectief over sommige uitdagingen enigszins moet veranderen of tijd moet nemen om ze te veranderen en te verschuiven door helende energie te delen of ze vanuit een nieuwe richting te benaderen.

Het is jouw perspectief dat ik wil veranderen, want met deze lijst die je waarschijnlijk al in je geest hebt gemaakt of begonnen bent te maken, herken je je ascensie-reis, je ascensie-school of de inwijdingen en activeringen waar je momenteel doorheen beweegt. Laat me je hier een voorbeeld van geven, een van mijn levens was ik heel arm, ik had heel weinig en in dat leven droegen mensen schoenen. Ik had geen schoenen. Mijn schoenen vielen uiteen omdat ik ze zo veel gebruikte en de grond was erg ongelijk en erg scherp.

Mijn dagelijkse ervaring was dat ik op de aarde liep en snijwonden aan mijn voeten had.  Ik probeerde mijn voeten vast te binden, om ze te beschermen, maar zelfs dit werkte niet. Dit was mijn dagelijkse realiteit, een uitdaging en pijnlijk, en toch realiseerde ik me dat het mijn ascensie was. Ik realiseerde me dat ik van deze ervaring zoveel kon leren, niet alleen was het het versterken van mijn verbinding met Moeder Aarde. Het versterkte ook mijn verbinding met mijn lichaam, ik voelde echt mijn lichaam en voelde wat mijn voeten doormaakten. Ik werd heel compassievol met mijn lichaam, mijn voeten, en ik werd me heel bewust van mijn omgeving. Bewust worden van je omgeving en je lichaam, compassie hebben met je lichaam, en je verbinden met Moeder Aarde, dit zijn allemaal onderdelen van ascensie, van het beheersen van je wezen, dingen waarvoor je naar de Aarde komt om ze te ervaren.

Misschien heb je gezegd, waarom heb ik niet gemanifesteerd, of me geconcentreerd op het manifesteren van een paar schoenen en ik zal je zeggen dat ik dat gedaan heb. Maar eerst moest ik aanwezig zijn met wat ik op dat moment had en met de geschenken die me werden gegeven. De geschenken van leren, meesterschap, bewustzijn, van verbinding en ascensie. Wanneer je de geschenken begint te begrijpen in datgene waar je je op richt en de energie die je aan iets geeft, verander je je perspectief volledig. Je raakt zeer gegrond in de ervaring, vooral wanneer het een uitdagende ervaring is of zelfs wanneer we iets proberen te manifesteren. We kunnen bijna uit ons lichaam stappen omdat we het niet willen ervaren omdat het te moeilijk is, of te pijnlijk om te ervaren.

Wat nodig is, is om volledig in je lichaam te zijn, om te ervaren wat er voor jou gebeurt? Waar je mee aanwezig bent?

Misschien heb je een knieprobleem of een deel van je lichaam dat je echt problemen geeft, misschien is het een persoon in je werkelijkheid die echt moeilijkheden veroorzaakt of misschien is er een gebrek aan iets. Misschien heb je je hart verpand aan het creëren van iets en manifesteert het zich gewoon niet. Wees aanwezig bij die ervaring, zoveel als je kunt. Wat gebeurt er voor jou en wat zijn de geschenken van ascensie die in je bewustzijn worden gebracht? Wanneer je bereid bent ze te erkennen, komen ze heel snel naar voren, dit betekent dat je jezelf kunt losmaken van de situatie of ervaring omdat je jezelf toestaat die ascensie-initiatie, -activatie of -proces te voltooien. Je gaat verder op je ascensie-reis en het is zeer, zeer waardevol. Je wordt een wijs wezen omdat je elke situatie, gedachte, reactie, verbinding of communicatie met iemand anders op een andere manier bekijkt, met wijsheid. Je realiseert je dat wat er ook gebeurt voor jou, wat er ook aanwezig is in je lichaam en je realiteit, een deel is van je ascensie, meer nog dan een meditatieoefening die je elke dag doet of een reinigingsproces, of eender welk soort proces dat je verbindt met de Schepper. Ja, deze zijn waardevol, en ze zijn essentieel. Maar je moet ook erkennen dat jouw fysieke ervaringen, gedachten, doelen en uitdagingen allemaal een aspect zijn van jouw ascensie. Als je ze kunt beginnen op te lossen, vraag dan om de geschenken te erkennen die ze je brengen van bewustzijn, en wat ze in je doen ontbranden. Dan begin je jouw ascensie op een zeer krachtige en snelle manier te erkennen, voort te zetten en te beheersen. Ik hoop dat deze wijsheid een verlichting voortbrengt, een verlichting van jullie eigen werkelijkheid, zodat jullie met een frisse blik naar jullie werkelijkheid kijken.

Veel mensen ervaren dat hun fysieke ervaringen los staan van hun spirituele. Dat is niet het geval. De fysieke realiteit is de spirituele leerschool.

Ik dank jullie,

Ik ben Meester Kuthumi

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org