Meester Kuthumi – Ascensie Geschenk 7 ‘Kracht van Waarheid’

Meester Kuthumi – Ascensie Geschenk 7
‘Kracht van Waarheid’

Gechanneld door Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet dierbare liefdevolle harten, Ik ben Meester Kuthumi. Het is een eer om vandaag in jullie aanwezigheid te zijn en ik breng een hart, een ziel, een zielengroep vol liefde voort. In feite breng ik de vibraties van Scheppersliefde voort om jullie te omhelzen, te ondersteunen en te verheffen naar jullie ware zelf. Ik wil jullie aanmoedigen om binnenin jullie wezen te kijken en de waarheid te erkennen die aanwezig is.

Terwijl de wereld om jullie heen verandert en verschuift door de vele transformaties die plaatsvinden in jullie wezen, in anderen om jullie heen en over de hele wereld. Het kan het verwarrend en moeilijk zijn om de waarheid van de Schepper te begrijpen, het kan een uitdaging zijn om te herkennen wat waar is en wat onwaar is.

Op dit moment brengt de Schepper Ascensie Geschenk 7 voort, dit is een golf van energie rechtstreeks van de Schepper. In deze golf van energie zit de vibratie en frequentie van kracht, pure kracht geboren uit de essentie van de Schepper. Deze kracht heeft twee doelen. Het is het loslaten van angst voor macht die in velen kan leven en het bevorderen van de waarheid van de Schepper.

Wanneer we spreken over de waarheid van de Schepper, hebben we het niet over informatie of zelfs visioenen, omstandigheden, scenario’s of ervaringen. We hebben het over de vibratie, de frequentie van waarheid, je zou dit kunnen vergelijken met een muzieknoot of geluid dat de waarheid vertegenwoordigt. Het is belangrijk je ervan bewust te zijn dat het geluid of de trilling van de waarheid op vele manieren kan worden geïnterpreteerd. Het is en kan worden uitgedrukt door je wezen. Het is jullie doel om de vibratie en frequentie van de waarheid van de Schepper uit te drukken via jullie wezen, via jullie gedachten, emoties, handelingen, reacties en creaties.

Wij erkennen dat ieder mens de waarheid en de kracht van de Schepper op verschillende en uiteenlopende manieren tot uitdrukking brengt. Bij de mens zijn de persoonlijkheid en het ego aanwezig, dit creëert een versmelting met de trilling van  waarheid. Ik wil jullie aanmoedigen om je persoonlijkheid en je ego te erkennen. Er kunnen dingen zijn die je moet loslaten of transformeren; maar je bent op de Aarde geboren om de vibratie van waarheid uit te drukken met de aanwezigheid van je ego, persoonlijkheid, en je fysieke lichaam. Er is een noodzaak om een samensmelting te creëren die harmonieus is en een ware uitdrukking is van de Schepper via je wezen. Hoe meer je waarheid kunt herkennen als een vibratie die door je hele wezen pulseert, hoe meer je zult merken dat je geest, je emoties, je acties en reacties geïnspireerd zijn door de waarheid van de Schepper, waarbij je hetzelfde in anderen herkent.

Ik, Meester Kuthumi nodig jullie uit om in jullie eigen tijd je aandacht diep in je wezen te plaatsen, om te vragen, om te ontdekken en je te verbinden met de vibratie van de waarheid, de waarheid van de Schepper die doorheen je wezen stroomt.

Ik, Meester Kuthumi, nodig jullie uit om deze waarheid van de Schepper uit te drukken door je stem, door geluid, door zingen of neuriën. Als je voelt hoe de vibratie door je lichaam en door jouw geluid wordt uitgedrukt, zul je het toestaan om het door je hele wezen te activeren, op alle niveaus van je wezen, zowel fysiek als energetisch. Hoe meer je dit beoefent, hoe meer je gewend zult raken aan de trilling van waarheid die door jouw wezen stroomt vanuit de Schepper. Zo zul je in staat zijn het op nieuwe en verschillende manieren te herkennen. Het uitdrukken van de waarheid door jouw geluid is het begin van je vertrouwd raken met de aanwezigheid van jouw waarheid.

De Schepper drukt een golf van kracht uit, de vibratie van macht. Kracht is vaak iets waar velen bang voor zijn. Zij vrezen macht, de controle over anderen, zij vrezen zichzelf in een rol van macht of misschien hechten zij te veel belang aan macht. De vibratie van macht op de Aarde is enigszins uit balans. Met de stroomstoot van de Schepper die zich nu begint te verankeren zal er een nieuw evenwicht ontstaan, waardoor allen kunnen herontdekken wat de kracht van de Schepper werkelijk is. Misschien hebben jullie in jullie geest al begrepen wat kracht is en wat macht niet is. Jullie begrijpen misschien hoe je kracht aanvaardt en hoe je macht verwerpt. Jullie kunnen ook begrijpen hoe anderen macht over jullie hebben en hoe je je macht aan anderen geeft. Dit zijn allemaal inzichten in de vibratie van macht.

Maar op dit moment nodig ik, Meester Kuthumi, jullie uit om je te verbinden met de eenvoudige vibratie en frequentie van kracht die de Schepper uitstraalt. Het is onze wens dat jullie een nieuw begrip van kracht krijgen, een nieuwe uitdrukking, een nieuwe ervaring van kracht als de vibratie van kracht zich niet alleen in jullie wezen verankert, maar in de Aarde en de hele mensheid. Je zult misschien merken dat je een magneet wordt voor het observeren van macht. Misschien ontdekken jullie dat je machtsstrijden of gevechten om macht waarneemt. Je kunt gebieden waarnemen waar er een gebrek aan krachtt is en gebieden waar er te veel macht is. Als je de aanwezigheid van macht binnen jouw wezen, je werkelijkheid en de wereld om je heen begint waar te nemen, begin je jouw overtuigingen over macht te ontrafelen. Je staat jezelf toe om tot een nieuw begrip te komen van de frequentie van de kracht van de Schepper, om te begrijpen wat het is, hoe het door je heen beweegt en hoe je het tot uitdrukking kunt brengen.

Deze overpeinzing en dit begrip van kracht zijn nu enorm belangrijk, het zal het mogelijk maken oude overtuigingen overboord te zetten. Wanneer angst en pijn oplossen, kan dit chaos in jouw wezen of in jouw uiterlijke realiteit veroorzaken. Realiseer je dat dit gewoon kracht is die probeert een balans te vinden, en ook een diepe reiniging en zuivering van kracht in jouw wezen en realiteit. De vibratie van kracht die voortkomt uit de Schepper is een versterker, het is een bekrachtiger, het benadrukt alles wat is, alles wat is in zijn/manifestatie, daarom manifesteert kracht niet altijd waarheid. Het is ontworpen om waarheid te manifesteren; het is echter een versterker van alle dingen die in manifestatie zijn. Het is belangrijk te erkennen dat wanneer deze golf van krachttrilling de Aarde begint binnen te stromen, naar alle wezens en de mensheid, dit een soort omwenteling teweeg zal brengen, misschien klein, misschien groot, omdat alles wordt versterkt en uitvergroot. Dit heeft een doel, het is om evenwicht te brengen in de vibratie van kracht, om jullie in staat te stellen krachtig te handelen vanuit jullie waarheid in jullie realiteit.

Er is nog een ander doel, het doel is om jou en alle wezens in staat te stellen werkelijk te zien, te voelen en te erkennen wat je aan het creëren bent. Alles wat in wording is zal worden gemanifesteerd, alles wat in manifestatie is en op het punt staat te worden gecreëerd zal worden benadrukt, versterkt, van energie voorzien. Het zal zijn alsof je leven voor je op een televisiescherm staat. Je zult in staat zijn dingen te zien die je hebt gecreëerd. Je zult in staat zijn dingen te herkennen die je niet wenst te ervaren. Je zult in staat zijn ervaringen te herkennen die je in staat stellen te groeien en je leiden naar een plaats van vrede en vreugde en waarheid en verbinding met de Schepper. Je zult in staat zijn te herkennen wat je creëert en of dit vanuit een plaats van kracht en waarheid is. Het is ook belangrijk te onthouden dat kracht een vibratie van actie is, dus alles wat zich in jouw gedachtevormen, in creatie bevindt, zal in actie worden omgezet.

Je kunt het gevoel hebben dat je jongleert met een miljoen ballen tegelijk, want alles waarvan je je bewust bent dat je het wilde manifesteren en alles waarvan je je niet bewust bent dat je het hebt gemanifesteerd, komt in de realiteit. Het is aan jou om deze in evenwicht te brengen en te jongleren. Om dit te bereiken is het nodig om elk van deze jongleer ballen te onderzoeken, en de ballen weg te gooien die je afleiden en je niet ondersteunen. Behoud de jongleer ballen die je ondersteunen heilig met tederheid, liefde en harmonie. Dit zijn de ervaringen en creaties die werkelijk jouw waarheid ondersteunen en erop afgestemd zijn, de uitdrukking van de waarheid van de Schepper die door je wezen stroomt en op één lijn ligt met jouw uitdrukking van kracht. Alles zal in overeenstemming komen met kracht en waarheid als deze door je wezen tot uitdrukking worden gebracht, en je ondersteunen in het verder verkrijgen van een grotere verbinding en herinnering; een belichaming met alles wat de Schepper is.

Ik, Meester Kuthumi moedig jullie aan om dit te overdenken en je bewust te zijn van de aanwezigheid ervan in jullie werkelijkheid.

Mijn liefde, mijn genezing, mijn waarheid is altijd bij jullie,

Ik dank jullie,

Meester Kuthumi

Vertaling: Martien