Meester Djwhal Khul – Innerlijke Vredes Overeenkomst

Meester Djwhal KhulInnerlijke Vredes Overeenkomst

Gechanneld door Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet, gegroet, geliefde wezens van licht, ik ben Meester Djwhal Khul. Het is een eer om in jullie aanwezigheid te zijn en een zeer zoete en zeer heerlijke energie voort te brengen, een energie die uit mijn wezen stroomt. Ik weet dat jullie het vermogen hebben om het ook uit jullie wezen te laten stromen. Deze zoete en heerlijke energie waar ik het over heb is de vibratie, de frequentie en het weten van innerlijke vrede.

Innerlijke vrede is een trilling die uitgaat van de ziel en de zielengroep, het is een zeer hoge trillingsfrequentie. Wanneer je innerlijke vrede ervaart op Aarde, voel je je ontspannen, je voelt je tevreden. Er is een innerlijk weten, zelfs een vertrouwen, en bovenal voel je een verbinding met de Schepper en in waarheid, met alle wezens. Deze verbinding stelt je in staat om alles wat de Schepper is te verkennen, niet alleen buiten jezelf maar ook binnenin jezelf. Innerlijke vrede maakt het mogelijk je goddelijkheid, je waarheid, het aspect van de Schepper in jezelf naar boven te laten komen. Om zachtjes, maar krachtig invloed uit te oefenen op je wezen, je acties, je gedachten, je gevoelens, elk aspect van je werkelijkheid.

Ben je ooit gefrustreerd geweest over jezelf vanwege een gewoonte waaraan je blijft deelnemen, ook al wil je dat niet? Ben je je ooit bewust geweest van een gedachte die zich tegen je wil in je geest blijft herhalen? Bent je je bewust geweest van een gevoel dat angst of pijn veroorzaakt, als een wond in je wezen, of is er misschien iets in jouw werkelijkheid dat jou gewoon niet dient? Ook al heb je talloze manieren geprobeerd om deze energieën, deze gewoonten, deze zich herhalende trillingen los te laten, ze zijn nog steeds aanwezig. Misschien voelt het alsof er een aspect van jezelf is dat vecht tegen deze gewoonten, gedachten, gevoelens of ervaringen en wat je ook doet, er lijkt niets te veranderen. Als er sprake is van een dergelijke omstandigheid in jouw werkelijkheid of in jouw wezen, dan verwelkom ik en nodig ik je uit om innerlijke vrede te overwegen.

Wanneer je toegang krijgt tot innerlijke vrede in jouw wezen, filtert het in alles en in plaats van te proberen bepaalde energieën los te laten, bepaalde gewoonten te veranderen of bepaalde gedachten los te laten. Wanneer je gecentreerd raakt in innerlijke vrede is het bijna alsof innerlijke vrede alles voor je overneemt. Het ruimt op, laat gewoonten los, wonden, gedachten, herhalende gedachten en ervaringen. Het laat een heling plaatsvinden die de goddelijkheid van je waarheid naar voren brengt. Je wordt evenwichtig, gecentreerd, geaard, verbonden, dus gewoontes, terugkerende gedachten en negatieve ervaringen kunnen niet bestaan in de ruimte van innerlijke vrede omdat de innerlijke vrede zo sterk en krachtig is. In plaats van te proberen problemen in je wezen, in jouw realiteit op te lossen, richt je jouw aandacht op het cultiveren van innerlijke vrede in je wezen en straal je die uit naar alle gebieden van jouw realiteit. Door dit te doen zul je merken dat alles voor zichzelf zorgt.

Op de innerlijke vlakken vóór je geboorte, nam je deel aan iets dat de Innerlijke Vredesovereenkomst wordt genoemd. Elke ziel neemt deel aan de Innerlijke Vredesovereenkomst vóór hun geboorte, het is een overeenkomst met de Schepper om innerlijke vrede te cultiveren terwijl je op Aarde bent. Deze overeenkomst vindt plaats met de kennis van de kracht van innerlijke vrede, en de impact die innerlijke vrede kan maken op jouw realiteit en de hele wereld. De Innerlijke Vredesovereenkomst houdt in dat je innerlijke vrede zult cultiveren voor jezelf en voor anderen. Het is een overeenkomst omdat het betekent dat als je ooit een probleem hebt, innerlijke vrede jouw oplossing is. Als je eenvoudigweg erkent dat innerlijke vrede jouw oplossing is door je focus terug te brengen naar de innerlijke vrede in je wezen, stuurt het Universum van de Schepper, je gidsen en iedereen die zich heeft aangesloten bij de Innerlijke Vredesovereenkomst, je innerlijke vrede. Daarom ontvang je een golf van innerlijke vrede die jouw ondersteunt. Dit stelt je in staat om je werkelijk één te voelen met de Schepper, met je hele wezen, met het Universum van de Schepper, het stelt je werkelijk in staat om een fundament te creëren en om gesteund te worden. Daarom heb je de steun van elk wezen, en ondersteun je elk wezen in zijn innerlijke vrede.

Wanneer je je realiseert dat innerlijke vrede nodig is, breng dan je focus naar innerlijke vrede binnen jouw wezen, erken de Innerlijke Vredesovereenkomst. Er stroomt een overvloed aan innerlijke vrede naar je toe die je kunt ontvangen, belichamen, betreden en doen ontwaken in je wezen.

Er is nog één ding waar ik het met jullie over wil hebben. Wanneer je je realiseert dat andere mensen, misschien een vriend of een geliefde, of een vreemde, erkent dat ze een moeilijke tijd hebben, of dat ze een probleem hebben. Ik wil je aanmoedigen om te erkennen dat er een behoefte voor hen is om toegang te krijgen tot hun innerlijke vrede en zich daarop te richten. In feite, erken dat de innerlijke vrede de genezing zal creëren die nodig is, want wanneer je toegang hebt tot innerlijke vrede, sta je toe dat de stroom van de Schepper en de Goddelijke Verlichting naar buiten komen. Daardoor raak je geïnspireerd, lost verwarring op en ben je beter in staat je intuïtie te volgen. In plaats van een oordeel te vellen over een ander of zelfs maar te proberen uit te vinden hoe je hem/haar kunt helpen, zou ik je eerst willen uitnodigen om een ruimte van innerlijke vrede binnen te gaan en deze innerlijke vrede naar hen uit te stralen. Als je kunt, vraag hen dan om zich zo veel mogelijk op hun innerlijke vrede te concentreren en die door hun wezen in en uit te ademen. Als dit niet mogelijk is en ze staan er niet voor open of misschien zijn ze aan de andere kant van de wereld of is het een vreemde, dan kun je hun ziel, hun gidsen, hun zielengroep vragen om hen te steunen bij het erkennen van de innerlijke vrede in hun wezen om de kwestie op te lossen. Dit zal voldoende zijn.

We beginnen de kracht van de Innerlijke Vredesovereenkomst te herkennen, omdat elke ziel ermee heeft ingestemd innerlijke vrede te erkennen en innerlijke vrede uit te stralen. Het betekent dat zij niet anders kunnen dan zich erop richten, vooral als zij geleid worden, en dat het ook een krachtige uitwerking heeft op hun wezen en dat geldt ook voor u.

Ik nodig jullie uit je te richten op innerlijke vrede in je wezen, ik nodig jullie uit dat ook voor anderen te doen, en ik nodig jullie uit je opnieuw te verbinden met de innerlijke vredesovereenkomst die jullie vóór je geboorte op de innerlijke vlakken hebben gesloten.

Volgende week kom ik bij jullie terug en zal ik meer over innerlijke vrede spreken.

Ik dank jullie.

Ik ben Meester Djwhal Khul

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org