Meester Djwhal Khul: Ascensie Synthese en Loslaten

Meester Djwhal Khul: Ascensie Synthese en Loslaten

Gechanneld door Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet Namaste, Ik ben Meester Djwhal Khul, ik kom naar voren in liefde, vrede, harmonie, en rust.

Het is een eer om in jullie aanwezigheid te zijn en de geschenken te brengen waarvan ik geloof dat ze het belangrijkst zijn in deze tijd van ascensie, ik breng jullie iets verbazingwekkend eenvoudigs.

Beeldt jullie een rechte lijn in, deze rechte lijn kan elke kleur hebben die jullie wensen. Stel je voor dat de rechte lijn door je heen loopt, misschien loopt hij voor je langs en achter je langs. Voel dat je heel gemakkelijk langs de lijn kunt bewegen, gewoon met je gedachten, je kunt vooruit gaan, je kunt achteruit springen, je kunt extreem ver naar voren springen.

Stel je weer een andere lijn voor, deze lijn strekt zich uit van boven je hoofd naar beneden, door je lichaam, via je voeten naar buiten en naar beneden de aarde in. Je kunt omhoog kijken, je kunt ver zien, je kunt omlaag kijken, je kunt ver zien. Stel je voor dat je naar boven kunt springen op de lijn of misschien naar beneden, je kunt doorgaan met verkennen.

Stel je voor dat je vooruit springt, misschien maar een klein stukje op de lijn en dan spring je naar boven of misschien spring je naar beneden. Met dit voorbeeld kunnen we herkennen dat naar voren springen een sprong in je ascensie is. Naar boven springen is een verbinding met de Schepper en naar beneden springen zou een verbinding met de Aarde zijn, een aarding of zelfs een belichaming en een manifestatie. Je kunt je voorstellen dat je langs deze lijn een bepaalde hoeveelheid vooruit springt en dan kun je even stoppen en jezelf afvragen:

Hoe voel ik me op dit moment? Heb ik meer aarding nodig of meer verbinding met de Schepper?

Dan kun je dat mogelijk maken door je voor te stellen dat je langs de lijn naar beneden springt of naar boven springt. Je kunt dit in feite je hele leven doen in dit huidige bestaan op de Aarde omdat je de weg creëert en effent voor je ascensie, je aardt aspecten van je ascensie of verbindt aspecten van je ascensie voordat je ze zelfs hebt ervaren.

Als we ons voorstellen dat we teruggaan naar het verleden, je ervaringen op aarde, betekent dit dat je terug kunt gaan naar je verleden, en vraag jezelf dan af:

Moet ik aarden, belichamen, of manifesteren? Moet ik mij verbinden met de Schepper en ontvangen?

Je kunt dit bereiken door je deze twee lijnen voor te stellen, naar beneden springend als je moet aarden, en naar boven springend als je moet verbinden. Je zult merken dat elke keer dat je langs de lijn gaat, je soms ver langs de lijn gaat en soms maar een klein sprongetje maakt.

Dit voorbeeld stelt jullie in staat een heel leven en een hele ascensie reis te creëren die geheeld, evenwichtig, geharmoniseerd, heel en compleet is. Het kan zijn dat je op bepaalde punten in je werkelijkheid of op bepaalde punten langs de lijn behoefte hebt aan zowel aarden als verbinden.

Dit is een techniek die je in staat stelt je eigen ascensie reis te verkennen, en verbinding en aarding naar alles te brengen, en zo je hele ascensie reis in balans te brengen. Het is belangrijk om te beseffen dat alles ascensie is, een gesprek dat je hebt met een vriend of een vreemde. Zelfs wanneer je boos werd op jezelf vanwege iets in je huis of iets dat je deed, is dat een deel van jouw ascensie proces. Waar je zat en de mooiste bloem bewonderde en een diepe verbinding van vrede voelde, dat is een deel van jouw ascensie proces. Het leven, zoals je dat op Aarde kent, is jouw ascensie proces, het is jouw ascensie reis, en het is tijd om een aarding en verbinding voort te brengen.

Wanneer jullie je verbinden synthetiseren jullie, de Schepper draait om synthese omdat de Schepper aspecten van de Schepper wenst samen te voegen om iets nieuws te creëren en een nieuw begin te doen ontwaken. Elke keer dat jullie een ascensieproces en ascensie-ontwaking of activering ervaren, hebben jullie een synthese ervaren van de energieën van de Schepper binnenin jullie wezen en natuurlijk, de energieën van de Schepper zijn jullie energieën, dus een synthese van jullie goddelijke zelf binnenin jullie wezen. Wanneer jullie een diepe verbinding ervaren met een ander wezen of misschien hebben jullie een gesprek dat echt jullie passie of gelukzaligheid doet ontvlammen. Erken dat dit een synthese is van de Schepper binnen jezelf en het andere wezen, het is niet zo dat jullie twee een synthese maken en één worden, hoewel dat wel zo is. Het is een aspect van jezelf en een aspect van de ander dat een Schepper is, dat ontbrandt en een synthese vormt, daardoor een nieuwe energie creërend die jullie beiden van brandstof, energie en energie voorziet.

Ik moedig jullie aan om na te denken over synthese, de synthese van de energie van de Schepper en ik nodig jullie uit om te herkennen of elke ervaring in jullie werkelijkheid een proces van synthese is. Ik geloof dat je zult ontdekken dat het zo is.

Wanneer we aarden, belichamen en manifesteren, kunnen we dit herkennen als een bevrijding. Ja, het is ook een synthese omdat energieën van de Schepper samensmelten met jullie wezen, samensmelten met dat wat jullie wensen te manifesteren, gemanifesteerd hebben of wat jullie ook belichamen of worden. Er is echter ook een loslaten, en wij erkennen dit loslaten, vooral in het aardingsproces, want terwijl de synthese plaatsvindt, is er een loslaten van oude energieën, oude perspectieven, oude gewoonten en denkprocessen. Dit loslaten maakt een nieuw begrip mogelijk, wat wij verlichting zouden kunnen noemen, om naar voren te komen. Daarom kunnen we de aarding herkennen en als we zeggen aarding, bedoelen we verankering in de Aarde, belichaming en manifestatie. Aarding maakt verlichting mogelijk omdat het de synthese van de Schepper ondersteunt die een bevrijding creëert, een loslaten van alles wat niet langer nodig is voor jou om de volgende fase van goddelijkheid te aanvaarden. De volgende fase van jouw waarheid en de Schepper.

Ik wil je aanmoedigen om dit proces van loslaten te herkennen in je aarding. Ik nodig je uit om je voor te stellen dat je aardt in de Aarde, in Moeder Aarde. Aarden kan simpelweg een proces zijn van energie naar Moeder Aarde sturen vanuit je wezen, vanuit je hart. Het kan vanuit je wortelchakra of je voetchakra, het kan vanuit je handen of je handpalm -chakra. Er is geen vaste regel voor hoe je aardt, sommige mensen geven er de voorkeur aan om op de grond te liggen. Het is aan jou om te ontdekken wat voor jou de beste manier is om te aarden en als je nadenkt over wat aarden voor jou is en betekent, zul je echt beginnen in te zien hoe je jezelf met meer succes kunt aarden. Wanneer je jezelf aardt, wens ik dat je openstaat voor het loslaatproces. Vaak herkennen mensen het loslaatproces niet, omdat ze zo betrokken zijn bij het synthese- en ontvangstproces dat het loslaatproces gewoon aan hen voorbijgaat met buitengewoon weinig erkenning.

Wanneer je een aarding ervaart, houd dan gewoon de gedachte vast dat er iets loslaat en in die gedachte kun je inspiratie opdoen over wat er losgelaten wordt. Het kan een perspectief zijn, een gedachte, emotie, of misschien een wond. Erken dat het het loslaten is dat je in staat stelt om vooruit te komen.

Dit brengt ons ook bij een andere vraag. Wat zou je in je wezen of zelfs in jouw werkelijkheid kunnen loslaten dat ruimte zou scheppen voor verlichting, inzichten, of een nieuw perspectief?

De waarheid is dat je het antwoord onmiddellijk weet, omdat dat antwoord al een hele tijd op je wacht om erkend te worden, maar misschien wilde je het niet erkennen. Maar wanneer ik je deze vraag stel, word je aangetrokken om het te erkennen. Je zou kunnen proberen jezelf af te leiden door te denken, dat je het antwoord niet weet. Dat is gewoon jouw geest die je afleidt, weet je, en waarvoor ik je uitnodig om te doen is om dat in de praktijk te brengen, wat het ook is, dat nodig is om losgelaten te worden. Laat het de komende 24 uur los en sta open voor het herkennen van de verschuiving die plaatsvindt. Sta er ook open voor hoe uitdagend het soms is om los te laten als je vasthoudt aan datgene wat losgelaten moet worden.

Zo komt een nieuwe vraag naar boven,

Wat behoort werkelijk aan jou toe? Horen jouw gedachten bij jou? Horen jouw emoties bij jou?

En zo kunnen we doorgaan met deze vragen. Wie ben jij? Om te begrijpen of iets van jou is, moet je weten wie je bent.

Laten we niet te diep ingaan op deze vragen. Ik wil alleen maar wat vonken van inspiratie en verlichting in je wezen ontsteken. En natuurlijk heb ik een oefening met jullie gedeeld om jullie te ondersteunen in deze tijd van ascensie, weet dat ik aanwezig ben om jullie altijd van dienst te zijn.

Ik dank jullie,

Ik ben Meester Djwhal Khul.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org