Het loslaten van de Angst voor de Goddelijke Eenheid door de Andromedanen / Gechanneld door Natalie Glasson / 8 augustus 2019.

Het loslaten van de Angst voor de Goddelijke Eenheid door de Andromedanen
Gechanneld door Natalie Glasson, 8 augustus 2019.
Originele bron: Sacred School of OmNa
Geliefde licht essentie op de Aarde, wij zijn de Andromedanen, uit het Andromedaanse Melkwegstelsel in de constellatie van Andromeda. Jullie mogen ons beschouwen als buitenaardse wezens. Echter, wij zijn het licht en de essentie van de Schepper hetzelfde als jullie.
Wij ondersteunen en overzien momenteel de dienst van allen die een diepe eenheid en tevredenheid ervaren in hun eenheid met de Schepper. In de trilling van eenheid wordt een grote hoeveelheid vrijheid ervaren.
Alles wat belangrijk, essentieel en van grote waarde leek te zijn, valt gewoonweg weg en men kan een echte resonantie binnenin voelen, en een grotere ervaring van expansie. Met en in de aanwezigheid van eenheid kan het zijn alsof men vanuit de huidige dimensie verschuift naar een andere dimensionale vibratie – mentaal, emotioneel en spiritueel – terwijl men aanwezig blijft in de huidige realiteit.
Als wezens op Aarde zijn jullie in staat om je te verbinden met de vibratie en de stroom van het licht van de Schepper dat doorheen jullie wezen stroomt. Met de ervaring en acceptatie van eenheid kunnen jullie de vloeiende stroom van de Schepper en haar gehele netwerk en rijkdom aan aanwezigheid ervaren.

We moedigen de vibratie van eenheid aan, omdat we weten dat het jullie de tevredenheid en gelukzaligheid kan brengen die jullie willen ervaren. Als jullie je de Schepper kunnen voorstellen als een grote en uitgebreide voedingsbron, dan zijn jullie in staat om de voedingstof eeuwig door jullie wezen te laten stromen zodra jullie je met deze voedingsbron verbinden. Jullie zullen nooit iets anders willen of nodig hebben om jullie bestaan te ondersteunen, omdat alles wat nodig is, op natuurlijke wijze door jullie hele wezen zal stromen.

Ons verlangen om eenheid te creëren is verbonden met het samenbrengen van de aspecten van de Schepper in eenheid en harmonie. Jullie zijn je bewust van scheuren en afscheidingen die op de Aarde plaatsvinden, dit kan ook gebeuren binnen Het Universum van de Schepper. We zijn allemaal aspecten van de Schepper, die allemaal willen begrijpen, leren en groeien, wat soms betekent dat een bepaald aspect van disharmonie zich kan manifesteren om harmonie te laten heersen.
Vaak manifesteert disharmonie zich door angst voor vooral angst voor het onbekende, ongeïdentificeerde en niet vertrouwde. Angst kan zich ook manifesteren door een gevoel van onzekerheid, ongefundeerdheid of gebrek aan controle. Met de vibratie van eenheid zijn jullie in staat om al deze gevoelens, die in liefde bestaan in de vibratie van liefde, uit te wissen, zelfs als jullie alleen zijn in jullie ervaring of realiteit.
Het is vaak dat verbinding of het aangaan van onbekende energieën of onbekende ervaringen ervoor zorgen dat iemand angst activeert of zijn aandacht terugtrekt door zijn goddelijke krachtige aanwezigheid in zichzelf te negeren. Wij, de Andromedanen, willen de vele zielen die op Aarde en de innerlijke niveaus geïncarneerd zijn, helpen om hun angsten voor het onbekende, onvertrouwde en ongeïdentificeerde in verbinding met de Schepper te overwinnen.
Als een mens geïncarneerd op Aarde is het je doel om de Schepper te belichamen, meer nog om te beseffen dat je al een belichaming van de Schepper bent. Als je elke onderliggende of onbewuste angst voor de Schepper loslaat, stel je jezelf in staat toegang te krijgen tot een volledige realisatie van de goddelijke stroom van de Schepper die voortdurend door je heen beweegt.
De Schepper

Het is waar dat je niet in staat bent om de Schepper volledig waar te nemen, vooral niet als je in een fysiek lichaam bent en de facade van afscheiding ervaart. De Schepper, wanneer je met je geest of je verstand observeert, is een onbekende energie en een trilling die moeilijk te interpreteren kan zijn of zelfs in woorden kan worden omgezet.
De Schepper lijkt onbekend, onvertrouwd en ondefinieerbaar te zijn en toch is er iets binnenin je dat je ertoe aanzet om een nauwere verbondenheid met de Schepper te zoeken, ook al ben je er niet helemaal zeker van wat je verenigt. Een persoonlijk beeld of interpretatie kan zich in de geest vormen om je in staat te stellen je te focussen en een persoonlijkheid aan de Schepper te geven, zelfs als er geen persoonlijkheid aanwezig is.
Een persoonlijke omschrijving is misschien niet helemaal juist, maar biedt wel een bron van begeleiding en gecentraliseerde aandacht waarop je je kunt concentreren. In een werkelijkheid waarin alles een vorm, een label en een doel heeft, kan het ondenkbaar zijn dat een energiebron die geen van deze heeft, jouw oorspronkelijke essentie, jouw waarheid en datgene kan zijn waar je van afkomstig bent.
Jullie wordt verteld dat alles wat jullie ervaren, hoe solide ook, een spiegel en een creatie van binnenin jullie wezen is. De werkelijkheid is daarom een illusie. In plaats daarvan wordt je gevraagd je te concentreren op iets dat je niet kunt begrijpen, echt begrijpen of categoriseren. In werkelijkheid is dat de sleutel tot het ervaren van een resonantie en eenheid met de Schepper. Het is het moment van overgave.
Overgave

Als je je kunt voorstellen dat je je vasthoudt aan en oprecht gelooft in alles wat jouw solide en fysieke realiteit is, dan besluit je om diep in te ademen en je gehechtheid aan jouw realiteit los te laten terwijl je uitademt, dit is om jezelf toe te staan om jezelf over te geven.
Op dat moment, voordat je je overgeeft, kan het zijn dat je angst voor het onbekende ervaart. Terwijl je door de angst ademt en het proces van overgave accepteert, zul je vrede vinden. Geloof in het onbekende op zich is een illusie; je bent meer vertrouwd met de vibratie van de Schepper dan met de fysieke realiteit.
Angst voor het onbekende is slechts een gevolg van wantrouwen in de voortdurende en eeuwige steun van de Schepper. Als je gelooft dat de Schepper binnenin je is en je voortdurend ondersteunt, dan is het niet nodig om angsten te activeren, omdat je je bewust bent en een diepe kennis hebt die je altijd op alle mogelijke manieren wordt geboden.
Het is jouw geloof in jouw fysieke realiteit en jouw gebrek aan geloof in de Schepper dat angst veroorzaakt voor het onbekende. Je kunt herkennen dat soortgelijke angsten zich manifesteren in jouw fysieke ervaringen, dit is om je te helpen bij het overwinnen van jouw angst om je over te geven aan de Schepper en alles wat de Schepper is.
Sta je jezelf toe om jouw werkelijkheid te observeren; ben je bang voor verandering, wantrouw je mensen, heb je het gevoel dat je jouw werkelijkheid onder controle moet houden, ben je niet in staat om je geest open te stellen voor meer dan alleen de Aarde?
Observeer jouw kleine angsten in jouw dagelijks leven. Eenmaal erkend, zullen deze je de mogelijkheid geven om je over te geven aan de Schepper, wat eigenlijk is om te beseffen en te accepteren dat je altijd wordt voorzien en eeuwig ondersteund.
Overgave is accepteren dat er altijd voor je wordt gezorgd en wordt ondersteund.
De Schepper als liefde erkennen is de gemakkelijkste manier om de Schepper waar te nemen.
Je Hebt Nooit de Controle en Bent Altijd de Schepper.
Veel mensen vrezen liefde omdat het weer is om bijna voorbij jezelf te vertrouwen in iets dat niet gedefinieerd, begrepen of aangeraakt kan worden. Het zijn de veranderingen binnenin je wezen en de expansie of vrijheid die je kunt ervaren die angst oproepen, ook de ervaring van het niet in controle zijn.
Ben je er klaar voor om te beseffen dat je nooit de controle hebt gehad over jouw werkelijkheid en ervaringen en toch ben je altijd de schepper van jouw werkelijkheid en ervaringen geweest? Controle en creatie zijn verschillende uitdrukkingen. Als je iets onder controle hebt, beperk je het en geloof je dat je de meest geschikte kennis bezit. Wanneer je creëert, manifesteer je je vanuit de kracht, de essentie, de waarheid in je wezen, verbonden met een vrij vloeiende stroom van de vibratie en overvloed van de Schepper die je altijd wordt geboden en nooit van je zal worden afgenomen.
Het is belangrijk om te beseffen dat, als je bang bent om de controle te verliezen of de onbekende transities die zich kunnen voordoen, je jezelf gewoon moet toestaan om te bestaan in en als de liefde van de Schepper. Liefde is alles wat je aantrekt en creëert.
Dan wordt het ervaren van versterkte liefde binnenin je wezen en realiteit onvermijdelijk. Hoe deze liefde zich manifesteert mag dan onbekend zijn, maar het wordt een spannende reis van wonderlijke ervaringen, die geleid en ondersteund worden in elk moment van jouw werkelijkheid.
Het is nu tijd om illusies van angst en afscheiding los te laten, omdat ze jullie niet langer meer dienen, omdat jullie doorgaan met het omarmen van alles wat de Schepper is. Ik wil jullie uitnodigen om tijdens jullie meditaties of in je slaaptoestand de Andromedanen uit te nodigen om je te ondersteunen bij het loslaten van angsten voor het onbekende, voor verandering en voor overgave, en voor alle andere angsten die verbonden zijn met eenheid met de Schepper. Het is nu de tijd om jullie zelf het grootste geschenk toe te staan om één te zijn met de Schepper met elke ademtocht die jullie inademen en uitademen.
Zeg voor je meditatie of slaaptijd:
“Andromedanen, ik roep jullie steun en aanwezigheid op… Werk alstublieft met mijn energie als jullie je licht over en door mijn wezen laten stromen, en oplossen, helen en de angsten voor het onbekende laten verdwijnen, voor verandering en voor overgave en andere angsten die verbonden zijn met de eenheid met de Schepper. Ik accepteer als een geschenk van mijzelf de realiteit van het één zijn met de Schepper met elke ademtocht die ik inadem en uitadem. Dank u.”
Gun jezelf de tijd om de energieën te ervaren, om eventuele verschuivingen en realisaties te observeren die zich kunnen voordoen en je te concentreren op je eenheid met de Schepper.
Wij zijn hier om jullie te ondersteunen in dit belangrijke genezingsproces,
De Andromedanen
Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl

Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
in de maand Juli van u hebben mogen ontvangen.
Wij wensen iedereen een fijne en
onvergetelijke vakantie toe
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien