Het Creëren Van Verlichting Vanuit Jouw Frequentie door Lord Boeddha / Gechanneld via Natalie Glasson –

Het Creëren Van Verlichting Vanuit Jouw Frequentie door Lord Boeddha
Gechanneld via Natalie Glasson –

Originele Bron: Sacred School of OmNa 


Groeten en goddelijke zegeningen strekken zich uit van mijn essentie tot u, ik ben Lord Boeddha. Vandaag wil ik u uitnodigen op een ontdekkingsreis naar alles wat u bent, naar alles wat de Schepper is en naar het huidige doel van ascensie. Om deze reis te ervaren, moet ik je uitnodigen naar mijn Planetaire Logos Ashram op de innerlijke gebieden. Misschien wil je deze aanroeping gebruiken om je te helpen:
Heer Boeddha, integreer alstublieft uw hoge trillingsfrequentie en licht met mijn ziel en mijn hele wezen. Verhoog alstublieft mijn frequentie en licht zodat ik uw energie kan ontmoeten met balans en soortgelijke vibratie. Als mijn energie versnelt in vibratie, ondersteun me dan bij het integreren van alles wat ik ben met alles wat jij bent. Door dit te doen wil ik een diepere band en verbinding met jou ervaren en in je Planetaire Logos Ashram binnengaan op de innerlijke gebieden. Ik richt mijn focus in mijn wezen zodat ik me bewust kan worden van de veranderingen die plaatsvinden op de voor mij meest geschikte manier. Dank je wel’.
Deze aanroeping kan aanvoelen als een verstrengeling van onze energieën en een boost van licht dat door jouw wezen stroomt vanuit mijn ashram. Met deze integratie en acceptatie van elkaar zodat onze reis samen kan beginnen.
Het ontdekken van jouw frequentie en het creëren van jouw frequentie
Veel zielen, vooral degenen die op dit moment op Aarde incarneren, vragen mij waar zij hun focus, wat betreft, hun ascensieproces moeten richten. Als Planetaire Logo’s overzie ik de ascensie van de Aarde en het Planetaire Niveau, dus dit is een zeer goede vraag om tot mij te richten tijdens jouw meditatie-ervaring of rustige tijd. Door dit te doen, sta je mij toe en vraag je mij om je ascensieproces te ondersteunen en je te wijzen op het belangrijkste gebied waar je je persoonlijk op moet focussen.


Lord Boeddha, ik nodig u uit om nu bij mij aanwezig te zijn, mij te begeleiden en te helpen terwijl ik u vraag waar ik mijn focus op moet richten om mijn ascensieproces te bevorderen, te versnellen en te onthullen? Lord Boeddha, ik ontvang uw licht en leiding met een open hart en geest. Ik begrijp dat u mij kunt steunen door waardevolle informatie en inzichten te delen, of dat u energetische genezing en veranderingen in mijn wezen kunt ondersteunen. Ik sta nu open om te ontvangen, dank u.’.
Een van de grootste en meest bevredigende antwoorden die ik je kan geven op de vraag waar je jouw aandacht op kunt richten om jouw ascensie te ondersteunen is om in de ruimte van jouw frequentie te staan. Jouw frequentie is verwant aan het ritme of de energetische codering van je hele wezen, zowel op de Aarde als op de innerlijke niveaus. Het is alles wat je bent als wezen dat op de Aarde bestaat en de heilige essentie die je op de innerlijke niveaus bent. Jouw frequentie is zuiver en ongerept. Het is als een lied dat je voortdurend zingt en dat alles uitdrukt wat je bent. Net zo goed als alles wat je bent als de Schepper. In de ruimte van jouw frequentie staan is je kracht, liefde, verlichting en wijsheid opeisen. Alles claimen dat jouw ziel is op het puurste niveau. Onthoud dat je enorm uitgestrekt bent en dat dit dus een krachtige ervaring is. Wanneer je in de ruimte van je frequentie staat, ontdek je jouw frequentie en begin je de hogere vibraties van jouw frequentie te creëren in jouw huidige realiteit. Je wordt de schepper van jouw frequentie. In de ruimte van jouw frequentie staan is jezelf beter kennen en accepteren.
Je vraagt je misschien af; hoe ga je staan in de ruimte van jouw frequentie? In werkelijkheid is er een behoefte om ruimte te maken in jouw werkelijkheid en wezen om in vrede te bestaan. Dit kan op eenvoudige wijze worden bereikt door je te focussen op je ademhaling, door de focus van je fysieke ogen op een bepaald punt te houden of door je terug te trekken naar een plek waar je een tijdje niet gestoord zult worden door een ander fysiek wezen. Het is belangrijk om na te denken over wat ruimte voor je betekent? Wat moet je doen of je op focussen om te voelen alsof je ruimte hebt? Onthoud dat ruimte kan betekenen het ervaren van vrijheid, bevrijding, een opening of een pauze in jouw dagelijkse realiteit, denkproces en zelfs emotioneel proces. Als je jezelf de ruimte laat ervaren die voor jou het meest geschikt is, dan geef je jezelf de kans om je te verbinden met en je frequentie te realiseren. Het is alsof je afleidingen oplost en jezelf de waarheid van je wezen laat zien, voelen en erkennen.
Wat je zult ontdekken als je in de ruimte van je frequentie staat, zal alleen jij weten omdat het uniek en persoonlijk voor jou zal zijn. Het is om jezelf te zien met helderheid en waarheid.
Het naar voren brengen van de helderheid van het Goddelijke
Het doel van mijn aanmoediging dat je in de ruimte van je frequentie staat, is om je te helpen om de helderheid van het goddelijke en jouw essentie naar voren te brengen in de manifestatie binnen jouw leven en wezen. Dit is vooral nu van belang met alle energieën die in de Aarde verankerd zijn om ascensie te ondersteunen. Wanneer je in de ruimte van jouw frequentie staat, druk je op natuurlijke wijze de helderheid van de Schepper uit door alles wat je bent, ervaart en creëert. Als je bewust bewustzijn plaatst en je focust op het verkrijgen van helderheid van jouw frequentie, zul je de kracht en liefde van jouw essentie binnenin je wezen in balans brengen en versterken. Zo wordt je een uitdrukking van helderheid.
Terwijl ik in de ruimte van mijn frequentie sta, leer ik mijn frequentie te ontdekken en te creëren in alle aspecten van mijn wezen, realiteit en ascensieproces. Ik herken van nature de goddelijke helderheid die over en door mijn wezen en leven stroomt. Ik kies er nu voor om helderheid van mijn frequentie te verkrijgen om mezelf, Moeder Aarde, het Universum en de Schepper van dienst te zijn. Ik kies ervoor om de helderheid van het goddelijke te accepteren, te belichamen en uit te drukken, wetende hoe helend en verhelderend dit zal zijn voor mij en de mensen om mij heen. En zo is het.
Ik vraag Lord Boeddha om mijn intentie nu te versterken en uit te vergroten. Dank u.’.
Het is belangrijk om te beseffen dat deze eenvoudige intentie de kracht heeft om het bewustzijn van de mensheid te veranderen, zodat iedereen de Schepper in en om hem heen kan herkennen. Denk eens na over hoeveel positieve en liefdevolle verandering dit voor de wereld zou creëren.
Vensters van Goddelijke Inspiratie en Oude Kennis
Als je in de ruimte van jouw frequentie staat en bewust de helderheid van jouw frequentie downloadt om de Schepper volledig in en om je heen te ervaren, open je een goddelijk venster. Dit goddelijke venster laat heilige inspiratie en oude kennis stromen van de goddelijkheid van jouw frequentie naar jouw huidige bewustzijn en werkelijkheid. Het is verwant aan een sluier die dunner wordt en het onzichtbare gezien wordt.  Het venster van goddelijke inspiratie en oude kennis kan door jou ervaren worden als een poortopening of een download van informatie. Er is veel voor jou om te ontvangen en op te halen om de ascensie van iedereen en van jezelf te bevorderen.
Heer Boeddha, terwijl ik in de ruimte van mijn frequentie sta en bewust goddelijke helderheid download, nodig ik u uit om mij te helpen bij het openen van de vensters van goddelijke inspiratie en oude kennis op de voor mij meest geschikte manier. Nu ik open sta om te ontvangen, steun mij in het aanvaarden van de heilige wijsheid en het begrip dat mijn ascensie zal helpen en mij zal aanmoedigen om anderen te helpen bij het doen en ervaren van hetzelfde. Dank je wel’.
Weet alstublieft dat heilige wijsheid en kennis direct of met goddelijke timing in jouw bewuste bewustzijn kunnen stromen, op de manier die voor jou het meest geschikt is om te accepteren en te ontvangen.
Velen van jullie zullen geroepen worden om te ontvangen en te verspreiden of te verankeren in bepaalde gebieden van de Aarde en zelfs de innerlijke niveaus.  Het is nu tijd om heilige informatie op te halen, en deze in de Aarde te herontdekken en te aarden om de bekrachtiging van allen als uitdrukkingen van de Schepper te ondersteunen.
In heilige liefde en wijsheid,
Lord Boeddha
Vertaald door Martien

Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
in de maand Augustus van u hebben mogen ontvangen.
    
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien