Het 144 Healing System door de Raad van 144 / Gechanneld door Natalie Glasson

Het 144 Healing System door de Raad van 144
Gechanneld door Natalie Glasson – Sacred School of OmNa
Groeten, wij zijn de Raad van 144, als collectief vertegenwoordigen wij ieder lid van het Universum van de Schepper. Wij bestaan op kosmisch niveau en toch worden wij vaak erkend als de Raad van 12 (de 12 kernenergieën die het eerst worden uitgedrukt door de Schepper, waar ieder van jullie doorheen gaat en waar jullie een uitdrukking van zijn). Als de Raad van 144 is het ons doel om de energie, frequentie en vibratie van de schepping, zoals voortgekomen uit de Schepper, in stand te houden. De frequentie die wij uitstralen als de 144 synthetiseert in vele dimensies en zelfs beschavingen op de Aarde. Tijdens grote ascensie veranderingen is de 144 frequentie aanwezig om de noodzakelijke manifestaties te ondersteunen. Wanneer de 144 frequentie aanwezig is in welke vorm het zich ook manifesteert, kun je er zeker van zijn dat er zich een krachtige verandering en transformatie voordoet die voor iedereen te ervaren is. De frequentie van 144 op kosmisch niveau is de trilling van manifestatie en creatie van de zuiverste aard. Het is met deze trilling dat wij jullie begroeten en dat wij hetzelfde binnenin jullie activeren. Wanneer wij ons met elkaar en door elkaar verbinden, erkennen wij de zuiverste vibratie van de Schepper.

Het is ons doel om vandaag naar jullie toe te komen, is om een inzicht te delen vanuit het Universum van de Schepper en ons bewuste bewustzijn. We willen met jullie een trilling en frequentie delen die bekend staat als het 144 Healing System. Dit is de healing frequentie die aanwezig is in onze vibratie, bekend als de 144 frequentie, ontstaan vanuit het kosmische niveau. Onze frequentie vertegenwoordigt de heelheid, volledigheid en eenheid van de Schepper. Daarom vertegenwoordigt en bevordert onze healing frequentie hetzelfde. Het wordt het 144 Healing System genoemd omdat het aanroepen van deze energie en afstemming een cyclus begint van het afstemmen van jullie hele wezen op alle niveaus van heelheid, de volledigheid en de eenheid van de Schepper. Het resultaat is dat jullie geleidelijk, zij het in een versneld tempo, jullie energietrilling verschuiven naar het bestaan in harmonie met de frequentie, met speciale aandacht voor genezing en transformatie van datgene wat jullie energie van de Schepper scheidt en onttrekt. Jullie afstemming met de 144 frequentie zal een proces ondersteunen van het ontdekken van jullie innerlijke waarheid, het oplossen van innerlijke wonden, het herontdekken van de Schepper binnenin jullie en het accepteren van bevrijding binnen in jullie hele wezen. Energieën die lijken te stagneren zullen de kans krijgen om op te bloeien in de mooie en zalige energie van de Schepper. Het 144 Healing System ondersteunt jullie eigen speciale reis van blijdschap met de Schepper, terwijl jullie in staat worden gesteld om in jullie kracht te blijven, op de voorgrond van jullie interne genezing- en ontwakingsproces. De reis is verschillend voor elke ziel die verbinding maakt met het 144 Healing System, waardoor het moeilijk is om de volledige aanwezigheid en het doel van deze krachtige vibratie te beschrijven.

Het 144 Healing System bevat 144 modules van genezende energie, elke module of energiegolf werd gecreëerd door de Raad van 12. Wanneer elk onderdeel van de genezende energie wordt gecombineerd, creëert het een complete en ultieme genezingsverschuiving die van invloed is op alle niveaus van jullie wezen. Het aanroepen van slechts enkele van deze healing modules van licht kan de healing die jullie wensen in jullie leven, realiteit en zijn, nu ondersteunen. Echter, wanneer jullie de 144 standen van helende energie verankeren, creëren jullie een gelofte met jezelf en de Schepper van het zoeken naar eenheid met de Schepper, voorbij de huidige ervaringen van jullie bestaan op aarde. Een eenheid die zingt in elk aspect van jullie wezen en die jullie intieme relatie met de Schepper herstelt. Binnen het 144 Healing System bevinden zich codes en goddelijke indrukken die de zuiverste vibratie van de Schepper en het Universum van de Schepper vertegenwoordigen en uitstralen. Elke code en goddelijke imprint bevordert de eenheid en de afstemming met de Schepper en ondersteunt jullie bij het in schepping brengen van hetzelfde in jullie werkelijkheid op Aarde en de innerlijke niveaus.
Zielen in het hele Universum van de Schepper, zoals Sterrenwezens en Opgestegen Meesters, downloaden en stralen het 144 Healing System uit, en erkennen het als een transformerende weg naar de herinnering aan de Schepper op alle niveaus van hun wezen. Dit is geen nieuwe energie, het is een frequentie in de kern van jullie eigen wezen en aan de basis van het hele Universum van de Schepper, evenals van de Aarde.
Binnen de Opgevaren Meester scholen op de innerlijke niveaus is er een mogelijkheid om het 144 Healing System te betreden en opnieuw te activeren, op elke dimensie waarin je vibreert. Velen kiezen ervoor om leringen en genezingstechnieken uit het 144 Healing System te ontcijferen en uit te drukken en toch is het op kosmisch niveau eenvoudigweg licht dat jullie wezen in volledige harmonie met de Schepper brengt.
  
Wij, de Raad van 144, willen jullie nu bewust maken van het 144 Healing System, zodat jullie je bewust kunnen zijn van deze energie binnenin je wezen, en zo een unieke genezingsreis voor jezelf kunnen beginnen in co-creatie met de Schepper. Het is nu van essentieel belang vanwege de Vlam van Licht die in 2020 vanuit de Schepper verankerd is met het doel om meer licht te creëren en het licht uit te vergroten. Als de frequentie en energie van het 144 Healing System binnen je wezen wordt erkend en geactiveerd, dan wordt het uitvergroot en verder verdeeld over je hele wezen door de Vlam van licht.
Het is belangrijk om te erkennen dat het 144 Healing System de volledigheid, compleetheid en eenheid van de Schepper manifesteert voor alle aspecten van jullie Zijn, de realiteit, de creaties en het bestaan op Aarde en de innerlijke niveaus. Neem een moment om je te verbinden met en dit begrip te belichamen:

  •           Stel je de aanwezigheid van heelheid binnen je wezen en realiteit voor die het 144 Healing System creëert.
  •          Stel je voor dat de aanwezigheid van heelheid op alle niveaus van je wezen op alle niveaus van je wezen de transformaties zou creëren in je en voor jouw realiteit.
  •          Beschouw jouw aanwezigheid en bestaan in de wereld met de vibratie van heelheid.
Heractiveren van het 144 Healing System
‘Ik roep de frequentie en de trilling van de Raad van 144 op om met mij aanwezig te zijn en mij te gronden in mijn wezen. Ik nodig de 144 frequentie uit om door te dringen in mijn wezen met het doel om de energie en aanwezigheid van het 144 Healing System in mij te activeren. Laat de frequentie van het 144 Healing System tot bloei komen in mijn hele wezen, transformerend alles wat ik ben en creëer. Steun mij in het bereiken en uitstralen van de heelheid, compleetheid en eenheid van de Schepper. Laat deze activering nu beginnen. Dank u.’
De activering zal alles creëren wat nu nodig en passend is binnen jouw wezen, waardoor jouw intieme relatie met de Schepper wordt aangemoedigd.
Vergroten van het 144 Healing System met de Lichtvlam van 2020.
Deze activering kan nu of op elk moment in 2020 worden gerealiseerd.
‘Ik roep de frequentie en de vibratie van het Raad van 144 op om met mij aanwezig te zijn en mij te gronden in mijn wezen. Ik nodig de 144 frequentie uit om mijn wezen te doordringen met het doel om de energie en aanwezigheid van het 144 Healing System in mij te activeren.
Ik open mijn hele wezen om de juiste vibraties van de 2020 Lichtvlam te ontvangen om alles wat het licht van de Schepper is te vergroten. Ik nodig de 2020 Licht Vlam uit om elke cel van mijn wezen, mijn energietrilling en realiteit aan te raken en mij te baden in het allerhoogste licht.
Ik nodig een synthese en herverbinding uit om plaats te vinden in mijn wezen. Moge de Lichtvlam van de Schepper in 2020 de aanwezigheid van het 144 Healing System nu in mijn wezen ontsteken, versterken en reactiveren. Ik laat de aanwezigheid, heilige codes, goddelijke invloed en leiding van het 144 Healing System uitstralen vanuit de kern van mijn wezen. Ik ben een belichaming van de 144 frequentie en helende vibratie; de aanwezigheid van de heelheid, compleetheid en eenheid van de Schepper. Ik open mijn geest en hart om echt en puur te herkennen hoe de 144 frequentie mij nu van dienst zal zijn in mijn leven en mijn reis om de Schepper tot uitdrukking te brengen. Dank je wel’.
Sta toe en houd de intentie vast van een synthese die binnenin jullie wezen plaatsvindt, rust en geniet van de aanwezigheid van de energie.
Oneindige liefde,
Raad van 144
Vertaling: Martien / wakkeremensen.blogspot.nl
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien