Herinrichting van de energetische netwerken van de Aarde door Lord Maitreya / Gechanneld via Natalie Glasson – 21 december 2017

Herinrichting van de energetische netwerken van de Aarde door Lord Maitreya
Gechanneld via Natalie Glasson – 21 december 2017

Zegeningen en liefde strekken zich uit van mijn wezen naar  u en de hele mensheid, dit is een gezegende dag, omdat het een krachtige verschuiving betekent binnen het energetische netwerk van Moeder Aarde. Jullie worden uitgenodigd om Moeder Aarde en de hele mensheid van dienst te zijn door ons nu allemaal op de innerlijke niveaus bij onze intentie en activering  te voegen.


De energieën en het bewustzijn van de mensheid zijn nu geschikt om Moeder Aarde te ondersteunen in een belangrijke verschuiving van genezing en haar energetisch netwerk en meridianen opnieuw in te richten, zodat de waarheid van de Schepper opnieuw gemakkelijk en perfect kan vloeien. Het is tijdens de winterzonne equinox, en in feite elke equinox van het seizoen, dat de sluiers tussen de mensheid en Moeder Aarde dun worden. Er is toegang tot een grotere verbinding en een toenemende resonantie met Moeder Aarde. Het is op deze speciale aardedagen dat Moeder Aarde haar energie voor het goddelijke en het Universum van de Schepper opent om alles te ontvangen wat passend en noodzakelijk is voor haar eigen groei en die van alle aardse wezens.
Veel van de energetische lijnen of meridianen van Moeder Aarde die zich over de hele wereld uitstrekken, blijven nog steeds gebroken of niet goed uitgelijnd. In sommige gebieden is dit voor een specifiek doel, zoals die in gebieden die niet gereed zijn voor de stroming die beschikbaar zal zijn vanwege de energetische netwerkherschikking. In andere gebieden is er behoefte aan het opnieuw afstemmen van de energetische netwerken van Moeder Aarde om licht, liefde en een nieuwe golf van waarheid naar het land, de mensen en alle aanwezige wezens te brengen.

De energetische netwerken van Moeder Aarde verdelen de levensenergie van de Schepper over de hele Aarde. Ze verdelen levengevende energie aan iedereen en zijn kanalen voor het brengen van herinnering, inspiratie en waarheid. Wanneer de meridianen van Moeder Aarde gebroken of verkeerd uitgelijnd zijn, missen de mensen en wezens in dat gebied vaak niet alleen spirituele kennis en bewustzijn, maar ook kennis van de Aarde. Moeder Aarde communiceert op vele manieren met de mensheid, en toch is een van de krachtigste manieren om haar energie en wijsheid door te geven via haar meridianen, energienetwerken en chakra’s. Ik, Lord Maitreya en veel Geascendeerde Meesters willen een healing ontsteken die de mensheid in de hele wereld de liefde en wijsheid zal geven die Moeder Aarde wenst en met hen wil delen. Dit betekent dat zielen een grotere verbinding met en mededogen met Moeder Aarde zullen voelen, bereid zullen zijn om naast Moeder Aarde te werken in plaats van tegen haar, en toegang zullen hebben tot de heilige kennis van vele generaties hoe in harmonie te zijn met de Aarde. Veel zielen zoeken wijsheid en verlichting van de Schepper, het is waar dat de Schepper in alles is, en toch realiseren ze zich niet dat het de heilige ziel van Moeder Aarde is die de meest diepgaande verlichting van ascensie, meesterschap en vervulling op Aarde kan delen. Moeder Aarde heeft alle sleutels en antwoorden die de mensheid zoekt, en de mensheid bevindt zich in een stadium van weerstand bieden aan Moeder Aarde en alles wat ze moet delen. Een dergelijke weerstand binnen de mensheid is een weerstand van hun eigen ware zelf. Daarom is ons doel tijdens de afstemmingsactivering van de energetische netwerken van Moeder Aarde om de mensheid in staat te stellen zichzelf beter te kennen en zichzelf te accepteren.
De activering
Ik, Lord Maitreya, wil jullie begeleiden en aanmoedigen om te werken met het Christusbewustzijn, het Kristallijnen Koninkrijk, het Bomenrijk en het Elementalen Koninkrijk, en natuurlijk Moeder Aarde, om de nodige genezing en verschuivingen voort te brengen.

‘Lord Maitreya, maak mij een instrument van uw licht en het licht dat door de Opgestegen Meesters is geschapen en zich met u verenigt. Laat het ontwakende en helende licht dat de energetische netwerken van Moeder Aarde opnieuw in lijn brengt door mij stromen. Mag ik een krachtige uitdrukking zijn van de waarheid die wordt geleverd aan alle energetische netwerken in het lichaam van Moeder Aarde, voor alle wezens om toegang te hebben en te ontvangen. Ik stel mezelf open om nu als één met jou te werken. Dank je.’
Op de innerlijke gebieden trekken, ik, Lord Maitreya en de Opgevaren Meesters  door onze wezens de helende energieën en waarheid als begaafd door het Christusbewustzijn, het Kristallijnen Koninkrijk, het Bomenrijk en het Elementalen Koninkrijk. Wij werken in eenheid met deze energieën en heilige aspecten van de Schepper en vragen om de grootste waarheid in ons wezen te ontvouwen, zoals wij dit nu aan u schenken. We nodigen Moeder Aarde uit om bij ons te zijn in haar puurste vorm, ze voegt zich bij ons op de innerlijke niveaus als een bevrijding en gids van de meest heilige waarheid, terwijl ze ook een ontvanger is in het lichaam van de Aarde. Ze is aanwezig in alle stadia van ons activeringsproces. Jullie kunnen de liefde en het bewustzijn van Moeder Aarde voelen stromen door jullie wezen.
Als een verenigde bron gaan we de kern van Moeder Aarde binnen, door haar lichaam en in haar spirituele thuis in de Aarde. Jullie zullen merken dat de essentie van Moeder Aarde’s genade, mededogen en toewijding de lucht vult. Alle aspecten van de Aarde zijn altijd te vinden in het spirituele huis van Moeder Aarde binnen de Aarde, ze bestaan ​​in hun zuiverste vorm met Moeder Aarde. Dit zijn energieën, aspecten en heilige sjablonen van het Kristallijnen Koninkrijk, het Bomenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk, het Elementalen koninkrijk en natuurlijk de mensheid. Er is een heilige sjabloon voor alles dat op de Aarde bestaat.
Wij, Lord Maitreya en de Opgevaren Meesters, creëren een cirkel, waarvoor we jullie uitnodigen om mee te doen, we beginnen rond de cirkel het licht te leveren dat we blijven kanaliseren vanuit het Christusbewustzijn, het Kristallijnen Koninkrijk, het Bomenrijk, het Elementalen Koninkrijk en Moeder Aarde. Dit creëert een krachtige energie-opkomst van licht die intensiveert en zich uitbreidt binnen het spirituele huis van Moeder Aarde in de kern van de Aarde. In het centrum van onze cirkel zullen jullie de heilige sjablonen van het licht van het Christusbewustzijn, het Kristallijnen Koninkrijk, het Bomenrijk en het Elementalen Koninkrijk zien en herkennen. Dit zijn de meest heilige en zuiverste vibraties en frequenties van deze aspecten van de Schepper. We nodigen deze heilige sjablonen van actieve en levende energie uit om zich bij hun licht te voegen, en creëren een heilige en krachtige uitdrukking van de waarheid van de Schepper.
We nodigen de lichtsjabloon van Moeder Aarde uit die alles omvat wat ze is bij de heiligste vibratie, om zich bij de energie aan te sluiten en een link te leggen met de sjablonen in onze cirkel. In het midden van de cirkel zul je de mooiste visie van Moeder Aarde op haar hoogste spirituele potentieel zien of herkennen. Ze is stralend, mooi, inspirerend en krachtig. Het is een vreugde om Moeder Aarde op deze manier te herkennen, en we willen jullie uitnodigen om de intentie vast te houden om deze synthese, unie en het hoogste spirituele potentieel van Moeder Aarde en al haar expressies in jullie energieveld in te prenten, zodat het kan fuseren met jullie hele wezen. De afdrukken van heilige energiepatronen filteren dan in het bewustzijn van de mensheid en vervolgens in de geest en het bewustzijn van de mensheid, door jullie eenvoudige acceptatie van alles wat jullie nu ervaren.
Terwijl onze energie blijft stromen en de schoonheid van alles wat Moeder Aarde is voor ons bestaat, vragen we jullie om een ​​geschenk van je wezen, met een eenvoudige intentie, de menselijke lichte sjabloon die jullie binnenin je wezen hebben. Zoals het sjabloon van de mensheid als een licht patroon in de gesynthetiseerde energieën van Moeder Aarde voor ons afdrukt, vindt er een krachtige genezing, transformatie en activering plaats voor zowel Moeder Aarde als de mensheid. Alle weerstand tussen de mensheid en Moeder Aarde begint op te lossen; de mensheid wekt hun waardering voor Moeder Aarde en alles wat ze heeft te delen. De spirituele frequentie van de mensheid wordt verhoogd, waardoor vele energieën van illusie en beperkingen zullen oplossen. Een verdieping van de band tussen Moeder Aarde en de mensheid vormt zich die beide dient en machtigt. Het is prachtig om de overgangen die plaatsvinden te observeren.
Samen houden we een visioen vast van de vele energienetwerken en meridianen van Moeder Aarde, we breiden de energie die we ervaren uit als een stroom door ons wezen en de heilige transformaties die vóór ons plaatsvinden binnen de sjablonen van Moeder Aarde, de Mensheid, het Christusbewustzijn, het Kristallijnen Koninkrijk, het Bomen Koninkrijk, het Elementalen Koninkrijk en alle andere aspecten van de Aarde. De energie stroomt over de hele wereld, terwijl we de intentie van genezing en herschikking houden voor alle geschikte gebieden van het energetische netwerk van Moeder Aarde. We hebben de intentie om de waarheid van Moeder Aarde en de Schepper in te bedden in alle aspecten van de Aarde en de mensheid. Sta jezelf toe om dit prachtige ontwaken te ervaren.
Wanneer het proces is voltooid, lossen we de synthese op die we tussen de sjablonen hebben geïnitieerd omdat de energie nu geaard is waar dat nodig is. We zullen terugkeren naar de innerlijke gebieden. We nodigen jullie uit in de komende dagen om de energie die we gecreëerd hebben door te laten stromen door jullie wezen, terwijl jullie je voorstellen dat dit licht stroomt in de energetische netwerken van Moeder Aarde over de hele wereld.
Met diepe dankbaarheid,
Lord Maitreya
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl