Gouden Levenselixer door Aartsengel Metatron / Gechanneld via Natalie Glasson

Gouden Levenselixer
door Aartsengel Metatron
Gechanneld via Natalie Glasson – Originele bron: Sacred School of OmNa.
‘Ik belichaam en grond het Gouden Levenselixer voor alles wat ik nodig heb.’
Gegroet en welkom in de energieën van 2020; ik ben Aartsengel Metatron.
In dit jaar brengen we het licht van de Schepper naar de wereld, dat in overvloed aanwezig is om verankerd te worden in je wezen, de realiteit en de aarde. “Het Volle Licht”, zoals dit bekend is, is het antwoord op je gebeden en verzoeken om hulp voor de aarde en alle wezens. De golf van licht die door de innerlijke gebieden vanuit de Schepper reist met het doel elke ziel aan te raken, wenst het reeds aanwezige licht te versterken. Terwijl een vergroting van licht plaatsvindt, zal de vibratie van de planeet toenemen. Mensen zullen meer licht creëren als ze de aanwezigheid van licht in zichzelf en anderen kunnen zien, voelen en erkennen. Met de groeiende aanwezigheid van licht zullen negativiteit en angst allebei proberen tegen het licht te vechten doch oplossen, waardoor velen de kracht van het licht kunnen zien.
Waar kan jij je focus in 2020 op richten?
In aanwezigheid van het volle licht worden jullie voor het volgende uitgenodigd:
– Overweeg het bestaan ​​en de realiteit van je eigen innerlijke licht, hoe je jouw licht het beste kunt uitstralen en uitdrukken.
– Overweeg wat je wilt creëren terwijl jij en je realiteit positief worden uitvergroot door licht.
– Herken het licht in jou, het zal jou in het zich bewust worden van het licht ondersteunen, dat nu verankerd wordt vanuit de Schepper en een versterking en synthese van licht in jou onderbouwt.
– Het is tijd om de kracht van het licht van de Schepper te herkennen en vooral het doel ervan in je wezen en de wereld.
– Licht kan door je wezen worden gebruikt om alles te creëren wat de Schepper eigen is. Dit is iets dat moet worden begrepen en beheerst. Met de aanwezigheid van licht kan elke persoon zijn eigen scheppingsmogelijkheden in zijn realiteit herkennen, evenals zijn innerlijke kracht.
– Een gevoel van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen zal aanbreken dat nog nooit op deze manier is benaderd en begrepen. Dus zal een diepere acceptatie van de saamhorigheid en eenheid met de Schepper worden benaderd en op Aarde in beweging gezet
– Nieuwe trillingen, frequenties en wijsheid zijn verweven met het volle licht dat je kunt gebruiken en downloaden. Dit heeft als doel oude heilige informatie, vaardigheden en bekwaamheden opnieuw te doen ontwaken, terwijl ook de aanwezigheid, ervaring en bewustzijn van het goddelijke naar de aarde wordt teruggebracht.

Gewoon je intentie vermelden of een verzoek doen aan je gidsen en/of ziel, zal je in staat stellen om je wezen en bewustzijn te openen voor al mijn gedeelde inzichten in de verschuivingen die in jou mogelijk zijn. De tijd nemen om bij het licht in jezelf te zijn, het accepteren en erkennen van de aanwezigheid van het licht in jezelf zal veel verlichting bieden. Het is ook waardevol om de intentie in meditatie vast te houden om het volle licht te ontvangen en te downloaden. Aldus stel je jezelf open om het doel ervan voor jou je eigen te maken evenals de verlichting die het wenst te ontsteken.

Alles wat jij nodig hebt vervat in het Volle Licht 2020
Ik, Aartsengel Metatron, wil je bewust maken van een doel vervat in het 2020 Volle Licht.
Het is een geschenk van de Schepper dat in de lichtfrequentie is verweven, zodat iedereen er toegang toe heeft en het kan ontvangen. Het geschenk dat ik wil delen en waar ik je op wil wijzen, staat bekend als het Gouden Levenselixer. De energie staat bekend als een elixer omdat het, wanneer het wordt samengevoegd met de fysieke realiteit, het vermogen heeft om alles te gronden wat vereist is en je nodig hebt voor je ondersteuning.
Dit is niet noodzakelijkerwijs wat je geest denkt dat je nodig hebt; het is wat je ziel en je hogere zelf geloven dat je zal ondersteunen.
Ondersteuning ontvangen is waardevol, vooral wanneer het alles wat je nodig hebt en verlangt kan manifesteren. Het is echter goed om na te denken en proberen begrip op te brengen over hoe je zult zijn of jezelf zult ervaren wanneer je vervuld bent en alles wat je nodig hebt gegrond is in je wezen en realiteit. Als je dit doet, zal jij je verbinden met het krachtige geschenk dat er bestaat binnen het Volle Licht in 2020
Hoe zou jij je van binnen voelen, als je alles wat je nodig hebt, ervaren, belichaamd en geaard hebt? Welke verschuivingen, activeringen en transformaties zouden plaatsvinden voor jou, de mensen om je heen en de wereld? Het is niet nodig dit mentaal te begrijpen. Ik, Aartsengel Metatron, nodig je gewoon uit om dit aspect van jezelf te voelen dat al in je aanwezig is. Kan jij je voorstellen dat er al een aspect van jezelf is dat is vervuld en alles heeft wat je nodig hebt? Kan jij je voorstellen dat dit aspect gewoon geaard moet worden in je belichaming? Kan jij je voorstellen dat dit aspect van jezelf, de manier waarop je je voelt, denkt, handelt en reageert, zou veranderen en transformeren? Dit is wat het Gouden Levenselixer in jou wil doen ontwaken en gronden.
Wanneer je toegang hebt tot en alles belichaamt wat je nodig hebt, is het niet noodzakelijk, dat je plotseling alles krijgt wat je fysiek of in je realiteit wenst. In plaats daarvan zal een manier van zijn vanuit jou naar boven komen, een gevoel van heel, compleet, genezen en in vrede te zijn. Dit heilige gevoel zal je hele wezen vullen en gronden en geleidelijk nieuwe wegen en ervaringen in je leven uitlokken en creëren, die overeenkomen met het ontwaken dat zich in je wezen voordoet. Geleidelijk zullen oude manieren van denken, voelen, zijn, handelen en creëren wegvallen. Je zult nieuwe energieën, mensen en ervaringen aantrekken die overeenkomen met de vibratie die je bent geworden en belichaamd. Dit kan voor sommigen een geleidelijk proces zijn, of het kan een snel ontwaken zijn. De belichaming zal plaatsvinden in een tempo dat jou het meest dient.
Toegang krijgen tot het Gouden Levenselixer
* Roep je gidsen, ziel en elk ander wezen waarmee jij je verbonden voelt op, om het 2020 Volle Licht in je wezen te downloaden en te gronden. Sta jezelf toe om het licht te ervaren, dat het reeds aanwezige licht aanwakkert, terwijl je nieuwe lichtfrequenties verankert. Baad in het licht zolang jij je geleid voelt.
* “Aartsengel Metatron, ik nodig je uit mij te helpen toegang te krijgen tot het Gouden Levenselixer vanuit het 2020-Volle Licht. Steun me nu bij het verbinden met deze lichtfrequentie, zodat ik de aanwezigheid ervan bij mij kan voelen. Aartsengel Metatron, ondersteun alstublieft een toevloed van het Gouden Levenselixer in mijn wezen om zijn ontwaken, aarding en belichaming in mij aan te moedigen. Zorg ervoor dat ik open sta om deze nu volledig te ontvangen. Dank je.”
* Terwijl je zit of gaat liggen en het licht van het Gouden Levenselixer ontvangt, nodig ik, Aartsengel Metatron, je uit om in stilte te herhalen;
‘Ik belichaam en grond het Gouden Levenselixer voor alles wat ik nodig heb.’
Deze verklaring is zo heilig en kostbaar; het heeft de kracht om zoveel transformatie en genezing in je wezen te creëren, als je er volledig mee instemt, waardoor het je hele wezen kan vullen. Herhaal de verklaring zo vaak als jij je hierin voelt geleid en er voor open staat of jij jou de stroom verbeeldt van licht naar beneden door je wezen, alsof je hele wezen gegrond en gevuld wordt. Ervaar dit zo vaak als je kunt, waardoor deze verklaring en ervaring elke dag je genade geeft met zijn aanwezigheid.
Om het proces te voltooien, concentreer jij je gewoon op de aarde op een manier die het meest geschikt voor je is. Door dit te doen geef je licht, je nieuwe bewustzijn en belichaming aan de Aarde en alle wezens als een dienst en zegen.
Ik, Aartsengel Metatron, hoop dat je voordeel zal halen uit dit meest kostbare geschenk en merk dan op, hoe het jou in staat stelt het ascensieproces van de wereld te ondersteunen.
Met de diepste liefde,
Aartsengel Metatron
Vertaling Winfried