Dienstbaar aan Jezelf zijn door Aartsengel Uriël / door Natalie Glasson – november 3, 2017

De meest recente channeling van The Sacred School of OmNa

door Natalie Glasson – november 3, 2017
Dienstbaar aan Jezelf zijn door Aartsengel Uriël
Gegroet, ik ben Aartsengel Uriël, ik kom met zegeningen en liefde van het Engelachtige koninkrijk. We ondersteunen nu je ascensie en willen wat informatie delen om je persoonlijke co-creatie met de Schepper te ondersteunen. Ik, Aartsengel Uriël, ben bekend als de meest wijze van de Aartsengelen, mijn vermogen om toegang te krijgen tot wijsheid, inspiratie en de goddelijke leiding van de Schepper is buitengewoon duidelijk, dit is het dat ik in jullie eigen wezen wil opnemen en dat doe ik nu, alsjeblieft, ontvang mijn energie.
De Mysteries van het Universum 
Wijsheid, kennis en herinnering aan de waarheid van de Schepper komen altijd op vanuit elke ziel en Moeder Aarde, dit is een constant proces dat altijd zal blijven doorgaan. Het fungeert als ondersteunende energie, het troost elke ziel en brengt ze constant terug naar hun centrum. Het ontwaken van kennis is verwant aan een sterke kracht of golf die doorheen elk van ons beweegt, soms in een langzaam tempo, andere keren in een snel tempo. Het is onze constante metgezel, brengt altijd veranderingen naar voren binnen ons wezen, lichaam, percepties en realiteit. Het is een energie die je hebt leren kennen als de jouwe; het is de Schepper die door je heen gaat. Het is een energie die je mogelijk herkent als inspiratie, verlichting, helderheid of verlichting.
Je hebt het vermogen om in harmonie te werken met deze constante energie van verandering en herinnering binnenin je wezen. Je kunt het uitnodigen om zijn ritme te versnellen om je bewustzijn uit te breiden naar de waarheid van de Schepper binnenin je. Wanneer je met deze energie werkt, is het belangrijk je te realiseren dat je toegang hebt tot de kennis en wijsheid van het Universum, het is enorm, onvoorstelbaar. Je zult alleen al een goed begrip kunnen krijgen van wat passend en nodig is om te begrijpen in je huidige realiteit. Op veel manieren binnen het universum van de Schepper is er geen verspilling. Je zult je geen wijsheid of waarheid herinneren die jou in je huidige leven niet dient. Dit is vaak waar zielen, vooral degenen die op de Aarde incarneren, verstrikt raken in de Wetten van het Universum van de Schepper. Constant vragen ze om wijsheid of begrip van een bepaald onderwerp te ontvangen, en toch komt het niet in hun bewuste geest. Dit komt omdat het voor hen niet nodig is om die wijsheid te ontvangen. Ze raken verstrikt omdat ze niet bereid zijn dit te erkennen, dus creëren ze voor zichzelf een blokkade, ze kunnen niet verder kijken dan het ontvangen van de informatie die ze nodig hebben en daarom missen of negeren ze de wijsheden die de Schepper met hen deelt en die hen het meest zullen ondersteunen. Deze ervaring resulteert in gevoelens van verwaarlozing of ongehoord zijn door de Schepper en bouwt wantrouwen op in zichzelf en de Schepper. 

De Schepper deelt met jou alle informatie en wijsheid die je nodig hebt wanneer je erom vraagt, dit is een wet binnen het universum van de Schepper. Met dit begrip begin je te erkennen dat de Schepper mede-scheppend met je is en niet wenst dat je wordt afgeleid vanwege je pad op de Aarde dat focus vereist en het Universum van de Schepper voorbij expansie. Dus begint er een proces van niet-gehechtheid als je begint te dansen in harmonie met de Schepper. Een belangrijke realisatie begint en een begrip van hoe harmonieus te bestaan ​​op Aarde openbaart zich.
Hoe in harmonie te dansen met de Schepper
  • Realiseer je dat vragen om informatie, wijsheid, herinnering en begeleiding de sleutel is en ernaar handelen.
  • Zorg ervoor dat je de energie van helderheid ervaart in alle aspecten van je wezen en in een staat van ontvangen en ontvankelijkheid bent. Om je helderheid en ontvankelijkheid te verzekeren, kun je een beroep op mij doen, Aartsengel Uriël, om binnenin je wezen het licht van helderheid te downloaden en te activeren. Stel je het licht van helderheid voor als een reinigend en zuiverend licht dat uit mijn wezen stroomt, duidelijkheid scheppend in alle aspecten van je wezen. Vraag mij dan, Aartsengel Uriël, om je te helpen bij het naar binnen brengen van je energie van vrede, die wanneer uitgestraald vanuit je wezen, een gecentreerde staat van ontvankelijkheid voor de Schepper en de verschuivingen in jou zal creëren.
  • Focus je of stel je voor dat je de wijsheid, inspiratie of verlichting ontvangt die je nodig hebt.
  • Stel je voor dat de energie van de Schepper door je heen beweegt, de energie van verlichting en inspiratie die voortdurend verschuivingen in je wezen ondersteunt en activeert. Onthoud dat deze energie je metgezel is en je bekend is.
  • Merk op of een reactie in je wezen ontwaakt naar je oorspronkelijke vraag en verzoek om wijsheid.
  • Als wijsheid in je geest opkomt, laat gevoelens en gewaarzijn toe, accepteer het gewillig, zelfs als je het niet begrijpt. Als de wijsheid niet doordringt, erken dan dat als het gepast is, de wijsheid en informatie met goddelijke timing naar je toe zullen vloeien.
  • Het is belangrijk om te beseffen dat een staat van vrede en niet-gehechtheid ook vereist is. Als je dit proces blijft vragen en oefenen en er geen wijsheid naar je toe stroomt, dan is het nodig je te realiseren dat de informatie die je vraagt ​​niet vereist is in jouw realiteit en spirituele evolutie op dit moment. In plaats daarvan is er een behoefte om je perspectief te veranderen en te beginnen nadenken over wat je vraagt, waarom je het aanvraagt ​​en het resultaat dat je wilt manifesteren of ervaren. Wanneer je anders begint te denken, laat je de gehechtheid aan wijsheid los die de Schepper gelooft dat je niet nodig hebt. In plaats daarvan open je jezelf om alle overvloed van wijsheid en verlichting te ontvangen die je goed van pas komt in jou realiteit en de grootste vervulling creëert.
Het proces waarin ik je begeleid om te verkennen, is door in harmonie met de Schepper te werken in dienstbaarheid aan jezelf. Er wordt veel gesproken over het dienen van anderen, maar dienstverlening aan jezelf is essentieel als basis om je te helpen anderen te dienen. Wanneer je je realiseert dat het onmogelijk is om de grote uitgestrektheid die de Schepper is, te begrijpen en te bereiken, terwijl je beseft dat je volledig en absoluut alles wat de Schepper is belichaamt, besef je dat er wijsheid is die je dient en wijsheid die je afleidt. Het zoeken naar wijsheid die je afleidt veroorzaakt alleen ontevredenheid en stagnatie. Voorbeelden van verzoeken om wijsheid zouden kunnen zijn, wensend om jouw zielsgroep naam te kennen, over een vorig leven, de aanwezigheid van een boezemvriend of de wens om verlichting op een bepaald onderwerp te bereiken.
Overweeg de Schepper
Neem de tijd om met de Schepper na te denken over wat het is om jezelf van dienst te zijn. Om dit proces te beginnen, sta jezelf toe rustig te zitten en je te concentreren op je ademhaling. Nodig de Schepper uit om zich vanuit jouzelf te activeren en aanwezig te zijn overal om je heen. Neem de tijd om de Schepper te voelen, te voelen of te herkennen, vertrouwd te worden en op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van de Schepper. Voel alsof je één bent met de Schepper, dat de Schepper is geharmoniseerd met alle aspecten van je wezen en leven. Zeg het hardop of in je hoofd:
           
‘Geliefde Schepper, toon mij wat het feit, dat ik dienstbaar ben aan mezelf, echt voor mij betekent. Wat heb ik nodig om te begrijpen, door te krijgen en in actie te komen om mezelf van dienst te zijn en het leven dat mijn ziel op Aarde wil ervaren? Ik ontvang dankbaar Uw goddelijke inspiratie als geïnspireerde gedachten in mijn geest of gevoelens in mijn wezen. Dank U.’
Ga rustig zitten en concentreer je niet alleen op jezelf, maar laat je gewoon één zijn met de Schepper.
Het is nu tijd om jezelf van dienst te zijn, je hebt hier al vele levens op gewacht.
Ik ben met jou, ik ben jouw licht,
Aartsengel Uriël
Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl