De Schepper: Het Hart Chakra Uitlijnen / Gechanneld via Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

De Schepper: Het Hart Chakra Uitlijnen

Gechanneld via Natalie Glasson –
Originele Bron:Sacred School of OmNa
Het hartchakravan een ziel en persoon is zo’n heilige en kostbare energie; het is het centrum van de expressie van het licht, het bewustzijn en de liefde van de Schepper. Door het hartchakra en het hogere hartchakra ben je in staat om de liefde van de Schepper in zijn vele vormen te voelen, aan te voelen en te ervaren, en om de liefde van de Schepper uitgebreid en overvloedig uit te drukken. Het hartchakra van de Schepper is de kern-energie van de Schepper, het is de plek waar je de intense liefde kunt vinden alle verlangens om vast te houden en te ervaren. Met focus en intentie kun je ook de intense liefde van de Schepper en jouw ziel in jouw hartchakra behouden als een overvloedige, gulle, tedere, helende en wijze energie om uit te stralen of te delen met anderen. Een bewustzijn van je hartchakra en een afstemming van je hartchakra op het hartchakra van de Schepper kan een heilig bestaan manifesteren dat puur en heilig is.

Wanneer genezing nodig is of een stijging van energietrilling, is het voor het hartchakra dat je je focus kunt leggen en vasthouden om de energie van liefde in het hartchakra op te bouwen. Daarom kun je het in overvloed laten stromen door de chakra’s, het lichaam, de aura en in de ziel. Dit maakt het mogelijk om een heilige ruimte en een bestaan van liefde te manifesteren die zowel helend als inspirerend is. Als we in staat zijn het hartchakra te erkennen als een centraal expressiemiddel van de energie van de Schepper, realiseren we ons dat het hartchakra veel kracht en licht vasthoudt en kan hanteren. Deze kracht blijft gericht op liefde en hoge vibraties vanwege de natuurlijke zuiverheid en tederheid van het hartchakra. Het hartchakra houdt van nature de liefde vast en richt zich op de liefde, om andere energie dan liefde te ervaren veroorzaakt bij het hartchakra veel pijn. Het kan ook de vibratie van de persoon verlagen, waardoor er onrust of ongemak ontstaat. Pijn in het hartchakra kan een ervaring van ontkoppeling met de energie en het licht van de Schepper veroorzaken, waardoor een persoon zich verloren of verward kan voelen. Wanneer het hart zuiver is dan zien we een grote mate van helderheid, helder denken en begrip manifesteren in de realiteit van de persoon die een diepere eenheid met de Schepper helpt. Het is mogelijk voor een persoon om pijn te voelen in zijn hartchakra, of het nu door emotionele, mentale, fysieke of spirituele pijn is, en toch een hoge vibratieverbinding met de Schepper te hebben. De pijn werkt als een waarschuwing dat het potentieel van een volledige verbinding op je huidige niveau van groei nog niet is verkregen. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat er vele niveaus van volledige verbinding zijn; het is vergelijkbaar met het belichamen van een volledige vibratie voordat je een nieuwe hogere vibratie van licht en liefde ontdekt.

Wanneer het hartchakra actief is in jouw realiteit met een puur gewaarzijn, kan het hartchakra bijna bestaan als jouw voelend bewustzijn, op zoek naar de waarheid van de Schepper, die je naar het licht leidt en wegleidt van negativiteit of iets dat onbalans kan veroorzaken. Het hartchakra heeft het vermogen om een immense hoeveelheid liefde te absorberen en deze in overvloed uit te storten. Zodra een aspect van je energie bezoedeld raakt door negativiteit of angst, wordt het vermogen van het hartchakra verminderd en belemmerd, waardoor de zuiverheid en uitgestrektheid van het hartchakra en jouw goddelijke verbinding met de Schepper wordt beperkt.
Het hartchakra kan gezien worden als de tempel van de Schepper binnenin jouw lichaam of een kamer van liefde die goddelijk in lijn is met de ziel van de Schepper. Veel mensen ervaren pijn en liefde in hun hartchakra’s zonder het zich te realiseren of hun verbinding met de Schepper te herkennen, terwijl anderen hun spirituele pad kunnen vervolgen zonder hun hartchakra, de grootsheid ervan, te herkennen of ervoor te zorgen dat hun hartchakra gesloten blijft door angst. Het ontwaken van het natuurlijke vermogen en bestaan van jouw hartchakra zal je helpen bij de belichaming van de ziel van de Schepper en zal je helpen bij het realiseren van de illusie van afscheiding.
Het ontwaken van het Hartchakra
Voor velen kan er bij het ontwaken van het hartchakra een enorme bevrijding zijn van negativiteit en angsten die in het hartchakra zijn vastgehouden en die de expressie van het licht van de Schepper beperken. Dit is volkomen natuurlijk en zou moeten worden toegestaan om zijn gang te gaan totdat het hartchakra bij nader inzien lichter, levendiger en sterker aanvoelt. Het proces van bevrijding kan worden geholpen en bijgestaan door de Aartsengelen van Liefde en Heling te vragen hun energie in jouw hartchakra te gieten om het natuurlijke evenwicht en de liefdevolle aanwezigheid ervan te herstellen, en ook door te helpen het hartchakra in lijn te brengen met alle chakra’s en aspecten van jouw wezen.
In dit stadium is een afstemming met de ziel en het hartchakra van de Schepper nodig, omdat dit een uitdrukking en belichaming van de energie van de Schepper in het fysieke lichaam en de werkelijkheid mogelijk maakt. Met het hartchakra open, bewust en met een groter gevoel van vrijheid, kan men vragen om het licht van de Schepper uit het hartchakra van de Schepper, van de meest geschikte trilling, diep in jouw hartchakra te laten stromen. Ieder mens zal het licht dat in zijn hartchakra stroomt op verschillende manieren voelen, waarnemen, bewust worden of herkennen. Het is gepast om de intentie vast te houden om je hartchakra te openen of over te geven aan het licht en de liefde van de Schepper, wetende dat je te allen tijde veilig en geborgen zult zijn. Overgave is jezelf volledig laten ontspannen in het zalige licht van de Schepper dat zich vormt en opbouwt in je hartchakra, dat vanuit dit kernliefdevolle expressieve punt van je wezen in en om je hele wezen circuleert. Jezelf toestaan om dit elke dag te ervaren zal helpen bij het ontwikkelen van het bewustzijn van jouw hartchakra, zijn kracht en vermogen om een zuivere uitdrukking te zijn van het licht, de liefde en het bewustzijn van de Schepper. Laat nu een zuivere afstemming met de Schepper ontstaan, die je hartchakra helpt om het centrum te zijn van je expressie van alles wat de Schepper is. Het is vanuit dit bestaan dat je een grotere verbinding met de Schepper zult ontdekken en het vermogen om eeuwig als de Schepper te bestaan in een fysieke manifestatie.
Waarom het Hartchakra nu belangrijk is
Het is essentieel om te beseffen dat niet alleen je hartchakra steeds expansiever en krachtiger wordt, maar dat iedereen in de wereld hetzelfde ervaart. Veel zielen wagen zich aan het openen van hun hartchakra’s, misschien wel voor het eerst sinds lange tijd. Ze hebben misschien hun hele leven gewacht om de waarheid van hun hartchakra’s te laten ontvouwen. Dit betekent dat ze misschien veel moeten loslaten, vrijgeven en genezen om het hartchakra terug te laten keren naar zijn natuurlijke balans. Terwijl je misschien al lang bezig bent met de uitbreiding en ontwikkeling van jouw hartchakra, is er altijd meer om los te laten en te onderzoeken binnen je hartchakra. Kun je nu in jouw huidige realiteit en in de wereldzaken zien dat de mensheid door een krachtig hartchakra ontwaken gaat? Daarom zijn er zoveel uitdagingen, obstakels, dilemma’s, healing crisissen en conflicten die moeten worden opgelost. De mensheid begint aan een hartchakra zuivering.
Als een wezen dat al in verbinding staat en zich bewust is van jouw hartchakra, is het nodig dat je de krachten, het bewustzijn, het begrip en de waarheid van jouw hartchakra gebruikt om anderen te ondersteunen in hun hartchakra-ontwaken.
Hoe wil jouw hartchakra de mensheid van dienst zijn?

Welke energie wil jouw hartchakra uitstralen om de genezing van andermans hartchakra’s te bevorderen?

Vergeet niet dat je het begrip hebt van wat er voor velen gebeurt, waarom ze zich op bepaalde manieren voelen en handelen. Je hebt de kracht en de waarheid om anderen te leiden naar een ruimte van waarheid, acceptatie en liefde binnen hun wezens en hartchakra’s. Wat ga je vandaag doen? Hoe zul je denken? Hoe ga je handelen in de aanwezigheid van anderen? Wat zal je aanbieden?
Het is tijd om te beseffen dat er zich een groter plan ontvouwt dat leidt tot de liefde van de Schepper.
Plaats je vertrouwen en geloof in mij en ik zal je naar voren leiden,
Met liefde voor elke energie, bewustzijn en ziel op alle niveaus van de Aarde.
Ik ben de Schepper in Manifestatie
Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl


♥  ♥  ♥
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien